Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.5) Půjčeno:33x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971
188 s. ; 8°

objednat
Pedagogická teorie a praxe
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Zkoumání žákovské aktivity se děje z hlediska výchovné skutečnosti i pedagogické teorie. Jsou shrnuty a zhodnoceny hlavní poznatky nemarxistických pojetí i výtěžky marxistické koncepce. Autorka také označuje determinantystrukturálních vazeb v aktivní činnosti žáků i podmínky jejího rozvíjení ve vyučovacím procesu. Podnětně zdůrazňuje stránku anticipační, motivační i aspirační, roli problémových situací a další faktory..
Rus., franc. a angl. souhrn
000002331
Rekat.
OBSAH // Úvod 5 // I. Aktivita žáků jako jev výchovné skutečnosti a problem pedago- // gické teorie... 9 // 1. Aktivita žáků jako jev výchovné skutečnosti... 9 // 2. Aktivita žáků jako problém pedagogické teorie ... 11 // II. Pojetí aktivity žáků v kontextu nemarxistických pedagogických // teorií 20. století... 22 // 1. Aktivismus prvních desetiletí 20. století... 25 // 2. Změny v pojetí aktivity v druhé polovině 20. století ... 38 // III. Obecné otázky marxistické koncepce aktivity žáků ... 45 // IV. Pedagogické determinanty aktivní činnosti žáků ve vyučování 55 // 1. Akcentování různých vztahů v aktivní činnosti žáků ... 55 // 2. Strukturální vazby aktivní činnosti žáků...68 // V. Podmínky rozvíjení aktivní činnosti žáků ve vyučování ... 73 // 1. Faktor cíle v činnosti učitele a žáků... 73 // 2. Motivační předpoklady vyučování... 83 // 3. Problémové situace ve vyučování...100 // 4. Role sociálně interakčních komponent v činnosti žáků při // vyučování ...v. 117 // VI. Vliv aktivní činnosti žáků na výchovné působení vyučování . . 127 // Závěr ...132 // Poznámky ...141 // Literatura...157Резюме 167 // Résumé ...175 // Rejstřík jmenný...183 // Rejstřík věcný...186
(OCoLC)42154963
cnb000432332

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC