Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
248 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7169-843-1 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 240-243
Otravy - léčení - příručky
000002851
Seznam zkratek 8 // Úvod 11 // OBECNÁ ČÁST // 1 Definice otravné látky a otravy organismu (K. Ševela) 15 // 2 Incidence akutních otrav (K. Ševela) 17 // 3 Diagnostika akutních otrav v přednemocniční i nemocniční fázi // (P. Ševčík, K. Ševela) 19 // 3.1 Hlavní klinické příznaky u akutních otrav 19 // 3.1.1 Poruchy centrálního nervového systému 19 // 3.1.2 Poruchy dýchání 23 // 3.1.3 Poruchy kardiovaskulárního systému 24 // 3.1.4 Poruchy regulace tělesné teploty 24 // 3.1.5 Specifické poruchy vnitrního prostředí 26 // 3.1.5.1 Metabolická acidóza se zvýšeným aniontovým oknem 26 // 3.1.5.2 Zvýšené osmolální okno 26 // 3.1.’S Akutní poškození jater 26 // 3.1.7 Akutní poškození ledvin 27 // 3.2 Soubory klinických příznaků u akutních otrav 27 // 3.2.1 Alkohol, barbituráty, sedativa, hypnotika 27 // 3.2.2 Benzodiazepiny 27 // 3.2.3 Anticholinergika, antihistaminika 28 // 3.2.4 Antidepresiva 28 // 3.2.5 ß-blokätory 28 // 3.2.6 Blokátory kalciového kanálu 29 // 3.2.7 Izoniazid 29 // 3.2.8 Lithium 29 // 3.2.9 Marihuana 29 // 3.2.10 Neuroleptika fenotiazinového i nefenotiazinového typu 30 // 3.2.11 Opioidy 30 // 3.2.12 Perorální antidiabetika - deriváty sulfonylurey 30 // 3.2.13 Salicyláty 30 // 3.2.14 Stimulantia, halucinogeny 31 // 3.2.15 Železo a jiné těžké kovy (soli arzenu a rtuti) 31 // 3.3 Vyšetření žaludečního obsahu, moči a krve na přítomnost otravných látek 31 // 4 Základní léčebné postupy u akutních otrav 33 // 4.1 Zajištění vitálních funkcí (I. Sas, V. Zvoníček) 33 // 4.1.1 Dechové funkce 33 // 4.1.2 Kardiovaskulární systém 34 // 4.1.3 Poruchy vědomí 35 // 4.1.4 Křečové stavy 36 // 4.2 Dekontaminace otravné látky (P. Ševčík) 37 // 4.2.1 Dekontaminace při inhalační expozici 37 // 4.2.2 Dekontaminace při kožní expozici 38 //
4.2.3 Dekontaminace při oční expozici 38 // 4.2.4 Gastrointestinální dekontaminace 38 // 4.3 Inaktivace otravné látky v krevním kompartmentu (I. Sas) 45 // 4.4 Eliminace otravných látek z krevního kompartmentu (K. Ševela) 51 // 4.4.1 Forsírovaná diuréza 51 // 4.4.2 Hemoperfuze 53 // 4.4.3 Hemodialýza 57 // 4.4.4 Hemofiltrace 62 // 4.4.5 Peritoneální dialýza 64 // 4.4.6 Plazmaferéza 64 // 5 Hodnocení účinnosti metod eliminace otravných látek z krevního kompartementu (K. Ševela) 65 // 5.1 Experimentální hodnocení hemodialýzy a hemoperfuze 65 // 5.1.1 Stanovení maximální účinnosti eliminace za optimálních podmínek // v experimentu na zvířeti 65 // 5.1.2 Metoda krátkodobého podání toxické látky zvířeti pro stanovení maximální účinnosti 66 // 5.2 Klinické hodnocení hemodialýzy a hemoperfuze 74 // 5.2.1 Nepřímé hodnocení hemodialýzy a hemoperfuze 74 // 5.2.2 Přímé hodnocení hemodialýzy a hemoperfuze 74 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 6 Otravy výrobky chemického průmyslu 99 // 6.1 Organofosfáty (K. Ševela) 99 // 6.2 Paraquat (P. Krifta) 111 // 6.3 Diquat (P. Krifta) 115 // 6.4 Kyanidy (V. Zvoníček) 117 // 6.5 Metylalkohol (K. Ševela) 122 // 6.6 Etylalkohol (K. Ševela) 129 // 6.7 Etylenglykol (P Krifta) 136 // 6.8 Kyseliny a zásady (V. Zvoníček) 139 // 6.9 Uhlovodíky a těkavé látky (P. Nohel) 145 // 6.10 Tetrachlormetan (P. Krifta) 152 // 6.11 Oxid uhelnatý (P. Ševčík) 153 // 7 Lékové otravy 159 // 7.1 Tricyklická antidepresiva (K. Ševela) 159 // 7.2 Barbituráty (I. Sas) 166 // 7.3 Benzodiazepiny (I. Sas) 171 // 7.4 Fenothiaziny (R. Kraus) 175 // 7.5 Inhibitory monoaminooxidázy (I. Sas) 177 // 7.6 Lithium (P. Ševčík) 181 // 7.7 Teofylin (K. Ševela) 188 // 7.8 Paracetamol (P. Krifta) 194 // 7.9 Salicyláty (P. Krifta) 197 // 7.10 Deriváty sulfonylurey (P. Krifta) 200 //
7.11 Kardiotonika - digitálisové glykosidy (K. Ševela) 202 // 7.12 ß-blokdtory (P. Krifta) 208 // 8 Otravy návykovými látkami 211 // 8.1 Opioidy (P. Ševčík) 211 // 8.2 Kokain (P. Nohel) 214 // 8.3 Amfetaminy (R. Kraus, P. Nohel) 220 // 9 Otravy houbami (K. Ševela) 225 // 9.1 Muchomůrka hlíznatá (Amanita phalloides) 225 // 10 Hadí uštknutí (P. Nohel) 235 // 11 Bodnutí hmyzem (P. Nohel) 239 // Literatura 240 // Rejstřík 245
(OCoLC)63278035
cnb001178866

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC