Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2006
576 s. : il.

ISBN 80-251-1059-1 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Adobe InDesign CS2 (software) - příručky
000001858
Obsah // Úvod n // Kapitola 1 13 // Začínáme 13 // Volba palety 14 // Práce s paletami 22 // Využití pracovní plochy (Workspace) 26 // Práce s panelem nástrojů (Toolbox) 27 // Kontextuální menu 28 // Kapitola 2 29 // Nastavení dokumentu 29 // Vytvoření nového dokumentu 30 // Změna voleb uspořádání 35 // Využití předvoleb dokumentu 36 // Pravítka a dokument 38 // Práce s vodítky 40 // Práce s mřížkou dokumentu 44 // Změna zvětšení 45 // Ovladače zobrazení a pracovní plochy 47 // Práce s nástroji Lupa (Zoom) a Ručička (Hand) 49 // Práce s paletou Navigátor (Navigator) 51 // Ovládání oken 53 // Údržba souboru 54 // Práce s Bridge 57 // Obsah // Obsah // Kapitola 3___61 // Výchozí text 61 // Tvorba textového rámečku 62 // Sázení textu 65 // Označení textu 66 // Presun a odstranění textu 68 // Práce s paletou Znaky (Character) 70 // Volba typu a velikosti písma 71 // Stylizace textu 72 // Nastavení mezer mezi řádky a znaky 74 // Pokřivení textu 76 // Volba jazyka 77 // Formátování odstavce 78 // Zarovnání a zarážky 79 // Vlastní nastavené odrážky 81 // Efekty v odstavci 82 // Práce s textovými pomůckami 83 // Paleta Glyfy (Glyphs) 84 // Práce s tokem textu 87 // Nastavení ovladačů textového rámečku 88 // Paleta Control (Řízení) ve spojení s textem 91 // Speciální textové znaky 92 // Kapitola 4___93 // Práce s objekty 93 // Typy rámečků 94 // Tvorba základních tvarů 95 // Označení
objektu 97 // Přesunování objektů 98 // Kopírování objektů 100 // Změna velikosti objektu 102 // Práce s nástroji transformace 103 // Práce s paletou Transformace (Transform) 108 // Práce s menu palety Transformace (Transform) 112 // Příkazy menu Uspořádat (Arrange) 114 // Zarovnání objektů 115 // Seskupení a vkládání dovnitř objektu 118 // Paleta Řízení (Control) při práci s objekty 122 // Práce s nástrojem Pravítko (Measurement) 123 // Paleta Informace (Info) a objekty 125 // Zamknutí obrázku 126 // Výběr rámečku 127 // 4 // Obsah // Kapitola 5___129 // Práce s barvami 129 // Základní informace o barvách 130 // Práce s paletou Barva (Color) 131 // Definice a uložení Vzorniku (Swatches) 136 // Práce s knihovnami barev 144 // Tvorba smíchaných barev 146 // Vytváření odstínů (Tints) 150 // Práce s Výběrem barvy (Color Picker) 152 // Tvorba políčka přechodu (Gradient Swatch) 153 // Práce s nástrojem Kapátko (Eyedropper) 156 // Přetisk barev 157 // Kapitola 6___159 // Stylizace objektů 159 // Aplikace výplně 160 // Vytvoření tahu (Stroke) 164 // Tvorba vlastních stylů tahu 171 // Šipky a rohové efekty 178 // Změna průhlednosti 179 // Vržený stín a prolnutí okrajů 183 // Příkazy palety Cestář (Pathfinder) 185 // Práce s nástrojem Kapátko (Eyedropper) 188 // Nastavení implicitních vlastností objektů 190 // Kapitola 7___191 // Nástroje Pero a Bézierovy křivky 191 // Kotevní body pera 192
Součásti cesty 192 // Kreslení čar 193 // Kreslení křivek 194 // Změna křivky a rohového bodu 195 // Úprava cesty 196 // Úprava bodů 198 // Práce s nástrojem Tužka (Pencil) 200 // Nástroj Vyhlazení (Smoothness) 202 // Práce s nástrojem Guma (Eraser) 203 // Přidávání a mazán bodů na cestě 204 // 5 // Obsah // Obsah // Obsah // Kapitola 8 205 // Importovaná grafika 205 // Vkládání obrázků 206 // Vkládání obrázků přes Bridge 208 // Zvláštní rámečky 209 // Volby importu obrazu 212 // Práce s obrázky uvnitř rámečků 216 // Práce s nástrojem Umístění (Position) 218 // Přizpůsobení obrázku do rámečku 219 // Vnoření grafických prvků 222 // Stylizace vložených obrázků 225 // Vazby obrázků 226 // Zapuštění obrázku 230 // Nastavení viditelnosti vrstvy 231 // Ořezové cesty 232 // Import průhledných obrázků 236 // Prohlížení obrázků 238 // Aplikace efektů u obrázků 242 // Kapitola 9 243 // Textové efekty 243 // Obtékání textu 244 // Text na cestě 249 // Linky odstavce a jejich využití 252 // Spřažené a ukotvené objekty 256 // Kapitola 10 263 // Dokumenty a knihy 263 // Práce s paletou Stránky (Pages) 264 // Vytvoření prázdné stránky 265 // Navigace po stránkách 267 // Tvorba a oddělení dvojstránek 271 // Import textu 273 // Tok textu 276 // Zalomení textu 280 // Práce se vzorovými stránkami 281 // Úpravy rozvržení 286 // Nastavení číslování stránek 287 // Tvorba knihy
289 // Vytvoření obsahu 294 // Vytvoření rejstříku 299 // 6 // Obsah // Kapitola 11 301 // Vrstvy 301 // Vytváření a mazání vrstev 302 // Nastavení voleb vrstvy 304 // Práce s vrstvami 307 // Kapitola 12 309 // Knihovny a výstřižky 309 // Ukládání položek do knihovny 310 // Aplikace položek knihovny na stránku 312 // Nastavení zobrazení knihovny 313 // Hledání a třídění v knihovně 314 // Vytváření a používání výstřižků 316 // Kapitola 13 317 // Tabulátory a tabulky 317 // Vložení tabulátoru 318 // Nastavení tabelačních zarážek 319 // Tvorba tabelační výplně 322 // Tvorba a využití tabulek 323 // Navigace mezi tabulkami 328 // Výběr tabulky 329 // Práce s řádky a sloupci 331 // Úprava tabulky v textovém rámečku 337 // Práce se záhlavím a zápatím 338 // Vkládání obrázků do tabulky 340 // Přizpůsobení buněk 341 // Nastavení okrajů, tahů a výplní 344 // Přizpůsobení tahů a výplní 347 // Vytváření diagonál v buňkách 350 // Využití palet Tabulka (Table) a Řízení (Control) 351 // Kapitola 14 353 // Automatizace textu 353 // Malá a velká písmena 354 // Kontrola pravopisu 354 // Hledání a záměna textu 358 // Nastavení dialogu Najít (Find) 362 // Práce s editorem článků 365 // Odrážky a číslování 366 // 7 // Obsah // Obsah // Obsah // Poznámky pod čarou Vytvoření tag ováného textu Hledání písma Zachování spojitosti řádků Použití kapátka v textu Využití
skriptů Kapitola 15 368 371 373 374 375 377 379 // Styl textu a objektu 379 // Definování stylů 380 // Kategorie odstavcových stylů 382 // Definice stylů (pokračováno 385 // Načítání a import stylů 390 // Aplikace stylů 394 // Potlačení vlastních stylů 395 // Změna a odstranění stylu 397 // Automatický styl iniciál 399 // Práce s vnořenými styly 401 // Definice stylu objektu 404 // Kategorie stylů objektu 406 // Definice stylu objektu 408 // Práce se styly objektů 409 // Využití prvku Rychlá aplikace (Quick Apply) 410 // Kapitola 16 411 // Ovládací prvky pro typografii 411 // Optické zarovnání okrajů 412 // Odstavcová sazba Adobe 413 // Aplikace zarovnání 414 // Dělení slov 418 // Mřížka účaří 420 // Vyvážení zalomení řádků 423 // Práce s fonty OpenType 423 // Prvky fontů OpenType 425 // Kapitola 17 427 // Správa barev Nastavení barev Uložení a načtení barevného nastavení Práce s profily 427 428 432 434 // 8 // Obsah // Kapitola 18 435 // Interaktivní prvky v PDF 435 // Typy interaktivních prvků 436 // Definice hypervazeb 437 // Práce s hypervazbami 446 // Práce se záložkami 447 // Vložení zvukového klipu 450 // Vložení filmové stopy 452 // Volby zobrazení filmu 455 // Vytvoření tlačítek 457 // Základní vlastnosti tlačítka 459 // Určení stavu tlačítka 460 // Aplikace Chování (Behaviors) 465 // Chování tlačítka 466 // Aplikace Chování (pokračování) 467 // Odstranění a deaktivace
chování 469 // Export interaktivních dokumentů PDF 470 // Kapitola 19 471 // Výstup 471 // Tisk dokumentu 472 // Kategorie dialogu Vytisknout (Print) 473 // Nastavení všeobecných voleb 474 // Ovladače nastavení 476 // Dlaždice 477 // Nastavení značek a spadávek 479 // Nastavení výstupu 481 // Práce s náhledy výtažků 483 // Volby náhledu výtažků 484 // Výtažky barev a správce tiskových barev 486 // Nastavení grafiky 488 // Další volby 489 // Náhled a přednastavení sloučení 490 // Práce s předvolbami tisku 494 // Vytvoření přehledu nastavení 496 // Vytváření postscriptových souborů 497 // Kontrola před výstupem 498 // Sbalení dokumentu 501 // 9 // Obsah // Obsah // Obsah // Kapitola 20 503 // Export 503 // Nastavení voleb exportu 504 // Tvorba souboru PDF 505 // Volby exportu do PDF 505 // Všeobecná volby PDF 507 // Možnosti komprese PDF 510 // Volby výstupu PDF 513 // Další volby PDF 515 // Zabezpečení PDF 516 // Práce s předvolbami PDF 518 // Tvorba souboru EPS 520 // Formát InDesign Interchange 523 // Export do formátu JPEG 523 // Export do formátu SVG 525 // Export textu 528 // Sbalení pro GoLive 529 // Kapitola 21 531 // Přizpůsobení InDesignu 531 // Modifikace klávesových zkratek 532 // Nastavení kategorií předvoleb 535 // 12 kategorií předvoleb 535 // Všeobecné předvolby 539 // Předvolby textu 541 // Další předvolby textu 543 // Předvolby sazby 544 // Jednotky a kroky kláves 546 // Předvolby
mřížky 547 // Předvolby vodítek a pracovní plochy 548 // Předvolby slovníku 549 // Předvolby pravopisu 552 // Předvolby automatických oprav 553 // Předvolby zobrazení editoru článků 554 // Předvolby rychlosti zobrazení 555 // Předvolby nastavení černé 557 // Správa souborů (File Handling) 558 // Odstranění předvoleb 559 // Konfigurace zásuvných modulů 560 // Rejstřík 561 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC