Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
Slovník
Praha : Scientia, 1991
335 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-900891-0-0 (brož.)
000004578
Rekat.
1. BUSINESS ENTERPRISE - PODNIKÁNÍ // A) General terms - Obecné výrazy // B) Partnerships - Společné podniky, obchodní společnosti // C) Companies and corporations - Společnosti a sdružení // D) Business combinations - Spojení obchodních společností // E) Management - Řízení // F) Financing - Financování // 2. COMMERCIAL PRACTICE - OBCHODNÍ PRAXE // A) Business correspondence - Obchodní korespondence // B) Sales contract - Kupní smlouva, smlouva o prodeji // C) Invoicing and payment - Fakturování a placení // D) Packing and delivery - Balení a dodání // E) Complaints and adjustments, apologies - Stížnosti a jejich vyřizování, omluvy // 3. RETAIL AND WHOLESALE TRADE - MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD // A) Retail trade - Maloobchod // B) Large-scale trading - Obchodování ve velkém // C) Wholesale trade - Velkoobchod // 4. IMPORT AND EXPORT TRADE - DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ OBCHOD // A) Import trade - Dovozní obchod // B) Export trade - Vývozní obchod // 5. MARKETS, FAIRS AND EXHIBITIONS - TRHY, VELETRHY A VÝSTAVY 43 // A) Markets - Trhy // B) Fairs and exhibitions - Veletrhy a výstavy 44 // 6. BANKING - BANKOVNICTVÍ 47 // A) General terms - Obecné výrazy // B) Merchant bank - Obchodní banka 50 // C) The Bank of England - Anglická banka 51 // D) Discount market - Diskontní trh 53 // E) Accounts - Účty 55 // F) Cheque - Šek 57 // G) Bill
of exchange (B/E) - Směnka 60 // 7. STOCK EXCHANGE - BURZA // A) General terms - Obecné výrazy // B) Persons involved - Zúčastněné osoby // C) Types of securities - Druhy cenných papírů // Fixed interest securities - Cenné papíry s pevným úrokem // 8. INSURANCE - POJIŠTĚNÍ 71 // A) General terms - Obecné výrazy // В) Persons involved - Zúčastněné osoby 72 // С) Documents - Doklady // D) Types of insurance - Druhy pojištění // а) Fire insurance - Pojištění proti ohni // b) Life insurance - Životní pojištění 73 // с) Motor vehicle insurance - Pojištění motorových vozidel // d) Marine insurance - Námořní pojištění // e) Other types of insurance - Ostatní druhy pojištění 74 // 9. CUSTOMS - CLO 78 // A) Tariffs and duties - Cla a poplatky // В) Types of tariffs - Druhy cla 79 // 10. TRANSPORT - DOPRAVA 83 // A) General terms - Obecné výrazy // B) Motor transport - Automobilová doprava 86 // C) Rail transport - Železniční doprava 90 // D) Air transport - Letecká doprava 96 // a) Aviation - Létání // b) Airport - Letiště 98 // c) Passenger clearance - Odbavení cestujících 99 // d) Air cargo - Letecký náklad 100 // e) Meteorological conditions - Povětrnostní podmínky // Е) Water transport - Vodní doprava 104 // a) Navigation - Plavba // b) Vessels - Plavidla 105 // с) Harbour - Přístav 107 // d) Shipload - Lodní náklad 108 // e) Inland water transport - Vnitrozemská lodní doprava 110 // F) Other means of transport - Jiné
dopravní prostředky 113 // 11. COMMUNICATIONS - SPOJE 115 // A) Postal service - Poštovní provoz // a) General terms - Obecné výrazy // b) Letter/parcel post - Listovní/balíková pošta 117 // B) Postal cheque office - Poštovní šekový úřad/banka 122 // C) Mass communication media - Hromadné sdělovací prostředky 125 // a) Telephone traffic - Telefonní provoz // b) Telegram service - Telegrafický provoz 130 // c) Teleprinter communication - Dálnopisné spojení 132 // d) Broadcasting - Rozhlasové vysílání 133 // e) Television broadcasting - Televizní vysílání 135 // f) Cinematography - Kinematografie 136 // g) Records - Zvukové záznamy 138 // 12. ADVERTISING - REKLAMA 139 // A) Customer research - Průzkum zákazníků 140 // В) Direct advertising - Přímá reklama 141 // С) Press advertising - Reklama v tisku 142 // D) Radio /television/film advertising - Rozhlasová/televizní/filmová reklama 143 // ANGLICKO-ČESKÝ OBCHODNÍ SLOVNÍK 148 // ANGLICKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KORESPONDENCE 294 // 1. INQUIRY - POPTÁVKA // 2. OFFER - NABÍDKA 298 // 3. ORDER - OBJEDNÁVKA 304 // 4. ACKNOWLEDGEMENT - POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY 310 // 5. CREDIT LETTER - dopis zajišťující FINANČNÍ SITUACI a POVĚST FIRMY 314 // 6. COMPLAINTS - STÍŽNOSTI 318 // 7. PAYMENT - PLACENÍ 322 // 8. BANKING - BANKOVNÍ SLUŽBY 326 // 9. INSURANCE - POJIŠTĚNÍ 328 // 10. CO-OPERATION - SPOLUPRÁCE 331
(OCoLC)26991158
cnb000068922

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC