Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2., dopracované
Praha : Universum, 2008
552 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-242-2029-1 (váz.)
němčina
Terminologický slovník s německými, anglickými, francouzskými, španělskými a italskými ekvivalenty
Obsahuje rejstříky
000003198
Obsah 5 // Obsah // Časová tabulka v předsádce // Poděkování, prameny 8 // Vysvětlivky k užívání knihy 9 // Sakrální architektura // Řecká antika // Úvod 10-12 // Tvarosloví 13-17 // Dórský chrám 18 // Iónský chrám 19 // Korintský chrám 20 // Tholos 20 // ? Velké Řecko 21 // ? Řecko a Ionie 22-23 // Helénismus // Úvod 24 // Typy budov, stavební prvky, komplexní stavba a stavební komplex 24 // Helénistické město 25 // Divadlo 26 // Kultovní místo, velký chrám 26 // Patrová stavba 26 // Oltář 27 // Náhrobek 27 // Kultovní stavba pro obřady mystérií 27 // ? Města založená // v helénistickém období a helenizovaná města 28-29 // vedlejší mapa: Malá Asie // Římská antika Úvod Tvarosloví Obdélný chrám Kruhový chrám Pohřební stavby // Řecké a římské divadlo, amfiteátr ? Antický Řím // Rané křesťanství a byzantská // architektura // Úvod // Tvarosloví // Vývoj raně křesťanské baziliky Ravenna // Velké centrální stavby Malé centrální stavby Kupolová bazilika Kupolový chrám na křížovém půdorysu // Rozšíření byzantského kupolového // 30- 31 // 31- 32 // 33 // 34 // 35 // 36 // 37 // 38-40 // 40 41 // 42-43 // 44 // 45 // 46 // 47 // 47 // Merovejská sakrální architektura 56 // Ostrogótská a vizigótská sakrální architektura 57 // Saská sakrální architektura v Anglii 58-59 // ? Předkarolínské velké stavby 60-61 // Karolínski architektura // Úvod 62-63 // Tvarosloví 64
// Hlavní typy podélných staveb 65-67 // Klášter, bazilika 68 // Centrální stavby 69 // Půlkruhová krypta s confesiem 70 // Štolová krypta, halová krypta 70 // Westwerk 71 // ? Karolínské velké stavby 72-73 // Architektura Otonů a Kapetovců // Úvod 74-76 // Tvarosloví 76-77 // Podélné stavby 78-79 // Centrální stavby 80 // ? Velké otonské stavby 81 // Islám ve Španělsku // Úvod 82-84 // Tvarosloví 85-86 // Vzájemné vztahy 87 // Mozarabský styl 87 // Mudéjarský styl 87 // Córdoba 88 // ? Islám a mudéjarský styl // ve Španělsku a Portugalsku 89 // Románský sloh // úvod 90-94 // Tvarosloví 95-101 // Císařské dómy 102 // Rýnské kostely s trojlistovou dispozicí 102 // ? Císařské dómy a rýnské kostely // s trojlistovou dispozicí 103 // Oblasti na východ od Rýna: // Vestfálsko 104 // Dolní Sasko 104 // Východní Franky, střední Německo 104 // Severní Německo 105 // Rakousko 105 // Maďarsko 105 // ? Románské stavby ve střední // a východní Evropě 106-107 // vedlejší mapa: Vestfálsko Hirsauská reforma 108 // ? Kláštery hirsauské reformy 109 // Od Porýní až po oblast // Loiry 108-111 // ? Románské stavby mezi // Rýnem a Bretaní 114-115 // Cluny a Burgundsko 116 // ? Románské stavby v Burgundsku // a v přilehlých oblastech 117 // Akvitánie 118 // Poitou, Saintonge 119 // ? Románské stavby v Akvitánii 120 // Auvergne 121 // ? Románské stavby v oblasti // Auvergne 121 // Provence 122 // ? Románské
stavby // ve francouzských Alpách, v Provenci a na Korsice 123 // Jihozápadní Francie 124 // ? Románské stavby // v jihozápadní Francii 125 // Roussillon a Katalánie 126 // ? Románské stavby // v Roussillonu a v Katalánii 127 // Severozápadní Španělsko 128 // ? Vizigótské, mozarabské a románské stavby // ve Španělsku a Portugalsku 129 // Anglicko-normanská architektura 130 // ? Románské stavby // ve Velké Británii a v Irsku 131 // Severní Itálie 132 // ? Románské stavby // v severní Itálii 133 // Střední Itálie: // Proto renesance v Toskánsku 134 // Marche a Abruzzi 134 // Řím 134 // ? Románské stavby ve střední // Itálii 135 // Jižní Itálie: // Apulie 136 // Sicílie, Kampánie 136 // Kalábrie 136 // ? Románské stavby v jižní Itálii 137 // Severní a východní Evropa 138 // Norské sloupkové kostely 138-139 // ? Románské stavby // ve Skandinávii 139 // Cisterciácká architektura 140 // ? Cisterciácká opatství // a jejich odnože 141 // Centrální stavby 142 // Opevněný kostel 143 // Architektura přechodného období Francie 144 // Itálie 144 // Německo 145 // Anglie 145 // Řecko, Sýrie a severní Dolní Porýní a oblast Gotika // Afrika 48-49 kolem řeky Maas 110-111 Úvod 146-152 // Arnjénie a Gruzie 50 Oblast kolem řeky Šeldy 111 ? Francouzské // Rusko 51 Alsasko 111 a belgické katedrály 153 // ? Raně křesťanský Pánev řeky Seiny 111 Tvarosloví 154-167 // a byzantský svět 52-53 Normandie
a Bretaň 112 Raná gotika // ? Těžiště jednotlivých typů Francie 168 // Předkarolínská architektura románské sakrální architektury Německo 168 // Úvod 54-55 ve Francii a v Porýní 113 Španělsko, Itálie 169 // 6 Obsah // Vrcholná gotika Vývoj římského kostela ? Falce z předkarolínské // Francie 170 s vtaženými pilíři 250 a karolínské doby 295 // Nemecko 170 Španělsko 251 Hrad a palác: // Španělsko, Itálie 171 Portugalsko 251 Formy 296-297 // Pozdní gotika Vorarlberské stavební schéma 252 Typy hradů // Francie 172 Jednolodní kostel německého podle tvaru půdorysu 298 // Německo 172 pozdního baroka 253 Hlavní části hradu 298-306 // Španělsko, Itálie 173 Jihoněmecké rokoko 253 Schéma středověkého hradu 298 // Halové kostely německé Centrální stavby: Okružní val, motta, // partikulární gotiky 174 Itálie 254-255 hrad kruhového půdorysu 299 // Cihlové stavby 175 Německo, Morava, Švýcarsko 255 Splynutí centrální a podélné stavby: Keep, donjon 300 // Kostely žebravých řádů 176 Hrad na čtyřúhelném půdorysu, // ? Františkánské kláštery v Evropě 177 Přístavba vedlejších prostor 256-258 osmiúhelný objekt z doby // Belgie, Nizozemsko 178 Rostoucí význam centrály štaufské dynastie 301 // Skandinávie: integrované do podélné Pravidelné a nepravidelné // Dánsko, Norsko 179 stavby 257-259 hradní stavby 302-303 // Finsko, Švédsko 179 Podélná stavba jako řazení Městský
hrad, ganerbenský hrad 304 // Katalánská partikulární gotika 180 centrálních prostor 257, 259-260 Řádový hrad 301 302, 305 // Platereskní styl 180 Centralizování podélné Nepravidelné půdorysy // Portugalsko 181 stavby 260-261 hradů a paláců 306 // ? Gotika ve Španělsku Sjednocení prostoru 260 Benátské paláce // a Portugalsku 182 Podélná stavba z období gotiky a renesance 307 // ? Gotika v Itálii 183 s guariniovskou klenbou 260-261 // Východní Evropa: Palladianismus a baroko Renesance // Čechy, Polsko 184 v Anglii 262-263 Itálie: // Uhry, Rumunsko 184 Paláce 308-309 // Centrální stavby 185 Klasicismus, historismus, eklektismus Vila a zámek 310 // ? Gotika ve střední Úvod 264-268 Francie // a východní Evropě 186-187 Klasicismus ? Zámky v oblasti Loiry 313 // vedlejší mapy: Itálie 269 Španělsko Německo 314 // Vestřálské halové kostely Rusko 269 314-315 // Moldavské kláštery Polsko 269 // Francie 270 Baroko, klasicismus a historismus // Gotika v Anglii Anglie 271 Italské baroko 316-317 // Úvod 188-192 Dánsko 271 Francouzská klasika: // Tvarosloví 193-204 Německo 271 Ludvík XIII. 318 // ? Středověké katedrály Od klasicismu ? eklektismu 272 Ludvík XIV. 318-320 // ve Velké Británii 205 Neogotika 272-273 Regentství, Ludvík XV. // Early english style 206 Novorománský sloh (rokoko) 321 // Decorated style 207 „rundbogenstil“ 273 Od Ludvíka XV. // Perpendicular style 208-209 Neorenesance, neobaroko 273 ?
Ludvíku XVI. 322-323 // Tudor style 209 Direktorium 324 // ? Decorated style 210 Secese a moderna Empír ? Klasika ve Francii 324 // ? Perpendicular style 211 Úvod 274-279 325 // Tvarosloví 280-281 Baroko v Německu // Renesance a manýrismus Secese 282 a Rakousku 325-327 // Úvod 212-217 Moderna 283-285 Klasicismus a historismus // Tvarosloví 218-225 v Německu 327-328 // Centrální stavby v Itálii 226-227 Baroko a klasicismus v Rusku 329 // Podélné stavby v Itálii 228-230 řirad a palac // Průčelí 229 Hrad a palác v Anglii // Řešení kostela II Gesu 230 Úvod 286-290 Normanská a gotická // Podélné stavby ve Španělsku 230 Řecko architektura 329-330 // Podélné stavby v Portugalsku 231 Alžbětinský a jakubský sloh 330-331 // Podélné stavby v Německu 231-233 Palác a hrad 291 Palladianismus 331-332 // Podélné stavby ve Francii 233 Kréta 291 Nizozemský palladianismus 332 // Podélné stavby v Nizozemsku 233 Trója 291 Neopailadianismus, georgiánský // ? Renesance ve střední Mykénské hrady 291 a adamovský sloh 333-334 // a východní Evropě 234 Atény 291 Klasicismus a historismus 335 // ? Renesance v Itálii 235 Řím Vila a palác Vojenský kastel ? Anglické hrady 335 // Baroko Úvod 236-241 292 293 Měšťanské a veřejné // Tvarosloví 242-248 Císařský palác 293 budovy // ? Jihoněmecké baroko 249 // Podélná stavba: Středověk Úvod 336-341 // Schéma kostela II Gesu 250 Falc 294 Postmoderna 341 // Obsah 7 // Egejská
oblast, Řecko a helénismus Obytné a veřejné budovy Od historismu ? železnému 374-376 Stav kolem roku 1350 411 // Stav kolem roku 1550 412 // skeletu 377 Stav kolem roku 1750 413 // Stavba obytných domů: 19. století, dělnické obydlí 378-379 // Rané období, Trója 342 Obnova, rozšíření a přestavba // Tiryns, pásová města 342 Secese (Jugendstil) měst v 17.-19. stol. 414-416 // Hippodamický systém 342 Obytné a veřejné budovy 380 // Labyrint, megaton 342 Charakteristické znaky secese 380 Sociálně reformní městské projekty // Dům s prostas, dům s pastas 342 Hlavní střediska secese 381 Úvod 417 // Peristylový dům 342 První projekty 418 // Egejské kulturní epochy 343 Moderna Zahradní město, předměstí 418-419 // Německý Werkbund 382 Dělnická kolonie 419-421 // Veřejné budovy: Frank Lloyd Wright 382-383 // Agora 343 Expresionismus 383 20. století // Buleuterion 344 Bauhaus 383-384 Typologie nových měst 422-423 // Věž, brána 344 Futurismus 384-385 // Knihovna, arsenál, Konstruktivismus v Rusku 385 Styl a trend // pomník, gymnasion aj. 345 De Stijl Mezinárodní sloh 386 // 387 Nové město - vytlačení a začlenění // Řím Le Corbusier 388 zástavby III // Obytný dům, nájemný dům 346 Ostatní Evropa 389 Klasické geometrické tvary Život a práce v kontejneru - IV // Veřejné stavby: individuální bydlení mezi sousedy V // Městské opevnění 347 Vývoj mest Ve volné krajině: exaltace - // Irziste 347 Splendid
Isolation - poezie VI // Bazilika 348 Egejské kulturní oblasti Národní symbolismus - // Fórum 348-349 Doba bronzová 390 Expo 2000 VII-VIII // Řecké město geometrické Muzea - od chrámu kultury // Románské období a gotika a archaické doby, ? akční architektuře IX-X // Obytný dům: 350 kultovní oblasti 390-391 Metabolismus v Japonsku XI // Itálie 350 Řecká klasika 391 Postmoderna - manýristická // Francie 351 destrukce XII // Německo 352-353 Pozdní klasika a helénismus Dekonstruktivismus XIH-XIV // Anglie 353 Hippodamický systém 392 Vystavení na odiv XV // Belgie, Nizozemsko 353-354 Prostorová prutová konstrukce - // Řím. Od castra ? městu 393 závěsná konstrukce - deštníková // Veřejné budovy: Městská brána 355 Počátky germánských měst 394 konstrukce XVI Blimps, blobs, bubbles - vývojové // Radnice 355-356 Situace po období tendence XVII // Cechovní budovy 357 stěhování národů 394 Blimps, blobs, bubbles a jiné // Irzmce, trzisce 357 Vzestup středověkých měst 394-397 zakřivené prostory XVlil-XX // Univerzita 358 Rozšiřování měst ve středověku 397 Architekt jako pontifex - kostely // Špitál 359 a jiné mosty XXI-XXII // Plánované středověké město Nákupní centra XXIII // Renesance Východní kolonizace 398 Architektura budoucnosti: // Obytné a veřejné budovy: Itálie 398 ARCH1GKAM, Asymptote // Itálie 360 Francie 398-399 a další XXIV // Italský urbanismus a formy náměstí Belgie,
Nizozemsko 361 362 Městské státy vrcholného středověku a novověku Ilustrovaný slovník 424-510 // Německo 363-365 Horní a střední Itálie 400 01 // Anglie: alžbětinský a jakubský sloh 366-367 Přímořská města a námořní mocnosti Říšská města a svobodná 402 Cizojazyčný slovník 511-537 // Baroko říšská města 403 Německý 511 // Itálie 367 Anglický 516 // Francie (klasika) 368 Tvorba náměstí 403 Francouzský 521 // Rusko 368-369 Španělský 526 // Polsko 369 Ideální město - utopie a skutečnost Italský 532 // Nizozemsko 369-370 Renesance 404 // Německo 370 Baroko 404-405 Rejstřík míst // Anglie (palladianismus) 371 Pevnost Elementy 406-409 538 // Klasicismus Obytné a veřejné budovy 372-373 Opevněné město 409 Jmenný rejstřík 549 // Ideální plán města // Historismus, eklekticismus Stav kolem roku 1250 410

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC