Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2007
283 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-874-7 (váz.)
Teologie
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000001408
Předmluva ...11 // A. Dvoudílná jednota křesťanské Bible - Christoph Böhmen // VŠEOBECNÁ LITERATURA ...14 // I. ZVLÁŠTNOST ZÁKLADNÍHO DOKUMENTU ...15 // II. OZNAČENÍ ZÁKLADNÍHO DOKUMENTU ...19 // III. VÝZNAM DVOJÍ ZVĚSTI ...26 // B. Hermeneutika židovské Bible (Hinter Stemberger) // VŠEOBECNÁ LITERATURA ...30 // I. OBDOBÍ DRUHÉHO CHRÁMU ...31 // 1 Vnitrobiblický výklad ...31 // LITERATURA ...31 // 2 Apokryfy, pseudepigrafy, Flavius Josephus ...38 // LITERATURA ...38 // 3 Bible v Kumránu ...50 // LITERATURA ...50 // 3.1 Text Bible ...51 // 3.2 Chrámový svitek ...55 // 3.3 Halachická exegeze ...57 // 3.4 Pešer ...62 // 4 Překlad jako vyklad ...67 // LITERATURA ...67 // 4.1 Lze Bibli přeložit ? ...67 // 4.2 Septuaginta jako komentář ...73 // 4.3 Targumy ...79 // LITERATURA ...79 // 5 Filón Alexandrijský a alegorický výklad ...83 // LITERATURA ...83 // 5.1 Exegeze Homéra a výklad Bible ...84 // 5.2 Filónovi předchůdci ...85 // 5.3 Filón ...88 // II. RABÍNSKÝ VÝKLAD PÍSMA ...98 // LITERATURA ...98 // 1 Stabilní text ...98 // 2 Všeobecné předpoklady ...104 // 3 Pravidla výkladu ...109 // LITERATURA ...109 // 3.1 Sedm pravidel Hilelových ...110 // 3.2 Třináct pravidel R. Jišmaele ...118 // 3.3 Třicet dva pravidel R. Eliezera ...120 // 3.4 Kritika výkladu pomoci logických pravidel ...133 // 4 Alegorický výklad ...137 // 5 Výklad a liturgické čtení Písma ...141 // III. ŽIDOVSKÁ EXEGEZE VE STŘEDOVĚKU ...144 // LITERATURA ...144 // 1 Od midraše k exegezi ...145 // 1.1 Karaitská výzva ...145 // 1.2 Saadja Gaon ...148 // 1.3 Rasi. a jeho nástupci ...152 // 1.4 Abraham ibn Ezra ...156 // 1.5 Střet s křesťanským výkladem ...159 // 2 Mezi doslovným smyslem a alegorizací ...161 // 2.1 Filosofická alegorizace ...161 // 2.2 Kabala ...164 // 2.3 Pardes: Učení o čtverém smyslu Písma ...167 //
C. Hermeneutika Starého zákona - Christoph Dohmen // VŠEOBECNÁ LITERATURA ...172 // I. ČASOVÉ A VĚCNÉ PRAE BIBLE IZRAELE ...175 // LITERATURA ...175 // 1 Bible Izraele u Ježíše a v Novém zákoně ...177 // 2 Bible Izraele v raném křesťanství ...181 // 2.1 Kánon Starého zákona ...186 // LITERATURA ...186 // 3 Předráženi Bible Izraele ...199 // II. VÝKLAD BIBLE IZRAELE // JAKO STARÉHO ZÁKONA ...204 // LITERATURA ...204 // 1 Koncepty smyslu Starého zákona ...207 // 1.1 Duchovní výklad - několikerý smysl Písma ...207 // EXKURZ: VIZUÁLNÍ ZNÁZORNĚNÍ TYPOLOGIE ...213 // LITERATURA ...213 // 1.2 Sensus plenior ...217 // 1.3 Christologická interpretace ...220 // 1.4 Kanonický výklad Písma ...222 // Exkurz: Starý zákon v dnešní katolické teologii ...224 // literatura ...224 // 2 Funkční popisy Starého zákona ...230 // 2.1 Zaslíbení - naplnění ...230 // 2.2 Zákon - evangelium ...231 // 2.3 Stvoření — dovršení ...232 // 3 Vymezení místa Starého zákona ...234 // 3.1 Cizí Bible ...235 // 3.2 Vlastní Bible ...236 // 3.3 Odpovídající Bible ...237 // 3.4 Bible v kánonu ...238 // EXKURZ: STARÝ ZÁKON // v HORIZONTU BIBLICKÉ TEOLOGIE ...239 // literátura ...239 // III. STARÝ ZÁKON JAKO STARÝ ZÁKON. // KONCEPT A CÍL HERMENEUTIKY // STARÉHO ZÁKONA ...244 // 1 Pragmaticky zaměřená recepce ...245 // LITERATURA ...245 // 1.1 Prvotní a druhotný adresát ...249 // 1.2 Podmínky dnešního rozumění ...253 // 2 Vzpomínka na Izrael jako těžiště hermeneutiky // Starého zákona ...258 // LITERATURA ...258 // D. Koncept dvojí hermeneutiky Shrnutí // Christoph Dohmen // Poznámky k části A ...271 // Poznámky k části K ...271 // Poznámky k části K ...273 // Poznámka překladatele ...277 // Zkratky časopisů, edičních řad a souborných děl ...278 // Rejstřík ...280

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC