Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2005
xviii, 195 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7179-310-8 (brož.)
C.H. Beck pro praxi
Obsahuje bibliografii na s. 179-185 a rejstřík
000003283
Předmluva VII // 1. Znalostní pracovník 1 // 1.1 Znalostní pracovník - definice 1 // 1.2 Charakteristické rysy znalostního pracovníka 2 // 1.3 Rozdíl mezi manuálním a znalostním pracovníkem // a jeho vliv na organizaci 2 // 1.4 Specifika řízení znalostního pracovníka 3 // 1.5 Produktivita znalostního pracovníka 3 // Shrnutí 5 // 2. Znalost - surovina a důležitý pracovní nástroj znalostního pracovníka 6 // 2.1 Základní pojmy - data, informace, znalost, moudrost, osvícení 6 // 2.2 Znalost 8 // 2.3 Znalost z pohledu technického a ekologického 9 // 2.3.1 Technické myšlení a technická znalost 9 // 2.3.2 Ekologické myšlení a ekologická znalost 9 // 2.4 Dvě dimenze znalosti - explicitní a tacitní 10 // 2.4.1 Exphcitní znalost 10 // 2.4.2 Tacitní znalost 11 // 2.5 Proces tvorby znalosti 12 // Shrnutí 14 // 3. Tacitní znalost 15 // 3.1 Význam tacitní znalosti pro organizaci 16 // 3.2 Vztah tacitní znalosti a osobnosti jejího vlastníka 17 // 3.3 Znalost individuální, společenská a kolektivní 18 // 3.4 Konverze znalosti 19 // 3.5 Extemalizace tacitní znalosti 21 // 3.6 Sdílení tacitních znalostí 24 // Shrnutí 25 // 4. Řízení toku znalostí a lidí 26 // 4.1 Tok dat, informací a znalostí 26 // 4.2 Tok lidí 26 // Shrnutí 27 // 5. Příběh jako nástroj práce s tacitní znalostí 28 // 5.1 Síla příběhu 28 // 5.2 Příběh 29 // 5.3 Hodnota vyprávění příběhů pro jedince 30 // 5.4 Hodnota příběhů pro organizaci 31 // 5.5 Příběh a tacitní znalosti 32 // 5.6 Příběhy v reálném životě a v krásné literatuře a filmu 33 // 5.7 Psaný a ústně vyprávěný příběh 34 // 5.8 Klasifikace příběhů 35 // 5.8.1 Příběh 35 // 5.8.2 Vyprávění 35 // 5.8.3 Transformační příběh 36 // 5.8.4 Antipříběh 36 // 5.8.5 Zdůvodnění, historky, záznamy, průběhy, zprávy a hlášení 37 //
5.8.6 Další formy klasifikace příběhů 37 // 5.9 Struktura příběhu 38 // 5.10 Vztah mezi schopností vytvářet a vyprávět příběhy a inteligencí jedince a skupiny 40 // 5.10.1 Vyhledávání dat 40 // 5.10.2 Manipulace s daty 40 // 5.10.3 Pochopení 41 // 5.10.4 Vysvětlení 41 // 5.10.5 Plánování 41 // 5.10.6 Komunikace 41 // 5.10.7 Integrace 41 // 5.11 Využití příběhů v každodenní práci manažera 42 // 5.11.1 Iniciace činnosti pracovníka, iniciace změn 42 // 5.11.2 Seznámení pracovníků s manažerem a jeho vizí 43 // 5.11.3 Přenos hodnot 44 // 5.11.4 Prosazování sfwlupráce 44 // 5.11.5 Sdílem znalostí 45 // 5.11.6 Vedení lidí směrem k budoucnosti 46 // 5.11.7 Pozitivní a negativní příběhy 47 // 5.12 Umění vyprávět příběhy - transformační příběh 49 // 5.12.1 Tři základní předpoklady úspěšného příběhu 50 // 5.12.2 Struktura příběhu 52 // 5.12.3 Forma a způsob vyprávění příběhu 53 // 5.12.4 Pomůcky a vztah s publikem 55 // 5.12.5 Jak se naučit správně vyprávět příběhy 55 // 5.13 Druhá strana mince 56 // 5.14 Využití příběhu při tvorbě instruktážního materiálu (learning history).59 // 5.15 Další příklady a příběhy z praxe 61 // Shrnutí 66 // 6. Komunity 67 // 6.1 Co jsou to komunity 67 // 6.2 Význam a přínosy komunit 68 // 6.3 Základní prvky komunity 69 // 6.3.1 Doména 69 // 6.3.2 Mezilidské vztahy 70 // 6.3.3 Sdílení a tvorba znalostí 70 // 6.4 Funkce a účel existence komunity 71 // 6.5 Kde komunity v organizaci hledat 71 // 6.6 Rozdíl mezi komunitou a týmem 71 // 6.7 Komunity a jejich typy 73 // 6.7.1 Neformální komunity 73 // 6.7.2 Formální komunity 74 // 6.8 Vztah komunit k ostatním skupinám v organizaci 77 // 6.9 Vztah komunit ke znalostním aktivitám probíhajícím v organizaci 77 // 6.10 Členství v komunitě 77 //
6.10.1 Klíčová skupina 78 // 6.10.2 Plnoprávní členové 78 // 6.10.3 Periferní členové 79 // 6.11 Životní cyklus komunity 80 // 6.12 Základní zásady vytváření komunity (i neformální) 82 // 6.12.1 Popis prostředí 82 // 6.12.2 Popis problémů a příležitostí 83 // 6.12.3 Určení účelu 83 // 6.12.4 Určení identity 83 // 6.12.5 Statut a kredibilita 83 // 6.12.6 Úroveň formálnosti komunity a její umístění v organizační struktuře 84 // 6.12.7 Vyhledání a získání členů 84 // 6.12.8 Jmenování lidí zodpovědných za řízení komunity, určení funkcí a odpovědnosti 84 // 6.12.9 Prostředí komunity 87 // 6.12.10 Třináct základních složek prostředí úspěšné komunity 89 // 6.12.11 Infrastruktura sdíleného prostředí 90 // 6.12.12 Určení způsobu komunikace 91 // 6.12.13 Tvorba vztahů v komunitě 91 // 6.12.14 Určení očekávaných výsledků činnosti komunity a odhad // nákladů na její založení a činnost 94 // 6.12.15 Vznik a práce komunity 95 // 6.13 Jak komunitě pomáhat (a přitom ji nezničit) 95 // 6.13.1 Koordinace činností 96 // 6.13.2 Pomoc při tvorbě kontaktů 96 // 6.13.3 Facilitace 96 // 6.13.4 Dokumentace 97 // 6.13.5 Propagace činnosti komunity 97 // 6.14 Motivace členů komunity - uznání a podněty 97 // 6.15 Dysfunkční komunity 98 // 6.16 Měření a vykazování činnosti komunity 99 // 6.16.1 Měření hodnoty komunity pro členy komunity podle zdraví komunity 100 // 6.16.2 Měření hodnoty komunity pro organizaci 103 // 6.16.3 Náklady na komunitu podle metodologie IBM 104 // 6.16.4 Přínosy komunit podle metodologie IBM 105 // 6.16.5 Určování hodnoty komunity podle metodologie IBM 107 // 6.16.6 Měření vlivu komunity na organizaci podle McDermott Consulting 107 //
6.16.7 Postup měření přínosu komunity podle McDermott Consulting 109 // 6.17 Faktory ovlivňující výsledky práce komunit 111 // 6.17.1 Logické úrovně 112 // 6.17.2 Hlavní faktory úspěchu komunity 114 // 6.18 Vliv organizační struktury na komunity 115 // 6.18.1 Organizační struktury shora dolů 115 // 6.18.2 Organizační struktury zdola nahoru 116 // 6.18.3 Kombinované organizační struktury 116 // 6.19 Další příklady a příběhy z praxe 118 // Shrnutí 122 // 7. Učňovství jako nástroj práce s tacitní znalostí 123 // 7.1 Charakteristika učňovství 123 // 7.2 Předpoklady učňovství 124 // 7.3 Učňovství a komunikace 125 // 7.4 Vazba explicitní a tacitní znalosti při učňovství 127 // 7.5 Nevýhody učňovství 128 // 7.6 Nároky na osobnost mistra (kouče, mentora) 128 // 7.7 Vlastnosti mistra a kouče 129 // 7.8 Postup GROW 134 // 7.8.1 Stanovení cílů 135 // 7.8.2 Popis reality 136 // 7.8.3 Vyhledávání příležitostí a možností 136 // 7.8.4 Vůle, volba 137 // 7.9 Whitmorův model učení se na základě pozitivních prožitků 137 // 7.10 Další příklady a příběhy z praxe 139 // Shrnutí 141 // 8. Virtuální sdílení tacitních znalostí 142 // 8.1 Problémy virtuálního sdílení tacitmch znalostí 142 // 8.2 Motivace účastníků virtuálního sdílení tacitních znalostí 144 // 8.3 Co je třeba při virtuálním sdílení tacitních znalostí obzvláště sledovat 145 // Shrnutí 145 // 9. Faktory ovlivňující schopnost pracovat s tacitními znalostmi 146 // 9.1 Osobnost pracovníka 146 // 9.2 Mentální modely 147 // 9.2.1 Vznik mentálního modelu 147 // 9.2.2 Díry v abstrakci 148 // 9.2.3 Levý sloupec 148 // 9.3 Kódování 149 // 9.3.1 Lidé, kteří se učí vizuálně (čtenáři) 149 // 9.3.2 Lidé, kteří se učí poslechem (posluchači) 149 //
9.3.3 Lidé, kteří se učí pomocí aktivity (tím, že věci dělají) 149 // 9.4 Pozornost 150 // 9.4.1 Co je to pozornost 150 // 9.4.2 Obecně známá pravidla 151 // 9.4.3 Jak upoutat pozornost 152 // Shrnutí 153 // 10. Faktory ovlivňující schopnost organizace pracovat // s tacitními znalostmi 154 // 10.1 Absorpčm kapacita 154 // 10.2 Řetězec znalostí 155 // 10.2.1 Povědomí o externích znalostech 157 // 10.2.2 Povědomí o vnitřních znalostech 157 // 10.2.3 Vnitřní schopnost organizace reagovat 158 // 10.2.4 Vnější schopnost organizace reagovat 159 // 10.2.5 Rychlost, síla znalostního řetězce 159 // 10.3 Trh znalostí 160 // 10.3.1 Účastníci trhu znalostí 160 // 10.3.2 Cena znalosti 161 // 10.3.3 Trh znalostí a důvěra 162 // 10.3.4 Signály trhu znalostí 162 // 10.3.5 Tržiště 163 // 10.3.6 Chyby při práci s trhem znalostí 164 // 10.3.7 Problémy trhu znalostí 164 // 10.3.8 Patologie trhu znalostí 165 // 10.3.9 Předpoklady správného fungování trhu znalostí 166 // 10.4 Vliv organizační struktury na práci s tacitními znalostmi 166 // 10.4.1 Práce s tacitními znalostmi v organizační struktuře // shora dolů 166 // 10.4.2 Práce s tacitními znalostmi v organizační struktuře // zdola nahoru 167 // 10.4.3 Práce s tacitními znalostmi v kombinované organizační // struktuře 171 // 10.4.4 Hypertextová organizační struktura 172 // Shrnutí 173 // 11. Výzkum práce s tacitními znalostmi v České republice 174 // 11.1 Základní údaje a cíle výzkumu 174 // 11.2 Styl výzkumu 174 // 11.3 Dotazník 175 // Shrnutí 176 // Závěr 177 // Literatura 179 // Seznam obrázků 187 // Seznam tabulek 189 // Rejstřík 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC