Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(41.3) Půjčeno:413x 
BK
Vyd. 3. dopl.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008
142 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-622-2 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 131-142
Anglické resumé
Vydavatel: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
000002441
Epistemologická východiska problematiky -- Filozoficko historická východiska Legislativní východiska Terminologická východiska Integrace a speciálně pedagogická teorie Jedinci s mentálním postižením -- Jedinci s mentálním postižením v demokratické společnosti -- Širší pohled na problematiku osob s mentálním postižením -- Psychické zvláštnosti jedinců s mentálním postižením -- Postoje společnosti k jedincům s mentálním postižením -- Mentální retardace -- Pojem mentální retardace -- Etiologie mentální retardace -- Přístupy ke klasifikaci mentální retardace -- Klasifikace podle typu mentální retardace -- Klasifikace mentální retardace podle stupně postižení -- Charakteristika stupňů mentální retardace -- Kombinované postižení -- Pervazivní vývojová porucha -- Edukační realita žáků s mentálním postižením -- Cíl a možnosti integrace jedinců s mentálním postižením -- Systém škol a zařízení -- Základní škola praktická (zvláštní škola) -- Postavení zvláštních škol na prahu 21. století -- Základní škola speciální (pomocná škola) -- Rehabilitační třída základní školy speciální -- Odborné učiliště -- Praktická škola -- Speciálně pedagogické centrum Některé další (alternativní) organizace Ustav sociální péče pro mentálně postižené -- Možnosti inkluzivního vzdělávání v současných podmínkách -- Postavení osob s mentálním postižením v současnosti
Vzdělávání všech jedinců s mentálním postižením Kontext speciálních vzdělávacích potřeb a česká speciální pedagogika -- Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v současné škole Problematika inkluzivního vzdělávání na Ostravsku Rozvoj jedinců s mentálním postižením prostřednictvím hudebních činností -- Specifický význam hudební výchovy Hudba a řeč -- Využití hudby jako speciálního terapeutického prostředku Model muzikoterapie Přínos metody -- Vybrané zahraniční zkušenosti -- Zásady výchovně vzdělávací práce s mentálně postiženými Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním v Německu Učení jednáním -- Dosavadní zkušenosti z vyučování Didaktické aspekty integrované výuky K současné situaci v ČR

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC