Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1978
575 s., [65] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Kapitoly, jejichž autory jsou odborníci z oboru věd o antickém starověku, latinské medievalistiky, historie, dějin umění, filozofie a literární historie, sledují vliv antického kulturního dědictví na vývoj české národní kultury v různých obdobích. Autoři se soustředili zejména na klíčová období a postavy našeho kulturního vývoje, v nichž se vliv antiky projevoval nejvýrazněji..
000004675
Rekat.
Úvodem 5 // I I Tradování prvků antické kultury v Cechách přemyslovských // a na počátku ohdohí lucemburského 9 // Školy a antická tradice v přemyslovských Cechách 15 // Latinské předkarlovské kroniky a listy Jindřicha z Isernie ve vztahu k antice 33 // Uplatnění antických témat v českých veršovaných skladbách 13. a 14. století 51 // Adaptace antických látek v počátcích české prózy 67 // Výtvarné dílo mezi karolínskou renesancí a karlovským humanismem 83 // Antický fenomén v raně středověkém výtvarném umění v českých zemích 103 // II Svět antiky a česká vzdělanost ve 14. a 15. století 107 // Raný italský humanismus a Čechy ve 14. století 127 // Povědomí antiky u M. J. Husa a v husitství 141 // Rukopisná tradice antické literatury v českém středověku 157 // Antická literatura v českých knihovnách do doby poděbradské 166 // K tradici antiky v českém výtvarném umění za Karla IV. a Václava IV. 174 // III Římské právo v práyním vývoji českých zemí 189 // IV Tradování prvků antické kultury od konce husitských válek do počátků národního obrození 205 // Antika a latinská humanistická literatura v Čechách od konce doby husitské do 18. století 220 // Antika a česky psaná literatura od konce husitství do Bílé hory 238 // Jan Blahoslav a antika 251 // Antické tradice v české literatuře od Bílé hory do začátků národního obrození 256 //
Antika v díle J. A. Komenského 262 // Antické tradice v českém renesančním a barokním divadle 277 // Antika a renesanční výtvarné umění 289 // Umělecký model antiky v českém kulturním vývoji od obrození do současnosti 307 // Obraz antiky v české literatuře od obrození k současnosti 328 // Doba národnibo obrození 328 // Májové období 346 // Lumírovské období 350 // Na přelomu století 360 // Meziválečné období 372 // Vývoj českého překladu z děl antické literatury 383 // Antické dědictví v českém umění výtvarném od 18. století do současnosti 406 // Antické dědictví v novodobé české architektuře 406 // Novodobé české sochařství a antika 414 // Antika a české malířství 19. století 426 // Dědictví antiky v koncepci obrazu moderní české malby 436 // Antické motivy v české hudbě 445 // Antická teorie a česká estetická věda 453 // Antická estetika, zvláště aristotelovská teorie dramatu, a moderní // česká estetika 472 // Antika a česká filozofie 19. století 488 // Bibliografie a poznámky 517 // Seznam zkratek 541 // Seznam institucí, které poskytly fotografie 544 // Jmenný rejstřík 545
(OCoLC)5682254
cnb000134605

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC