Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:32x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2006
362 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-247-0843-4 (brož.)
Psyché
V pub. též logo Avicenum
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000002787
O AUTORECH 11 // PŘEDMLUVA 15 // KOGNITIVNÍ DEFICIT U EPILEPSIE 17 (Jan Preiss) // 1.1 Klasifikace záchvatových poruch 18 // 1.2 Zahraniční a české neuropsychologické studie 21 // 1.2.1 Intelektové výkony a kognitivní deteriorace u epilepsie 21 // 1.2.2 Proměnné ve vztahu k záchvatům a kognitivní výkonnost 22 // 1.2.3 Neuropsychologické dopady typu epilepsie a etiologických faktorů 23 // 1.2.4 Vliv EEG abnormalit na neuropsychologickou výkonnost 26 // 1.2.5 Výzkum neuropsychologických metod 27 // 1.2.6 Neurochirurgická operace pro epilepsii a neuropsychologický stav . 28 // 1.2.7 Schopnost neuropsychologických metod pomáhat řešit obtížné klinické otázky 30 // 1.3 Prevalence 31 // 1.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí 32 // 1.4.1 Paměť a učení 32 // 1.4.2 Věk v době začátku nemoci a trvání nemoci 35 // 1.4.3 Záchvaty a jejich frekvence 35 // 1.4.4 Pozornost 35 // 1.4.5 Řeč 35 // 1.4.6 Exekutivní funkce 36 // 1.4.7 Vizuální percepce 37 // 1.4.8 Neverbální auditomí percepce 37 // 1.4.9 Motorika 37 // 1.5 Měření 38 // 1.6 Průběh kognitivního deficitu 40 // 1.6.1 Longitudinální sledování 41 // 1.6.2 Otázka demence 42 // 1.6.3 Vliv záchvatů 42 // 1.6.4 Sledování řady současně působících faktorů 42 // 1.6.5 Vlivy neurochirurgické operace 50 // 1.6.6 Predikce výsledků operace 54 // 1.7 Výsledky zobrazovacích metod 60 // 1.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí 63 // 1.8.1 Vyšetření mimo specializovaná epileptologická centra 63 // 1.8.2 Vyšetření na pracovištích specializovaných na epileptologii // a neurochirurgii 64 // 1.9 Rehabilitace a psychoterapie u nemocných epilepsií 66 // 1.10 Invalidita 69 // 1.11 Závěr 70 // 1.12 Klíčová slova 73 // Literatura 74 // KOGNITIVNÍ DEFICIT U TRAUMATICKÉHO POŠKOZENÍ MOZKU 87 (Petr Kulišťák) //
2.1 Postavení neuropsychologie v léčbě poškození mozku 88 // 2.2 Epidemiologie mozkových traumat 89 // 2.3 Klasifikace poškození mozku 91 // 2.4 Stručný přehled některých výzkumů 95 // 2.5 Problematika chybné diagnózy u mírných poškození mozku 96 // 2.6 Neuropsychologické hodnocení osoby s poškozením mozku 97 // 2.6.1 Interview s pacientem 100 // 2.6.2 Formální testování 102 // 2.6.3 Diagnostický přínos testů u lehkého poškození hlavy a mozku 105 // 2.6.4 Průběh kognitivního deficitu při poškození hlavy a mozku 107 // 2.6.5 Využití zobrazovacích metod 108 // 2.7 Návrh neuropsychologického vyšetření pacientů po úrazovém poškození // mozku 110 // 2.8 Psychosociální následky traumatického poškození hlavy 114 // 2.9 Závěr 117 // 2.10 Klíčová slova 118 // Literatura 119 // KOGNITIVNÍ DEFICIT U ALZHEIMEROVY DEMENCE 123 (Zuzana Fanfrdlová) // Úvod do problematiky 124 // 3.1 Klasifikace, diagnostická kritéria 126 // 3.2 Patogeneze Alzheimerovy choroby 129 // 3.3 Epidemiologie a rizikové faktory 132 // 3.4 Výzkumné studie 133 // 3.5 Zobrazovací metody 138 // 3.6 Průběh a charakter kognitivního deficitu 140 // 3.7 Hlavní domény měřených kognitivních schopností 144 // 3.8 Testové metody 155 // 3.9 Návrh typizovaného vyšetření 160 // 3.10 Terapie a rehabilitace 162 // 3.10.1 Farmakologická léčba 162 // 3.10.2 Rehabilitace, psychoterapie 163 // 3.11 Invalidita 166 // 3.12 Závěr 168 // 3.13 Klíčová slova 170 // Literatura 171 // KOGNITIVNÍ DEFICIT U VASKULÁRNÍ DEMENCE 177 (Sabina Telecká) // 4.1 Diagnostická kritéria 178 // 4.2 Klasifikace vaskulárních demencí a výzkumné studie 181 // 4.2.1 Klasifikace vaskulárních demecí 181 // 4.2.2 Zahraniční studie na téma vaskulámí demence 182 // 4.2.3 Výzkum vaskulární demence v České republice 185 //
4.3 Prevalence a rizikové faktory 186 // 4.3.1 Prevalence 186 // 4.3.2 Rizikové faktory 187 // 4.4 Invalidita, mortalita 188 // 4.5 Zobrazovací metody 188 // 4.6 Průběh kognitivního deficitu 190 // 4.7 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí 191 // 4.8 Testové metody 191 // 4.9 Návrh typizovaného vyšetření 197 // 4.9.1 Deteriorace kognitivních schopností 197 // 4.9.2 Diferenciální diagnostika vaskulární demence a Alzheimerovy // nemoci 198 // 4.9.3 Studie 198 // 4.10 Terapie a rehabilitace 199 // 4.10.1 Farmakoterapie 199 // 4.10.2 Rehabilitace 200 // 4.11 Závěr 202 // 4.12 Klíčová slova 203 // Literatura 204 // KOGNITIVNÍ DEFICIT U HYDROCEFALU 209 (Markéta Mohaplová) // Úvod do problematiky 209 // 5.1 Definice, klasifikace 210 // 5.2 Neuropsychologické studie 213 // 5.3 Prevalence 216 // 5.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí 217 // 5.5 Měření 219 // 5.6 Průběh kognitivního deficitu 223 // 5.7 Diferenciální diagnostika 225 // 5.8 Výsledky zobrazovacích metod 230 // 5.9 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí 232 // 5.10 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu 234 // 5.11 Invalidita 235 // 5.12 Závěr 236 // 5.13 Klíčová slova 237 // Literatura 238 // KOGNITIVNÍ DEFICIT U PARKINSONOVY NEMOCI 241 (Evžen Růžička, Olga Nováková a Nataša Špačková) // Úvod do problematiky 241 // 6.1 Psychické změny a jejich mechanismy u Parkinsonovy nemoci 243 // 6.1.1 Exekutivní funkce a pozomostní procesy 243 // 6.1.2 Paměť a učení 244 // 6.1.3 Zrakově-prostorové funkce 245 // 6.1.4 Řeč a jazyk 245 // 6.1.5 Specificita demence 246 // 6.1.6 Další psychické projevy 246 // 6.1.7 Mechanismy psychických změn u PN a úloha systému bazálních // ganglií při regulaci kognitivních funkcí 249 // 6.2 Prevalence kognitivní dysfunkce u Parkinsonovy nemoci 250 //
6.3 Hlavní domény kognitivních funkcí a jejich měření 250 // 6.3.1 Exekutivní funkce 250 // 6.3.2 Zrakově-prostorové funkce 252 // 6.3.3 Paměť 253 // 6.3.4 Řečové funkce 253 // 6.3.5 Demence u PN 254 // 6.4 Průběh kognitivního deficitu, faktory ovlivňující jeho vývoj a tíži 255 // 6.5 Zobrazovací metody 257 // 6.6 Neuropsychologické vyšetření u Parkinsonovy nemoci 258 // 6.6.1 Indikace vyšetření 258 // 6.6.2 Vyšetření globálního kognitivního deficitu 259 // 6.6.3 Projevy a hodnocení deprese a úzkosti 260 // 6.6.4 Vyšetření dílčích kognitivních deficitů u PN 261 // 6.6.5 Zvláštnosti a úskalí neuropsychologického vyšetření 262 // 6.7 Prevence, rehabilitace a psychoterapie psychických poruch 263 // 6.8 Pracovní schopnost a invalidita 263 // 6.9 Závěr 264 // 6.10 Klíčová slova 264 // Literatura 265 // KOGNITIVNÍ DEFICIT U HUNTINGTONOVY NEMOCI 271 (Jan Roth, Jiří Klempíř a Nataša Špačková) // Úvod do problematiky 272 // 7.1 Patofyziologické podklady vzniku mentálních poruch u HN 273 // 7.2 Hlavní domény postižených psychických funkcí 274 // 7.2.1 Poruchy osobnosti a chování 275 // 7.2.2 Afektivní poruchy 276 // 7.2.3 Úzkostné poruchy 276 // 7.2.4 Psychotická symptomatika 277 // 7.2.5 Izolované kognitivní deficity a demence 277 // 7.3 Hlavní neuropsychologické studie 282 // 7.3.1 Psychiatrické projevy 282 // 7.3.2 Kognitivní projevy 283 // 7.4 Výskyt, prevalence, incidence 284 // 7.5 Měření 284 // 7.5.1 Měření kognitivních funkcí 284 // 7.5.2 Měření behaviorálních poruch 286 // 7.6 Průběh neuropsychologického postižení 287 // 7.7 Výsledky zobrazovacích metod 288 // 7.7.1 Struktura 288 // 7.7.2 Funkce 288 // 7.8 Návrh typizovaného neuropsychologického vyšetření 289 // 7.9 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu 289 // 7.10 Invalidita 291 //
7.11 Problematika osob v riziku 291 // 7.11.1 Dopady presymptomatického testu 291 // 7.11.2 Preklinické neuropsychologické markéry nositelů mutace 292 // 7.12 Problematika pečovatelů 292 // 7.13 Závěr 293 // 7.14 Klíčová slova 293 // Literatura 294 // KOGNITIVNÍ DEFICIT U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ 303 (Alena Javůrková) // Úvod do problematiky 304 // 8.1 Prevalence 305 // 8.2 Terapie RS 307 // 8.3 Neuropsychologické vyšetření kognitivních funkcí u RS 308 // 8.3.1 Intelektové schopnosti 309 // 8.3.2 Vizuomotorika, zrakově-prostorové schopnosti a pozornost 310 // 8.3.3 Paměť a učení 311 // 8.3.4 Verbální schopnosti a exekutivní funkce 312 // 8.3.5 Osobnost a psychosociální chování 313 // 8.4 Průběh kognitivního deficitu 315 // 8.5 Výsledky zobrazovacích metod 318 // 8.6 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí 319 // 8.7 Neuropsychologické rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu 320 // 8.8 Invalidita 321 // 8.9 Závěr 324 // 8.10 Klíčová slova 325 // Literatura 326 // Přílohy 328 // 9. MODEL NEUROPSYCHOLOGICKÉ REHABILITACE PO ÚRAZECH HLAVY 331 (Petr Kulišťák) // 9.1 Rehabilitační tým 332 // 9.2 Počítačem asistovaná neurokognitivní rehabilitace 335 // 9.3 Skupiny pacientů a doprovodných osob 335 // 9.4 Mozkové trauma jako „léčebný prostředek“ 337 // 9.5 Závěr 337 // Literatura 338 // ARGOTERAPIE U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM MOZKU 341 (Mária Krivošíková) // Úvod do problematiky 341 // 10.1 Ergoterapie v rehabilitaci kognitivních poruch 341 // 10.1.1 Kognitivní poruchy v denním životě 342 // 10.1.2 Ergoterapeutické vyšetřovací postupy u pacientů s poškozením mozku 343 // 10.1.3 Ergoterapeutické přístupy v terapii kognitivních poruch 344 // 10.1.4 Poškození mozku a paměť 346 // 10.2 Závěr 346 // Literatura 347 // Přílohy 349 // Rejstřík 359

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC