Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.11.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2003
275 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0606-2 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografii na s. 245-246 a rejstřík
Určeno pro posluchače Filozofické fakulty UK
000003015
ÚVOD ...7 // PŘEDMĚT DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE...9 // SYSTÉM ČLOVĚK - DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - DOPRAVNÍ PROSTŘEDÍ // 1. Modely řídících činností...13 // 2. Dopravní systém a profese...17 // 3. Dopravní systémy a míra jejich spolehlivosti...19 // 4. Řízení dopravních systémů a činnost dispečerů...20 // 5. Řízení dopravních prostředků z hlediska bezpečnosti...23 // 6. Řidič a regulační systémy...25 // 7. Volba dopravního prostředku a dopravní cesty...27 // 8. Doprava a životní prostředí...28 // INTERAKCE ČLOVĚKA S ŘÍZENÝM SYSTÉMEM // 1. V letectví...31 // 2. V silniční dopravě...37 // PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA ČINNOSTI ŘIDIČE // 1. Měření činnosti...57 // 2. Zrakové vnímání...59 // 3. Sluchové, hmatové a čichové vnímání...64 // 4. Pozornost...66 // 5. Paměť...66 // 6. Rozhodování...68 // 7. Jednání...70 // 8. Chyby při vnímání, rozhodování a jednání...74 // DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK // 1. Konstrukce...77 // 2. Výhled z vozidla...78 // 3. Interiér...80 // 4. Světla a barvy...81 // 5. Zvuky...82 // [3] // DOPRAVNÍ CESTA A PROVOZ // 1. Silnice...85 // 2. Řízení dopravy...86 // 3. Jednání na silnicích...87 // 4. Jednání na křižovatkách...91 // 5. Značení...94 // 6. Osvětlení a oslnění...98 // 7. Úprava prostředí...102 // PSYCHICKÁ ZPŮSOBILOST PRO ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ // 1. Základní otázky způsobilosti...106 // 2. Metodologické principy a zkušenosti...107
// ZÁTĚŽ, ÚNAVA, MONOTONIE A BIORYTMY V DOPRAVĚ // 1. Zátěž...119 // 2. Měření zátěže...124 // 3. Únava...129 // 4. Monotonie...131 // 5. Biologické rytmy...132 // 6. Režim práce a odpočinku...134 // 7. Přesčasová práce...137 // OSOBNOST A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY DOPRAVY // 1. Vztah k sobě a jiným...140 // 2. Očekávané a skutečné chování řidiče...144 // 3. Psychologické typy řidičů... 147 // 4. Modely sociální komunikace...150 // 5. Formy komunikace...153 // 6. Skupinové řízení posádky...154 // 7. Volba dopravního prostředku...157 // PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VÝUKY A VÝCVIKU // 1. Teorie přípravy řidičů...167 // 2. Silniční doprava a racionalizace výcviku...173 // 3. Příprava a zkoušky řidičů začátečníků...175 // 4. Technické prostředky přípravy řidičů...180 // 5. Příprava pilotů a její vztah k přípravě řidičů...182 // [4] // VĚK A ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY // 1. Děti jako chodci a cyklisté...185 // 2. Mladiství řidiči...193 // 3. Změny tělesných a psychických funkcí...197 // 4. Celkové změny a kompenzační možnosti...200 // 5. Starší chodci...207 // 6. Dopravní výchova...208 // NEHODY A DOPRAVNÍ KONFLIKTY // 1. Vyšetřování dopravních nehod...216 // 2. Obecná teorie nehod...217 // 3. Nejdůležitější příčiny chybného jednání...220 // 4. Rizikové jednání...224 // 5. Fyzikální faktory ve vztahu k riskování...225 // 6. „Náchylnost" k nehodám...227
// 7. Dopravní konflikty...230 // 8. Nápravná opatření...233 // 9. Rehabilitace problematických řidičů...234 // SOUHRN...243 // LITERATURA ...245 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...247 // PŘÍLOHA 1 Asociace dopravních psychologů České republiky...249 // PŘÍLOHA 2 Aktivity evropských dopravních psychologů...255 // PŘÍLOHA 3 Mezinárodní dopravní instituce (výběr)...265 // PŘÍLOHA 4 Dopravní bezpečnost na internetu...269 // PŘÍLOHA 5 Názorné materiály pro srovnání individuální a veřejné hromadné dopravy...273
(OCoLC)53261092
cnb001245968

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC