Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Kalich, 1998
254 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7017-097-2 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Pavel, svatý, ca 10-ca 67 - biografie
000005093
OBSAH // Předmluva // Předmluva ? čtvrtému vydání // Úvod: Pavel ve svých dopisech a ve Skutcích apoštolů // První díl: ŽIVOT A DÍLO // D AT // ľ Původ a prostředí. Pavel před svým obrácením // 2. Pronásledovatel církve. Povolání a obrácení // 3. První misijní působení // 4. Apoštolský konvent v Jeruzalémě // 5. První cesta na Kypr a do malé Asie. Antiochijské střetnutí // 6. Světový horizont pavlovské misie // 7. První křesťanské sbory v Řecku (Filipis, Tesalonika, Athény) // 8. Korint // 9. Efez // 10. List Římanům jako Pavlova závěť // 11. Poslední návštěva Jeruzaléma. Zatčení a smrt // 5 // 6 7 // 23 // 31 // 42 // 46 // 57 // 61 // 70 // 76 // 85 // 93 // 100 // Druhý díl: POSELSTVÍ A TEOLOGIE // I. Pavel a poselství prvotní církve 111 // II. Člověk a svět ve své ztracenosti 12Ö // 1. Zákon 120 // 2. Člověk a svět 128 // III. Událost spásy 133 // 1. Boží spravedlnost 134 // 2. Milost 137 // 3. Vírg 139 // 4. SpáSife dění a dějiny spásy 143 // 5. Život ve víře 150 // 6. V Kristu 150 // IV. Přítomnost spásy 152 // 1. Slovo 152 // 253 // 2. Apoštolská služba a utrpení 158 // 3. Církev 169 // Ekklésia / Duch / Duch a rád / Bohoslužba / // / Křest a večeře Páně / Kristovo tělo // V. Budoucnost a přítomnost (eschatologie a etika) 187 // 1. Čas víry 187 // 2. Život z milosti 191 // 3. Křesťanský přístup a odstup 195 // 4. Podřizujte se vládní moci! 199 // 5. Láska 205
// 6. Naděje 208 // Závěr: Pavel a Ježíš 215 // Exkurz I: Pravé a nepravé Pavlovy listy // Exkurz II: Literárněkritické problémy 1.2K, Fp a R Exkurz HI: Cristologie a ospravedlnění // Poznámka překladatele // 225 // 226 229 // 231 // Stručný jmenný a věcný rejstřík 233 // Rejstřík biblických míst 237 // Časová tabulka 249 // Mapa 251 // 254
(OCoLC)40092270
cnb000368717

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC