Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Avicenum, 1980
331 s.

objednat
000002157
Předmluva ...11 // I. část: Kardiologie dětského věku // Funkční zvláštnosti kardiovaskulární soustavy v různých věkových obdobích ...13 // M. K. Oskolkovová, I. N. Vulfsonová (SSSR) // Hypertenzní stavy ...26 // M. J. Studěnikin (SSSR) // Zvláštnosti hemodynamiky při primární arteriální hypertenzi ...41 // M. K. Oskolkovová, O. K. Grinkevičene (SSSR) // Funkční stav sympatiko-adrenergní soustavy a kůry nadledvin u primární arteriální hypertenze ...49 // Ch. L. Markov (SSSR) // Léčba arteriální hypertenze ...73 // J. A. Naděždinová (SSSR) // Vrozené srdeční vady u novorozenců a kojenců ...80 // M. Šamánek, M. Voříšková (ČSSR) // Nekorigovaná transpozice velkých artérií a její urgentní léčba ...99 // M. Šamánek, F. Pražský, S. Tůma (ČSSR) // Funkční diagnostika srdečních vad u dětí radiocirkulografickou metodou ...107 // B. Zbořilová-Hrubá, M. Šamánek (ÖSSR) // O mechanismech vzniku a o diferenciaci srdečních šelestů ...115 // M. K. Oskolkovová (SSSR) // O některých mechanismech poruch srdečního rytmu ...128 // T. I. Těrnovová (SSSR) // Imunologické aspekty kardiální patologie ...132 // J. A. Naděždinová (SSSR) // II. část: Pneumologie dětského věku // Funkce plic u zdravých dětí ...139 // I. S. Širjajevová (SSSR) // Aktuální problematika chronické pneumonie ...144 // S. V. Račinskij, V. K. Tatočenko, A. O. Sporov (SSSR) // Vleklé segmentární pneumonie ...157 J. V. Sereda (SSSR) // Diagnóza a průběh idiopatické difúzni intersticiální fibrózy plic ...173 // J. Houštěk, Z. Hloušková, A. Zapletal (ČSSR) // Recidivující bronchitídy ...183 // R. T. Artamonov, R. Ä. Dobrovolská (SSSR) // Disperzní vývojové vady průdušek ...192 // У. K. Tatočenko, S. V. Račinskij (SSSR) //
Ultrastruktura epitelu trachey ...203 // V. Konrádová (ČSSR) // Deficience alfa-l-antitrypsinu u dětí ...210 // J. Houštěk, M. čopová, H. Tomášová (ČSSR) // Plicní změny u cystické fibrózy a jejich vývoj ...217 // J. Houštěk, V. Vávrová, A. Zapletal (ČSSR) // K problematice diagnostiky heterozygotního přenašeče genu pro mukoviscidózu ... 233 // S. V. Račinskij, N. I. Kapranov (SSSR) // Dechová nedostatečnost u chronických bronchopulmonálních onemocnění ...248 // I. S. Širjajevová (SSSR) // Rozdíly funkce jednotlivých plicních oblastí a metody jejich studia ...257 // M. Šamánek (ČSSR) // Vyšetřování funkce plic pomocí tělové pletysmografie u dětí ...267 // A. Zapletal, T. Paul, M. Samánek (ČSSR) // Plicní pružnost a její změny za fyziologických a patologických stavů v dětském věku . . 284 // A. Zapletal, M. Šamánek (ČSSR) // Vývoj plicního cévního řečiště a jeho ovlivnění patologickou hemodynamikou ...297 // S. Tůma, M. Šamánek (ČSSR) // Rentgenový obraz systémového cévního zásobení plic u vrozených a získaných onemocnění srdce a plic ...306 // S. Tůma, M. Šamánek, F. Pražský (ČSSR) // Význam plicní perfúzní scintigrafie pro rozpoznávání a léčení nemocí dýchacího a oběhového ústrojí ...313 // M. Šamánek, C. Ruth (ČSSR) // Literatura ...322
cnb000134338

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC