Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:50x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
191 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-334-4 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 188-191
Určeno: studentům ZSF OU
000002554
OBSAH // PŘEDMLUVA...4 // ÚVOD DO STUDIA PSYCHOLOGIE...5 // 1. ČLOVĚK OSOBNOSTÍ...11 // 1.1 Vymezení termínu osobnost v psychologii...11 // 1.2 Vývoj (geneze) osobnosti...11 // 2. JAKÝ ČLOVĚK JE...15 // 2.1 Povaha citů - temperament...15 // 2.2 Základní vlastnosti citů...17 // 2.3 Citové kvality...19 // 3. CO ČLOVĚK MŮŽE...25 // 3.1 Utváření schopností člověka - inteligence...25 // 3.2 Nabývání vědomostí a dovedností - učení...31 // 4. CO ČLOVĚK CHCE...35 // 4.1 Motivace chování...35 // 4.2 Obsah motivačního procesu: potřeby, zájmy, postoje, hodnoty...37 // 5. PSYCHOLOGIE DUŠEVNÍHO VÝVOJE...43 // 5.1 Podmínky duševního vývoje...43 // 5.2 Zákony vývojových změn...45 // 5.3 Periodizace duševního vývoje...47 // 6. DUŠEVNÍ VÝVOJ V OBDOBÍ DĚTSTVÍ...53 // 6.1 Období prenatální, novorozenecké a kojenecké...53 // 6.2 Batole...58 // 6.3 Předškolní věk...62 // 6.4 Mladší školák...65 // 7. DUŠEVNÍ VÝVOJ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...71 // 7.1 Prepuberta...71 // 7.2 Puberta...73 // 7.3 Adolescence...77 // 8. DUŠEVNÍ ZMĚNY V DOSPĚLOSTI...82 // 8.1. Mladá dospělost (20 - 30 let)...82 // 8.2. Střední dospělost (30-45 let)...85 // 8.3. Starší dospělost (45-60 let)...87 // 9. DUŠEVNÍ ŽIVOT VE STÁŘÍ...90 // 9.1. Rané stáří (60 - 75 let)...91 // 9.2. Pravé stáří (období po 75. roce života)...95 // 10. ZDRAVOTNICKÁ PSYCHOLOGIE...V1...96 // 10.1. Vymezení poj mu... ...96 // 3 // 11. ZDRAVÍ A NEMOC...99
// 11.1. Zdraví...99 // 11.2. Nemoc... ?0 // 12. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA NEMOCNÉHO...103 // 12.1. Postoj k nemoci...?? // 12.2. Omezení životních potřeb...?6 // 12.3. Omezení soukromí...?9 // 12.4. Osobnostní vlastnosti nemocného...? // 12.5. Změny v prožívání a chování během nemoci...113 // 12.6. Členění nemocných podle druhu onemocnění...115 // 12.7. Méněcennost...H6 // 12.8. Psychologie ambulantně léčeného a hospitalizovaného nemocného...117 // 12.9. Sdělení diagnózy...H8 // 13. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA NEMOCI...120 // 13.1. Postoj zdravotníka a nemocného ? nemoci...120 // 13.2. Autoplastický obraz nemoci...121 // 13.3. Ambivalentní prožívání nemoci...122 // 13.4. Prožívání nemoci v čase...123 // 13.5. Vztahy mezi tělesnou a duševní stránkou nemoci...123 // 14. BOLEST, STRACH A ÚZKOST V NEMOCI...127 // 14.1. Bolest a reakce nemocného...127 // 14.2. Prožitky strachu a úzkosti...132 // 15. NEMOC JAKO SVÍZELNÁ ŽIVOTNÍ SITUACE...137 // 15.1. Svízelná situace...137 // 15.2. Reakce na svízelnou situaci...I40 // 15.3. Zvládání nemoci a těžkých životních situací...143 // 16. ZDRAVOTNÍK A NEMOCNÝ... 146 // 16.1. Osobnost zdravotníka...146 // 16.2. Vztah mezi zdravotníkem a nemocným...147 // 16.3. Úroveň chování zdravotníků ? nemocným...153 // 16.4. Vztahy mezi nemocným, rodinou a zdravotníky...155 // 16.5. latropatogenie...156 // 16.6. Hospitalismus a nemocný...158 // 17. DOROZUMÍVÁNÍ SE
MEZI ZDRAVOTNÍKEM A NEMOCNÝM...161 // 17.1. Pozorování ve zdravotnictví...161 // 17.2. Komunikace ve zdravotnictví...165 // 17.3. Rozhovor ajeho význam ve zdravotnictví...170 // 18. PSYCHOLOGICKÉ PROBLÉMY NEMOCNÝCH PODLE DRUHU NEMOCI...178 // 18.1. Uplatnění psychologie v chirurgii a ortopedii...178 // 18.2. Uplatnění psychologie ve vnitřním lékařství...179 // 18.3. Uplatnění psychologie v dětském lékařství...180 // 18.4. Uplatnění psychologie v ženském lékařství...181 // 18.5. Uplatnění psychologie u nemocných s mentálním, smyslovým a tělesným // defektem...182 // 4 // 18.6. Uplatnění psychologie u starších nemocných, nevyléčitelně nemocných // a umírajících...183 // ZÁVĚR...185 // LITERATURA ? DALŠÍMU STUDIU...186 // « // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC