Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Brno : NC Publishing, 2008
286 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-903858-2-5 (brož.)
Gaia ; 2
Podnázev na rubu tit. s.: ... s úvodem do filozofie práce s lidmi, současné vědy a psychologie
Obsahuje bibliografie
000003262
Obsah // Úvod...11 // 1 Socioterapie a sociálni práce...14 // 1.1 Socioterapie...16 // 1.1.1 Definice sociální terapie...16 // 1.1.2 První podněty z kybernetiky, konstruktivistické teorie poznám // a z teorie živých systémů...18 // 1.1.3 Význam socioterapie...20 // 1.2 Vliv prostředí a vznik sociálního systému...28 // 1.3 Sociální práce jako sociální doména...29 // 2 Filozofické, vědecké a psychologické zdroje poradenství // a terapie...31 // 2.1 Filozofické a vědecké základy účinné práce s lidmi...32 // 2.1.1 Sokratovy dialogy a souvislost s porodním uměním terapeutů...32 // 2.1.2 Platónovy ideje a naše přesvědčení o správném // vnímání skutečnosti...40 // 2.1.3 Inspirace z Nového Zákona...48 // 2.1.4 Existencialismus...54 // 2.1.5 Fenomenologie...62 // 2.1.6 Krize věd a změna paradigmatu současné vědy...63 // 2.1.6.1 Teorie relativity...66 // 2.1.6.2 Kvantová fyzika...67 // 2.1.7 Systémové vědy a systemika...74 // 2.1.7.1 Kybernetika I. a II. řádu...77 // 2.1.7.2 Teorie chaosu a emergence...83 // 2.1.7.3 Autopoiéza jako sebeutváření a sebeorganizace živých systémů..86 // 2.1.7.4 Teorie sociálních systémů...88 // 2.1.7.5 Systemika...89 // 2.1.8 Jazykový obrat ve filozofii a komunikační teorie...90 // 2.1.9 Konstruktivismus...91 // 2.1.10 Paměťové pojetí vývoje a Jungova psychologie...92 // 2.2 Nejužívanější psychologické školy respektující sebeorganizaci.98 // 2.2.1 PCA — humanistická
psychologie Carla Rogerse...99 // 2.2.1.1 Encounter groups a budování komunit...104 // 2.2.2 // 2.2.3 // 2.2.3.1 // 2.2.3.2 // 2.2.3.3 // 2.2.4 // 2.2.5 // 2.3 // 2.3.1 // 2.3.1.1 // 2.3.1.2 // 2.3.2 // 2.3.3 // 2.3.4 // Gestalt terapie... // Rodinné a systemické přístupy... // Rodinná terapie... // Systemická terapie a koučování... // Systemické konstelace... // Ericksonská strategická terapie... // NLP (neurolingvistické programování)... // Co z toho všeho vyplývá pro terapii a poradenství // Direktivní a nedirektivní přístupy... // Direktivní přístup... // Nedirektivní přístup... // Vedení a podpora... // Předávání a přebírání odpovědnosti a proaktivita První principy terapeutického rozhovoru... // 106 // 110 // 110 // 111 // 112 // 121 // 132 // 133 133 // 133 // 134 // 135 137 143 // 3 // 3.1 // 3.1.1 // 3.1.2 // 3.2 // 3.2.1 // 3.2.2 // 3.2.3 // 3.2.4 // 3.2.4.1 // 3.2.4.2 3.3 // 3.3.1 // 3.3.2 // 3.3.3 // 3.3.3.1 // 3.3.3.2 // 3.3.4 // 3.3.5 // 3.3.5.1 // 3.3.5.2 // 3.3.5.3 // 3.3.5.4 // 3.3.6 // 3.3.7 // 3.3.8 // 3.4 // Průběh terapeutického a poradenského rozhovoru... // Přístup terapeuta... // Postoje ke klientům... // Terapeutovy kompetence... // Druhy otázek... // Uzavřené a otevřené otázky... // Instruktivní otázky... // Otázky zjišťovací... // Konstruktivní otázky... // Otázky na výjimky... // Otázky na zdroje... // Základní struktura rozhovoru... // Zadání třetích stran...-... // Navázání
vztahu a nastavení úvodních rámců spolupráce // Shromažďování podnětů... // Když klient nechce nic řešit... // Když klient chce, aby se změnili druzí... // Dohoda o žádosti... // Formulování zakázky... // Konstruktivní otázky při formulování zakázky... // Základní zásady tvorby zakázky... // Model GROW... // Upřesňování zakázek s použitím škály... // Vyjednání kontraktu... // Realizace zakázky podle kontraktu... // Závěrečná zpětná vazba... // Reflexe... // 145 // 145 // 146 // 146 // 147 // 148 // 149 // 150 150 152 // 152 // 153 // 154 // 155 158 160 162 // 163 // 164 166 169 172 ,173 .174 .176 .177 .178 // 3.4.1 Sebereflexe terapeuta...183 // 3.5 Podrobněji ? práci se zadáním třetích stran...186 // 3.5.1 Zadání, které může klient přijmout za své...186 // 3.5.1.1 Vyjednání zadání...187 // 3.5.1.2 Formulace zadání...193 // 3.5.1.3 Předání zadání klientovi...194 // 3.5.1.4 Práce se zadáním v průběhu rozhovoru...195 // 3.5.1.5 Zhodnocení zadání v závěrečné zpětné vazbě...195 // 3.5.2 Specifika rozhovoru ve formě vedení...195 // 4 Další poradenské a terapeutické nástroje a techniky...198 // 4.1 Mít inspirativní zadání...198 // 4.2 Poskytnout přijetí a navázat vztah...200 // 4.3 Otevřené otázky namísto instrukcí a rad...201 // 4.4 Zaměření na řešení místo na problém...202 // 4.5 Důkladný popis žádoucích výstupů a cílů...205 // 4.6 Použití škály...206
4.7 Hledání výjimek a vnitřních zdrojů...207 // 4.8 Malý rozdíl, který může způsobit velký rozdíl...207 // 4.9 Představivost v práci s minulostí a budoucností...209 // 4.9.1 Představivost v budoucnosti...209 // 4.9.2 Využití minulých vzpomínek pro konstruování v přítomnosti...209 // 4.9.3 Uzavírání tvarů a rituály...210 // 4.10 Důraz na uvědomování si a prožívání v přítomnosti...210 // 4.11 Vymýšlení tvořivých experimentů...214 // 4.12 Kotvení zdrojů...215 // 4.13 Co pozitivního z minulosti mi tato situace připomíná...216 // 4.14 Začít nové raději než končit se starým...219 // 4.15 Změny kontextů...221 // 4.16 Zkoumání polarit...222 // 4.17 Přerámování...224 // 4.18 Využití externích vzorů a vžívání se do druhých...225 // 4.19 Konstruování možností...226 // 4.20 Otázka na zázrak...227 // 4.21 Moc slov, víry a rozhodnutí...227 // 4.22 Klíčová slova nesoucí význam a energetické zkratky...229 // 4.23 Psychologická práce s pozitivní energií...231 // 4.24 Narušení rovnováhy systému — paradoxní předpisy, // provokace a překvapivé intervence...233 // 4.24.1 Vše, co se děje, je žádoucí — přivítání symptomu i odporu...233 // 4.24.2 Strach, že ji zavřou do bedny, aneb „Stop it!“...234 // 4.25 Jakou moc má pouhé pozorování a předstírání...240 // 4.26 Metafory, analogie a podobenství...241 // 4.27 Narativní forma práce s příběhy...243 // 4.28 Externalizace
problému...244 // 4.29 Rozhovor mezi jednotlivými částmi osobnosti...245 // 4.29.1 Transformace pomocí vnitřního zrcadla...246 // 4.30 Fantazie, imaginace, vizualizace, sny a utkvělé představy...248 // 4.31 Pravidelnost, „domácí úkoly“ na mezidobí a vykazatelnost...249 // 4.32 Ocenění, uznání a povzbuzování není nikdy dost...250 // 4.33 Reflexe a nabídka alternativ...251 // 4.34 Závěrečná zpětná vazba a intervence...252 // 5 Práce se specifickými skupinami klientů...255 // 5.1 Rodiny a děti...255 // 5.2 Osoby s postižením...259 // 5.3 Lidé v obtížných životních situacích... 263 // 5.3.1 Specifika práce s lidmi bez přístřeší...263 // 5.3.2 Oběti zneužívání, prostituce a AIDS...265 // 5.4 Osoby se závislostí...266 // 5.5 Senioři...268 // 6 O autorech...272 // 6.1.1 Milan Bobek...272 // 6.1.2 Petr Peniška...272 // 7 Doporučená literatura...274 // 8 Recenze nakladatele...279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC