Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34.3) Půjčeno:136x 
BK
2., aktualizované vyd.
Praha : Portál, 2004
141 s.

objednat
ISBN 80-7178-977-1 (brož.)
Pedagogická praxe
Obsahuje předmluvu, rejstřík jmenný a věcný, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 127-135
Školství alternativní - vzdělávání alternativní - přehledy
000003038
Obsah // Předmluva... // 1 Proč a jak se školství a vzdělávání mění... 9 // 1.1 Změny v obsahu vzdělávání... 9 // 1.2 Změny ve struktuře vzdělávacích systémů... 10 // 1.3 Změny vyvolané vlivem tržní ekonomiky a privatizací vzdělávání 12 // 1.4 Změny společenské a pedagogické povahy... 14 // 2 Co jsou alternativní školy a pedagogické inovace... 17 // 2.1 Pojem „alternativní škola“, „alternativní vzdělávání“... 17 // 2.2 Pojem „inovativní škola“, „inovativní koncepce vzdělávání“ ... 22 // 2.3 Vznik a vývoj alternativních škol ... 27 // 2.4 Vlastnosti a funkce alternativních škol... 31 // 3 Typy alternativních škol ... 37 // 3.1 raasické reformní školy... 37 // 3.2 Církevní školy... 45 // 3.3 Moderní alternativní školy... 48 // 4 Soudobé alternativy a inovace ve vzdělávání... 51 // 4.1 Renesance málotřídních škol a věkově smíšených tříd ... 51 // 4.2 Německé alternativní školy „Gesamtschule“ a „Regelschule“ . . 54 // 4.3 „Smluvní školy“ a jiné alternativy v USA... 60 // 4.4 Systém vzdělávacích poukazů ... 64 // 4.5 Školy přesahující do okolí... 65 // 4.6 Škola bez ročníků ... 67 // 4.7 Slovenská alternativní „Škola dokorán“... 70 // 4.8 Radikální alternativa vzdělávání: descholarizace... 73 // 5 Kvalita a efektivnost alternativních/inovativních škol ... 77 // 5.1 Kvalita a efektivnost škol: Co hodnotit?... 78 // 5.2 Celková komparace
alternativních a standardních škol... 84 // 5.3 Klima v alternativních školách... 88 // 6 Výzkumy alternativ školního vzdělávání v zahraničí... 93 // 61 Škola bez ročníků ... 93 // 6-2 Kombinované třídy ve srovnání s třídami klasickými... 94 // 6.3 Integrovaná jednotná škola (Gesamtschule) v pohledu výzkumu 96 // 6.4 Diferenciace žáků jako alternativa... 98 // 6.5 Alternativní výuka v standardních školách... 101 // 6.6 Metaanalýza nálezů o alternativním vzdělávání... 103 // 7 Jaké je české alternativní vzdělávání? ...107 // 7.1 Úspěšnost alternativního programu Obecná škola ... 108 // 7.2 Klima ve školách s alternativním a standardním vzděláváním . 113 // 7.3 Charakteristiky výuky v alternativních a ve standardních školách 117 // 7.4 Výsledky vzdělávání ve státních a nestátních gymnáziích . . 119 // 7.5 Pracoviště zabývající se alternativními a inovativními školami . 122 // 8 Na závěr...125 // Literatura...127 // A. Souhrnná bibliografie... 127 // B. Literatura ? jednotlivým typům alternativních a inovativních škol 133 // Rejstřík jmenný...137 // Rejstřík věcný...139 // 6
cnb001488273

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC