Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Opava : Slezské zemské muzeum : Slezská univerzita v Opavě, 2007
2 sv. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum ; brož.)
ISBN 978-80-7248-428-7 (Slezská univerzita ; brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
část I. Vězni a popravení. 261 s. -- část II. Váleční zajatci a internovaní. 396 s.
Anglická a ruská resumé
Vydavatel: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky
000001239
Úvod -- O výzkumu československých obětí politických represí v Sovětském svazu -- Dušan Janák -- Českoslovenští občané a Češi v sovětských věznicích a táborech (1918-1956). Úvodem -- 1. Literatura a prameny -- 1.1. Literatura -- 1.2. Prameny -- 2. Východiska a problémy výzkumu -- 2.1. Politické represe a sovětské trestní právo -- 2.2. Periodizace politických represí -- 2.3. Národnost a státní příslušnost obětí -- 2.4. Československé zastupitelské úřady a pomoc vězňům -- v meziválečném období -- 3. Sovětské vězeňství jako součást politické justice -- 3.1. Počátky sovětského vězeňství (1917 1922) -- 3.2. Koncentrace vězeňských zařízení (1923 1929) -- 3.3. Souostroví GULAG (1929 1941) -- 3.4. Rozmach a krize GULAGu (1941 1953) -- 3.4.1. Válečné období (1941 1946) -- 3.4.2. Expanze a stagnace Gulagu (1946 1953) -- 3.5. Hledání nové podoby vězeňství (1953 1956) -- 4. Souhrnné údaje o vězněných Češích a československých občanech -- 5. Osudy vězňů v klíčových etapách politických represí -- 5.1. Léta 1918 1922 -- 5.2. Léta 1927 1933 -- 5.3. Léta 1937 1938 -- 5.4. Léta 1939 1945 -- 5.5. Léta 1945 1956 -- Závěr -- Mečislav Borák -- Popravy jako součást politických represí v SSSR a dosud zjištěné oběti -- z řad Čechů a československých občanů -- 1. Specifika pramenné základny a metod výzkumu -- 1.1. „Martyrology" -- 1.2. Elektronické databáze obětí -- 1.3. Archivní vyšetřovací spisy -- 2. Vývoj trestu smrti z politických důvodů v SSSR -- 2.1. Dědictví carského režimu -- 2.2. Období teroru a občanské války (1917 1920) -- 2.3. Represe ve dvacátých letech -- 2.4. Násilná kolektivizace a třicátá léta (1930 1936) -- 2.5. Období „velkého teroru" (1937 1938) -- 2.6. Přípravy na válku (1939 1940) -- 2.7. Velká vlastenecká válka (1941 1945) --
2.8. Poválečný vývoj (1945 1956) -- 2.9. Celkový počet popravených -- 2.10 Trestní zákoník a trest smrti -- 3. Politické represe a „české" oběti poprav -- 3.1. Období teroru a občanské války (1917 1920) -- 3.2. Represe ve dvacátých letech -- 3.3. Násilná kolektivizace a třicátá léta (1930 1936) -- 3.4. Období „velkého teroru" (1937 1938) -- 3.4.1. Ruská federace -- 3.4.1.1. Ústřední federální okruh -- 3.4.1.2. Severo-západní federální okruh -- 3.4.1.3. Jižní federální okruh -- 3.4.1.4. Přívolžský federální okruh -- 3.4.1.5. Uralský federální okruh -- 3.4.1.6. Sibiřský federální okruh -- 3.4.1.7. Dálněvýchodní federální okruh -- 3.4.2. Kazašská republika -- 3.4.3. Ukrajina -- 3.5. Přípravy na válku (1939 1940) -- 3.6. Velká vlastenecká válka (1941 1945) -- 3.7. Poválečný vývoj (1945 1956) -- 4. Struktura obětí politických poprav -- 4.1. Československé oběti poprav -- 4.2. Oběti „katyňského" zločinu -- Závěr -- Mečislav Borák Zdeněk Jirásek -- Spisy dozoru Prokuratury SSSR a československé oběti politických represí -- Autoři příspěvků -- Shrnutí -- Resumé, Contents

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC