Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
V Brně : Nadace Universitas : Akademické nakladatelství CERM ; Praha : Česká matematická společnost, 2007
239 s. : il., faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7204-492-4 (CERM ; brož.)
Scintilla ; sv. 3
Dějiny matematiky ; sv. 30
Obsahuje bibliografii na s. 227-230, bibliografické odkazy a rejstříky
000001656
Obsah // Úvod 9 // 1. Nejstarší kořeny 17 // 1.1. Kružnice a úsečky ... 18 // 1.2. Spirály...23 // 2. Křivky v antické geometrii 31 // 2.1. Pojetí geometrie ve starověku...38 // 2.2. Křivky popsané ve starověku...41 // 2.2.1. Křivka, přímka a kružnice u Eukleida...41 // 2.2.2. Hippiova kvadratrix...42 // 2.2.3. Kuželosečky...46 // Apollóniův spis O kuželosečkách...50 // 2.2.4. Dioklova Kisoida...52 // 2.2.5. Nikomedova konchoida...53 // 2.2.6. Archimedova spirála...56 // 2.2.7. Spirály iónských sloupů...58 // 2.2.8. Prostorové křivky ...59 // 2.2.9. Křivky v posledním období antiky...64 // 2.3. Přínos antiky ? teorii křivek ¦ ...65 // 3. Od antiky ? analytické geometrii 71 // 3.1. Studium křivek po zániku Západořímské říše ...72 // 3.1.1. Čína a Indie...72 // 3.1.2. Arabská geometrie ...74 // Překlady geometrických spisů...76 // Křivky v arabské geometrii...77 // 3.1.3. Geometrie ve středověké Evropě...82 // Latinské překlady geometrických textů...88 // Gotická architektura...90 // 5 // 6 // Obsah // 3.1.4. Shrnutí období středověku...93 // 3.2. Křivky v období renesance...97 // 3.2.1. Perspektiva...97 // 3.2.2. „Projektivní“ pohled na kuželosečky...100 // 3.2.3. Základy analytické geometrie...102 // 3.3. Křivky v Descartově La Geometrie ...107 // 3.3.1. Přínos Descarta ? teorii křivek ¦...123 // 4. 1649-1748 — „století křivek66 129 // 4.1. Descartovi nástupci...130 // 4.1.1. Komentované
edice Descartovy La Géométrie . . . 130 // 4.1.2. Další spisy inspirované Descartovou La Géométrie 133 // 4.2. Studium křivek na přelomu 17. a 18. století...135 // 4.2.1. Cassiniho ovály...138 // 4.3. Isaac Newton a teorie křivek...141 // 4.3.1. Enumeratio Linearum Tertii Ordinis...145 // 4.4. Newtonovi nástupci ...158 // 4.4.1. Maupertuis, Bragelone...158 // 4.4.2. Jean Paul de Gua de Malves ...159 // 4.4.3. Colin Maclaurin ...160 // 4.4.4. James Stirling ...162 // 4.4.5. Alexis Clairaut...163 // 4.5. Počátky diferenciální geometrie křivek...163 // 4.6. Odkaz „století křivek“ pro další vývoj ¦...165 // 5. Pojem křivka a pojem funkce 171 // 5.1. Funkce a podněty matematické analýzy...173 // 5.2. Diferenciální geometrie křivek do roku 1854 ... 176 // 5.2.1. Leonhard Euler...176 // 5.2.2. Gaspard Monge a Carl Friedrich Gauss ...182 // 5.2.3. Následovníci Monge a Gausse...186 // 5.3. Rozvoj algebraické geometrie křivek...187 // 5.3.1. Julius Pliicker...188 // 5.3.2. Biracionální transformace...191 // 5.4. Bernard Riemann a pojem varieta...192 // 5.5. Pojem křivka u Bernarda Bolzana...195 // 5.6. Tendence v geometrii v polovině 19. století ¦...196 // Obsah // 7 // 6. Vývoj pojmu křivka na konci 19. a počátku 20. století 201 // 6.1. Rovinná křivka...202 // 6.1.1. Jordánová definice křivky...202 // 6.1.2. Zobrazení mezi úsečkou a čtvercem...204 // Konstrukce Cantora...204 // Konstrukce Peana...207 // 6.1.3. Cantorova definice
křivky...209 // 6.1.4. Vztah mezi Jordánovou a Cantorovou definicí rovinné křivky ...210 // 6.2. Křivka v prostoru dimenze n...212 // 6.2.1. Urysohnova definice křivky...216 // Historické poznámky...221 // 6.2.2. Křivka jako jednorozměrná podvarieta...222 // Závěr ¦ 225 // Literatura 229 // Rejstřík pojmů 233 // Jmenný rejstřík 237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC