Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2007
161 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-4420-3 (brož.)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 105
V prelimináriích: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 133-139, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a ruské resumé, souběžný anglický obsah
000002735
Předmluva: Jazyk pojmů a jazyk obrazů (J. Maňák) 7 // Prolog, 10 // Úvodní slovo o širších souvislostech problematiky 13 // 1. Vizualizace jako teoretický problém 23 // 2. Vizualizace a vizuální gramotnost ,24 // 3. Terminologické dispozice a souvislosti 30 // 4. Vizualizace jako jev gnozeologický 34 // 4.1 Typy vizuálií 34 // 4.1.1 Obraz // 4.1.2 Schéma 39 // 4.1.3 Model 47 // 4.1.4 Graf 51 // 4.1.5 Mentální mapa, 64 // 4.1.6 Tabulka 68 // 4.2 Gnozeologická hodnota vizuálií 74 // 5. Psychologické aspekty vizualizace 77 // 5.1 Psychologické funkce vizuálií 80 // 6. Sociologické aspekty vizualizace 83 // 6.1 Současná společnost a sociální komunikace 83 // 6.2 Sociologické funkce vizuálií 84 // 7. Vizualizace jako edukologický fenomén, 87 // 7.1 Komenského pojetí názornosti jako součásti vizuální kultury.89 // 7.2 Schémata, modely, grafy a tabulky jako prostředky vizualizace, schematizace a zefektivnění studia 91 // 7.3 Edukologická a didaktická hodnota a funkce vizuálií 94 // 7.4 Didaktické funkce vizuálií // ve vztahu ? fázím vyučovacího procesu 99 // 7.5 Schémata, modely, grafy a tabulky ve vyučovacím procesu 102 // 7.6 Kritéria výběru vizuálií pro aplikaci v učebním procesu 110 // 8. „Technologické“ problémy vizualizace 114 // 8.1 Analýza konstrukce vybraných vizuálií a jejich vypovídací potence 114 // 8.1.1 Schéma 115 // 8.1.2 Schematický model 118 // 8.1.3 Tabulovaný model 122 // 8.1.4 Tabulka 122 // 8.2 Jak vytvořit mentální mapu 123 // Doslov 130 // Z názorů recenzentů 132 // Literatura k problematice vizualizace 133 // 1. Knižní publikace 133 // 2. Sborníkové studie 135 // 3. Časopisecké statě 137 // Literární zdroje vizuálií 139 // Abstrakta 146 // Restřík jmenný 148 // Rejstřík věcný - terminologický 150

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC