Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:34x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1997
520 s.

objednat
ISBN 80-7106-232-4 (váz.)
Psychologie P ; [vol.] 7
Bibliogr. s. 466-486.
Rejstř.
Agresivita - destruktivita - podstata - následky - výklady populární
Psychoanalýza - studie
000003769
SLOVO K TÉTO KNIZE A JEJÍMU AUTOROVI ...5 // PŘEDMLUVA ...7 // TERMINOLOGIE ...10 // ÚVOD: PUDY A LIDSKÉ VÁŠNĚ ... 14 // POZNÁMKY ...23 // PRVNÍ DÍL INSTINKTIVISMUS, BEHAVIORISMUS, PSYCHOANALÝZA // 1. INSTINKTIVISTÉ (Představitelé pudové teorie) ...27 // Starší ...27 // Neoinstinktivisté: Sigmund Freud a Konrad Lorenz // Freudova koncepce agresivity...28 // Teorie agrese Konrada Lorenze...30 // Freud a Lorenz: podobnosti a rozdíly...33 // „Důkaz" pomoc! analogie...34 // ZAvěry o valch ...39 // UctIvAnI evoluce...43 // POZNÁMKY ... 44 // 2. ZASTÁNCI TEORIE PROSTŘEDÍ // A ZASTÁNCI TEORIE CHOVÁNÍ ...46 // Teorie prostředí doby osvícenské...46 // Behaviorismus (teorie chování)...46 // Neobehaviorismus F. B. Skinnera ...47 // Cíle a hodnoty .../...48 // Důvody obliby Skinnerovy teorie ...52 // ANATOMIE LIDSKÉ DESTRUKTIVITY // ( 516 ) // Behaviorismus a agrese...54 // O psychologických experimentech ...57 // Teorie frustrace-agrese...76 // POZNÁMKY ...78 // 3. INSTINKTIVISMUS A BEHAVIORISMUS: // JEJICH ODLIŠNOSTI A PODOBNOSTI ...81 // Společný základ...81 // Novější pojetí ...82 // Politické a sociální pozadí obou teorií...85 // POZNÁMKY ...87 // 4. PSYCHO ANALYTICKÝ PŘÍSTUP K POCHOPENÍ AGRESIVITY ...88 // Shrnutí...93 // POZNÁMKY ...95 // DRUHÝ DÍL DŮKAZY PROTI INSTINKTIVISMU // 5. NEUROFYZIOLOGIE ...99 // Vztah mezi psychologií a neurofyziologií ...99 // Mozek jako základna pro agresivní chování...102 // Obranná funkce agrese...104 // Instinkt „útěku"...105 // Masožravci a agrese ...106 // POZNÁMKY...108 // 6. CHOVÁNÍ ZVÍŘAT...111 // Agrese v zajetí...112 // Lidská agrese a přelidnění...115 // Agrese ve volné přírodě ...118 // Teritorialismus a dominance ...122 // Agresivita jiných savců...125 // Má člověk nějakou zábranu zabíjet?...127 // POZNÁMKY...129 //
7. PALEONTOLOGIE ...131 // Je člověk jediným biologickým druhem?...131 // Je člověk predátor? ... 132 // POZNÁMKY...134 // 8. ANTROPOLOGIE ...136 // „Člověk lovec" - antropologický Adam? ... 136 // Agrese a primitivní lovci ...142 // Primitivní lovci - blahobytná společnost?... 149 // Vedení války u primitivních kmenů... 151 // Neolitická revoluce...155 // Prehistorické společnosti a „lidská přirozenost" ...162 // Městská revoluce...163 // Agresivita v primitivních kulturách...168 // Analýza třiceti primitivních kmenů ...169 // Systém A: Společnosti kladného životního postoje ...169 // Systém B: Nedestruktivně-agresivní společnosti...170 // Systém C: Destruktivní společnosti...170 // Příklady tří systémů ...171 // Indiáni Zuňi (systém A)...171 // Manus (systém B)...173 // Dobus (systém C) ...175 // Důkazy destruktivity a krutosti ...178 // POZNÁMKY...181 // TŘETÍ DÍL RŮZNÉ TYPY AGRESE A DESTRUKTIVITY A JEJICH PŘEDPOKLADY // 9. BENIGNÍ AGRESE ...189 // Předběžné poznámky ...189 // Pseudoagrese...191 // Neúmyslná agrese...192 // Hravá agrese ...192 // Agrese jako sebeprosazení...193 // Obranná agrese...198 // Rozdíl mezi člověkem a zvířetem...198 // Agrese a svoboda...201 // Agrese a narcismus ...202 // Agrese a odpor...206 // Konformní agrese ...208 // ANATOMIE LIDSKÉ DESTRUKTIVITY // ( 518 ) // Instrumentální agrese ...208 // O příčinách války ...211 // Podmínky snižování obranné agrese ...216 // POZNÁMKY...217 // 10. MALIGNÍ AGRESE: PREMISY ...221 // Předběžné poznámky ...221 // Přirozenost člověka ...222 // Existenciálni potřeby člověka a různé, v jeho charakteru // zakořeněné vášně ...232 // Orientační rámec a oddanost...232 // Zakořeněnost...233 // Jednota...234 // Výkonnost...236 // Vzrušení a stimulace...238 //
Nuda a chronická deprese ...243 // Charakterová struktura...251 // Předpoklady vývoje charakterem podmíněných vášní 253 // Neurofyziologické předpoklady ...254 // Sociální podmínky ...257 // O racionalitě instinktů a vášní...261 // Psychické funkce vášní ...263 // POZNÁMKY ...264 // 11. ZHOUBNÁ AGRESE: KRUTOST A DESTRUKTIVITA ...269 // Zdánlivá destruktivita...269 // Spontánní formy ...271 // Dějinný přehled...271 // Pomstychtivá destruktivita ...272 // Extatická ničivost...275 // Vzývání ničivosti...276 // Kern a von Salomon: klinický případ vzývání destruktivity ... 276 // Destruktivní charakter: sadismus ...280 // Příklady sexuálního sadismu a masochismu...282 // Josef Stalin: klinický případ nesexuálního sadismu ...284 // Podstata sadismu ...288 // Podmínky vyvolávající sadismus ... 295. // Heinrich Himmler: klinický případ // análně-hromadícího sadismu ...297 // Shrnutí...317 // POZNÁMKY...320 // 12. ZHOUBNÁ AGRESE: NEKROFILIE ...324 // Tradiční pojem ...324 // Nekrofilní charakter ...328 // Nekrofilnísny ...330 // „Neúmyslné" nekrofilní jednání...334 // Nekrofilní řeč...337 // Nekrofilie a zbožňování techniky...338 // Hypotéza o incestu a o oidipském komplexu...352 // Vztah Freudova pudu života a pudu smrti // k biofilii a nekrofilii ...358 // Klinicko-metodologické principy ...359 // POZNÁMKY ...361 // 13. ZHOUBNÁ AGRESE: ADOLF HITLER, // KLINICKÝ PŘÍPAD NEKROFILIE ...365 // Předběžné poznámky ...365 // Hitlerovi rodiče a časné dětství...367 // Klara Hitlerová...367 // Alois Hitler ...368 // Hitlerovo časné dětství do šesti let (1889-1895)... 369 // Dětství od šesti do jedenácti let (1895-1900)... 372 // Období predpubertální, pubertální a dospívání: 11 až 17 let (1900-1906)... 374 // Vídeň (1907-1913) ... 381//
Mnichov ...386 // Komentář k metodologii ...388 // Hitlerova destruktivita ...389 // Potlačení destruktivity ...395 // Jiné aspekty Hitlerovy osobnosti...397 // Hitlerovy vztahy k ženám...400 // Nadání a talent ...404 // Povrchní dojem ...412 // Nedostatek vůle a smyslu pro realitu...415 // POZNÁMKY...421 // EPILOG: O ROZPORNOSTI NADĚJE...426 // ANATOMIE LIDSKÉ DESTRUKTIVITY // ( 520 ) // DODATEK: FREUDOVA TEORIE AGRESIVITY A DESTRUKTIVITY ...430 // 1. Vývoj Freudových představ o agresivitě a destruktivitě ... 430 // 2. Analýza změn ve Freudových teoriích pudu života // a smrti a jejich kritika...435 // 3. Moc a omezení pudu smrti...448 // 4. Kritika podstaty Freudovy teorie...453 // 5. Princip redukce podráždění: základ principu slasti // a pudu smrti...455 // POZNÁMKY...461 // BIBLOGRAFIE ...466 // REJSTŘÍK...487

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC