Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:33x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2004
275 s.

objednat
ISBN 80-246-0712-3 (brož.)
Obsahuje úvod, tabulky
Bibliografie: s. 267-275
Obyvatelstvo - Česko - stol. 18.-20. - studie
Populace (obyvatelstvo) - vývoj - Česko - stol. 18.-20. - studie
000001190
ÚVOD 9 // I STATISTICKÉ PRAMENY K VÝVOJI OBYVATELSTVA 15 // 1.1 Předstatistické prameny 15 // 1.2 Soupisy obyvatelstva 16 // 1.3 Sčítání lidu 18 // 1.4 Statistika pohybu obyvatelstva 18 // 1.4.1 Statistika přirozené měny obyvatelstva 18 // 1.4.2 Statistika mechanického pohybu obyvatelstva 19 // 1.4.3 Ostatní pohyb obyvatelstva 20 // 1.5 Zvláštní šetření a ankety 20 // 2 VÝVOJ POČTU OBYVATELSTVA 22 // 2.1 Nejstarší vývoj obyvatelstva 22 // 2.2 Od husitských válek do třicetileté války 23 // 2-3 Od třicetileté války do roku 1754 23 // 2.4 Vývoj počtu obyvatelstva 1754.1857 24 // 2.5 Vývoj počtu obyvatelstva 1869-1910 25 // 2.6 Vývoj počtu obyvatelstva 1910-1918 28 // 2-7 Vývoj počtu obyvatelstva 1918-1938 28 // 2.8 Vývoj počtu obyvatelstva 1938-1945 29 // 2-9 Vývoj počtu obyvatelstva 1945.1989 29 // 2.10 Vývoj počtu obyvatelstva po roce 1989 31 // 2.II Pohlaví a kategorie obyvatelstva K2 // 3 ÚZEMNÍ ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 35 // 3.1 Osídlení podle archeologických nálezů 35 // 3.2 Rozmístění obyvatelstva do 17. století 36 // 3.3 Organizace územní správy 37 // 3-4 Rozmístění obyvatelstva do roku 1869 42 // 3.5 Rozmístění obyvatelstva do roku 1995 45 // 3.6 Hustota zalidnění okresů 1869-1991 51 // 3.7 Rozmístění obyvatelstva podle nadmořské výšky okresů 53 // 3.8 Obyvatelstvo v roce 1991 podle místa narození 56 // 4 URBANIZACE A VYLIDŇOVÁNÍ VENKOVA 58 // 4.1 Města a ostatní obce 58 // 4.2 Velikostní skupiny obcí 60 // 4.3 Města s io ooo a více obyvateli v dlouhodobém vývoji 64 // 4.4 Města a venkov v roce 199r 66 // 4.5 Města s 10 000 a více obyvateli v roce 1991 70 // 4.6 Urbanizace okresů a podíl rodáků v bydlícím obyvatelstvu okresů 73 // 4.7 Největší česká města 73 // 5 EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ 76 // 5.1 Ekonomický vývoj do prvé průmyslové revoluce 76 //
5.2 Ekonomický vývoj v 19. století 77 // 5.3 Ekonomický vývoj ve 20. století 78 // 5.4 Ekonomická aktivita a odvětvová příslušnost obyvatelstva 79 // 5.5 Povolání a sociální příslušnost obyvatelstva 86 // 5.6 Uzemní rozložení ekonomických aktivit 92 // 5.7 Výsledky voleb jako profil společnosti 94 // 6 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA 100 // 61. Typy věkového složení obyvatelstva 100 // 6.2 Základní věkové složení obyvatelstva IOI // 6.3 Obyvatelstvo v reprodukčním věku 102 // 6.4 Obyvatelstvo v produkčním věku 103 // 6.5 Věk a pohlaví obyvatelstva 104 // 6.6 Územní rozdíly ve věkovém složení obyvatelstva 106 // 7 VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 109 // 7.і Základní školy 109 // 7.2 Střední školy 113 // 7.3 Vysoké školy 117 // 7.4 Ukazatele vzdělanosti obyvatelstva 122 // 7.5 Územní rozdíly vzdělanosti obyvatelstva 126 // 8 NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA 128 // 8.1 Vznik českého národa 128 // 8.2 Národnostní složení obyvatelstva v 19. století 129 // 8.3 Národnost obyvatelstva ve 20. století 131 // 8.4 Přirozená měna obyvatelstva podle národnosti 1950-1989 134 // 8.5 Národnost obyvatelstva podle sčítání lidu, domů a bytů 1991 136 // 8.6 Demografické, ekonomické a sociální charakteristiky obyvatelstva // podle národnosti v roce 1991 142 // 8.7 Územní rozložení obyvatelstva podle národnosti 150 // 9 NÁBOŽENSKÉ VYZNÁNÍ OBYVATELSTVA 156 // 9.1 Christianizace českých zemí 156 // 9.2 Reformace a protireformace 157 // 9.3 Před tolerančním patentem a po něm ’59 // 9.4 Náboženské vyznání obyvatelstva do roku 1910 160 // 9.5 Náboženské vyznání obyvatelstva v roce 1921 a 1930 161 // 9.6 Náboženské vyznání obyvatelstva po roce 1945 162 // 9.7 Náboženské vyznání obyvatelstva v roce 1991 162 //
10 PŘIROZENÁ MĚNA OBYVATELSTVA 170 // 10.1 Starověk a středověk 170 // 10.2 Přirozená měna obyvatelstva v 18. století 170 // 10.3 Přirozená měna obyvatelstva v 19. a 20. století 172 // 10.4 Sňatečnost in // 10.5 Rozvodovost 49 // 10.6 Porodnost 182 // 10.7 Potratovost 189 // 10.8 Úmrtnost 192 // 10.9 Demografické ztráty 1914.1918 a 1939-1945 205 // її STĚHOVÁNÍ OBYVATELSTVA 208 // 11.1 Nejstarší období 208 // 11.2 Stěhování v letech 1850-1914 210 // 11.3 Stěhování v letech 1920-1939 211 // 11.4 Stěhování v letech 1945.1994 212 // 11.5 Odsun německého obyvatelstva a znovuosídlení pohraničí 222 // 12 RODINY A DOMÁCNOSTI 225 // 12.i Rodiny 225 // 12.2 Domácnosti 229 // 13 PROGNÓZY VÝVOJE POČTU OBYVATELSTVA A DOMÁCNOSTÍ 23? // 14 POPULAČNÍ POLITIKA 236 // 15 OBYVATELSTVO ČESKÝCH ZEMÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ 241 // 15.1 Období od roku 1000 do roku 1750 243 // 15.2 Období 1750-1870 243 // 15.3 Období 1871-1940 243 // 15.4 Období 1950-1995 247 // ZÁVĚR 251 // GRAFICKÁ PŘÍLOHA 254 // RETROSPEKTIVNÍ TABULKY 256 // PRAMENY A LITERATURA 267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC