Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
vi, 82 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1779-8 (brož.)
Rozvoj osobnosti
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 77-79 a rejstřík
000004517
Obsah // O autormi 1 // Uvei 3 // Kapitola 1 // Mysl v akci 5 // PRACUJE NÁŠ MOZEK PRÁVĚ TEĎ? 5 // Úloha 1 - Devět bodů 6 // Úloha 2 - Šest zápalek 6 // Úloha 3 - Kdo chová zebru? 7 // FUNKCE MYSLI 8 // Analýza 8 // CVIČENÍ 1 8 // Najděte omyl 8 // Syntéza 9 // Hodnocení 9 // CVIČENÍ 2 10 // Hodnoty v pracovní sféře 10 // ZAVEDENÍ PRINCIPU PODVĚDOMÍ 10 // PŘÍPADOVÁ STUDIE 11 // DOTAZNÍK: // NASLOUCHÁTE SVÉMU PODVĚDOMÍ? 11 // KLÍČOVÉ BODY 12 // Kapitola 2 // Umění efektivního roihodovánš 13 // DEFINUJTE CÍL 14 // SHROMÁŽDĚTE RELEVANTNÍ INFORMACE 14 // VYTVOŘTE SEZNAM MOŽNÝCH ŘEŠENÍ 16 // UČIŇTE ROZHODNUTÍ 17 // Hodnocení rizik 18 // Hodnocení důsledků 19 // PROVEĎTE A ZHODNOŤTE SVÉ ROZHODNUTÍ 20 // KLÍČOVÉ BODY 22 // ? // Jak se správně rozhodovat a řešit problémy // Kapitola 3 // Sdílení rozhodování s ostatními 25 // ROLE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA 25 // POTŘEBA ÚKOLU 26 // POTŘEBA UDRŽENÍ TÝMU 26 // POTŘEBY JEDNOTLIVCŮ 27 // INTERAKCE TŘÍ KRUHŮ 27 // FUNKCE VEDOUCÍHO 27 // PŘÍPADOVÁ STUDIE 29 // DOTAZNÍK 30 // KLÍČOVÉ BODY 30 // Kapitola 4 // Klíčové strategie pro řešení problémů 33 // JAK SE LIŠÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OD ROZHODOVÁNÍ 33 // SPOLEČNÝ MODEL PRO ROZHODOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 34 // POKLÁDÁNÍ SPRÁVNÝCH OTÁZEK 35 // Pochopení problému 35 // Řešení problému 35 // Hodnocení rozhodnutí a jeho provedení 35 // JAK PŘISTUPOVAT ? SYSTÉMOVÝM PROBLÉMŮM 36
// CVIČENÍ 3 37 // PŘÍPADOVÁ STUDIE 37 // KLÍČOVÉ BODY 38 // Kapitola 5 // Vymýšlení nápadů 39 // BRAINSTORMING 39 // CVIČENÍ 4 40 // Dovednosti brainstormingu 40 // POKYNY PRO BRAINSTORMING 40 // PŘÍPADOVÉ STUDIE 41 // JAK VÉST SEZENÍ BRAINSTORMINGU 41 // PŘÍPADOVÁ STUDIE 42 // KLÍČOVÉ BODY 42 // Kapitola 6 // Myslet bez omezení 43 // KREATIVNĚJŠÍ PŘÍSTUP 43 // ŠIRŠÍ HLEDÁNÍ MOŽNÝCH ŘEŠENÍ 45 // PŘÍPADOVÁ STUDIE 46 // Když „všichni vědí", že je něco pravda, nikdo neví nic 46 // iv // Obsah // JAK VYUŽÍVAT PODVĚDOMÍ 46 // PROCES TVŮRČÍHO MYŠLENÍ 47 // PŘÍPADOVÁ STUDIE 47 // Mozart 47 // MENTÁLNÍ BLOKY 47 // KLÍČOVÉ BODY 48 // Kapitola 7 // Rozvoj myšlenkových dovedností ál // KDO UMÍ EFEKTIVNĚ PRAKTICKY PŘEMÝŠLET? 51 // CVIČENÍ 5 52 // Vaši osobni mentoři myšlenkových dovedností 52 // PRACUJETE VE SPRÁVNÉM OBORU? S3 // KLÍČOVÉ FAKTORY PŘI VÝBĚRU OBORU S3 // JAK NAPLÁNOVAT VLASTNÍ UČEBNÍ STRATEGII 54 // KLÍČOVÉ BODY 56 // Příloha // Řešení úkolu „Kdo chová zebru?" 57 // Doporučená literatura 5S // Rejstřík m // v

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC