Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989

objednat
ISBN 80-03-00162-5
000004111
Rekat.
Předmluva IX // Předmluva k českemu vydání Xll // Poznámka překladatelů XIV // Seznam symbolů XV // Kapitola 1 Polyolefiny 1 // 1. 1 Polyethylen 1 // 1.1.1 Chemické metody 1 // 1.1.2 Instrumentální metody 37 // 1.1.3 Aditiva 109 // 1.2 Kopolymery polyethylenu a terpolymery !!8 // 1.2.1 Kopolymery ethylenu a propylenu 118 // 1.2.2 Terpolymery ethylen-propylen-alkadien 188 // 1.2.3 Kopolymery ethylen-buten 197 // 1.2.4 Kopolymery ethylen-hexen a ethylen-okten 210 // 1.2.5 Kopolymer ethylen-»akrylát 215 // 1.2.6 Kopolymer ethylen-methylakrylát 221 // 1.2.7 Kopolymer ethylen-ethylakrylát 223 // 1.2.8 Kopolymer ethylen-methylmethakrylát 223 // 1.2.9 Kopolymer ethylen-vinylacetát 224 // 1.2.10 Kopolymery ethylen-vinylcyklohexan 229 // 1.2.11 Kopolymery ethylen-akrolein 230 // 1.2.12 Kopolymery ethylen-Vinylchlorid 230 // 1.2.13 Kopolymery ethylen-vinylalkohol 231 // 1.2.14 Kopolymery ethylen-oxid uhelnatý 231 // 1.2.15 Polyethylen-oxybenzoát 232 // 1.2.16 Chlorovaný polyethylen 232 // 1.2.17 Chlorsulfonovaný polyethylen 234 // 1.3 Polypropylen 236 // 1.3.1 Chemické metody 236 // 1.3.2 Instrumentální metody 237 // 1.3.3 Aditiva 277 // 1.4 Vyšší alkeny a kopolymery 279 // 1.4.1 Poly( 1-buten) 279 // 1.4.2 Poly(3-methyl-1-buten) 294 // 1.4.3 Poly(4-methyl-1-penten) 295 // 1.4.4 Poly(4-methyl-1-hexen) 298 // 1.4.5 Poly( 1-oktadecen) 298 // 1.4.6 Poly( 1-dokosen) 299 // 1.4.7 Poly( l-C120-alkylethylen) 299 // 1.4.8 Kopolymery vyšších alkenů 299 // Kapitola 2 Polystyren, poly-a-methylstyren a kopolymery 305 // 2. 1 Polystyren 305 // 2.1.1 Chemičke metody 305 // 2.1.2 Instrumentální metody 306 // 2.1.3 Monomery a těkavé složky 331 // 2.1.4 Aditiva 342 // 2.2 Polystyrensulfonátove pryskyřice 343 // 2.3 Polyhalogenovane styreny 344 // 2.4 Styrénové kopolymery 345 // 2.4.1 Kopolymery styren-butadién 345 //
2.4.2 Kopolymery styren-akrylonitril 363 // 2.4.3 Kopolymery akrylonitril--butadién-styren 371 // 2.4.4 Kopolymery styren (a-methylstyren)-methakrylát 381 // 2.4.5 Kopolymery styren-polyethylentereftalát 390 // 2.4.6 Kopolymery styren-polyamid 6,6 (nylon) 391 // 2.4.7 Kopolymery styren-maleinanhydrid 392 // 2.4.8 Kopolymery styren-itakonová kyselina 393 // 2.4.9 Kopolymery styren-maleinová kyselina 394 // 2.4.10 Kopolymery styren-akrylát 395 // 2.4.11 Kopolymery styren-maleát 396 // 2.4.12 Kopolymery styren-divinylbenzen 397 // 2.4.13 Kopolymery styren-alken 398 // 2.4.14 Kopolymery styrenu a halogenovaných monomerů 398 // 2.4.15 Kopolymery styren-1-akryloxyaminoantrachinon 400 // 2.4.16 Kopolymery styren-glycidyl-isopropenylfenylether 400 // 2.4.17 Kopolymery styren-amylosa 400 // 2.4.18 Kopolymery styren-methakrolein 401 // 2.4.19 Kopolymery styren-vinylalkohol 401 // 2.4.20 Kopolymer styren-vinylacetát 402 // 2.4.21 Kopolymery stařen-nenasycený aldehyd 402 // 2.5 Poly-a-methylstyren 403 // 2.5.1 Kopolymery a-methyl sty re nu 405 // Kapitola 3 Polyvinylchlorid, polyvinylidenchlorid a ostatní polymery obsahující chlor 407 // 3.1 Polyvinylchlorid 407 // 3.1.1 Chemičke metody 407 // 3.1.2 Instrumentální metody 409 // 3.1.3 Aditiva 445 // 3.2 Kopolymery PVC 453 // 3.2.1 Kopolymery Vinylchlorid-polyethylenoxid 453 // 3.2.2 Kopolymery Vinylchlorid-vinylacetát 453 // 3.2.3 Kopolymery vinylacetát-Vinylchlorid 454 // 3.2.4 Kopolymery Vinylchlorid-butadién 455 // 3.2.5 Kopolymery Vinylchlorid-trichlorethylen 455 // 3.2.6 Kopolymery Vinylchlorid-vinylidenchlorid 456 // 3.2.7 Kopolymery Vinylchlorid-oxid siřičitý 457 // 3.2.8 Kopolymery Vinylchlorid - isobuten a Vinylchlorid-propylen 458 // 3.2.9 Kondenzační polymery PVC-toluen(benzen)naftalen 458 // 3.3 Polyvinylidenchlorid 459 // 3.4 Chlorovaný polyvinylchlorid 459 // 3.5 Polyepichlorhydrin 460 //
3.6 Poly-3, 3-bis(chlormethyl)oktan 461 // Kapitola 4 Polymethylmethykryláty, polymethakryláty // a kopolymery 462 // 4. 1 Polymethakryláty 462 // 4.1.1 Chemičke metody 462 // 4.1.2 Instrumentální metody 465 // 4.2 Kopolymery methylmethakrylátu 479 // 4.2.1 Kopolymery methylmethakrylát-methylakrylát 479 // 4.2.2 Kopolymery methylmethakrylát-methakrylová kyselina 480 // 4.2.3 Kopolymery methylmethakrylát-butylakrylát 48l // 4.2.4 Kopolymery methylmethakrylát-styren 481 // 4.2.5 Kopolymery methylmethakrylát-butadién 482 // 4.2.6 Kopolymery methylmethakrylát-isopropylstyren 483 // 4.2.7 Kopolymery methylmethakrylát-akrylonitril a methakrylonitril 483 // 4.2.8 Kopolymery methylmethakrylát-methakrylofenon 484 // 4.2.9 Kopolymery methylmethakrylát-isopren 484 // 4.2.10 Kopolymery methylmethakrylát-chloropren 485 // 4.2.11 Kopolymery methylmethakrylát-glycidylmethakrylát. 485 // 4.2.12 Kopolymery methylmethakrylát-methylvinylketon 485 // 4.2.13 Kopolymery methylmethakrylát-vinylidenchlorid 486 // 4.2.14 Kopolymery methylmethakrylát-vinylkarbonát 486 // 4.2.15 Kopolymery methylmethakrylát-methyl-a-chlorakrylát a methylmethakrylát-trimethylsilylmethakrylát 486 // 4.2.16 Methylmethakrylát-polyvinyl alko hol 487 // 4.3 Polymethakryláty 487 // 4.4 Polymethyl akryláty (polyakryláty ) 491 // 4.4.1 Polymethakrylová kyselina 502 // 4.4.2 Různé polyakryláty 503 // 4.4.3 Kopolymery akrylové kyseliny 505 // 4.4.4 Různé akrylátove kopolymery 510 // Kapitola 5 Poly butadién 511 // 5.1 Poly-1,4-butadien 511 // 5.1.1 Chemické metody 511 // 5.1.2 Instrumentální metody 519 // 5.1.3 Aditiva 542 // 5.2 Polybutadieny a dihydroxypolybutadieny terminované karboxylovou skupinou 542 // 5.3 Kopolymery butadiénu 544 // 5.3.1 Kopolymery butadién-olefin 544 // 5.4 Chlorované polybutadieny 546 // 5.5 Polyisopren 547 // 5.6 Různé kaučuky 575 //
Kapitola 6 Polyestery a polyethery 579 // 6. 1 Polyethylentereftalát 579 // 6.1.1 Chemičke metody 579 // 6.1.2 Instrumentální metody 580 // 6.2 Polykarbonáty 587 // 6.2.1 Chemické metody 587 // 6.2.2 Instrumentální metody 588 // 6.3 Různé polyestery 591 // 6.3.1 Chemické metody 591 // 6.3.2 Instrumentální metody 592 // 6.4 Polyglykoly i 598 // 6.4.1 Polyethylenglykol 598 // 6.4.2 Polypropylenglykol 605 // 6.5 Kondenzáty ethylenoxid-propylenoxid 6II // 6.6 Kondenzáty glycerol--propylenoxid 616 // 6.7 Různé polyethery 620 // 6.8 Polyfenyleny a polyfenyloxidy 621 // Literatura 638 // Rejstřík 735
cnb000051696

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC