Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.2) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
277 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-588-1 (váz.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; 191
Obsahuje bibliografii na s. 247-265, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000005151
ÚVOD. LITERATURA PRAMENY VZORY -- Literatura o Šalomounské kolonii a dělnických koloniích na Ostravsku -- Typologie pramenů k dějinám Šalomounské kolonie -- Koncepce monografie: domácí a zahraniční vzory -- DĚLNICKÉ KOLONIE JAKO SPECIFICKÉ ÚTVARY SÍDELNÍ, DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ -- DĚJINY DOLU A KOLONIE ŠALOMOUN -- Důl Šalomoun v Moravské Ostravě Vznik Šalomounské kolonie Asanace Šalomounské kolonie -- ZÁKLADNÍ PROSTOROVÉ INFORMACE O ŠALOMOUNSKÉ KOLONII -- Poloha Šalomounské kolonie -- Doprava a dopravní dostupnost Šalomounské kolonie -- Síť veřejných komunikací a infrastruktura v Šalomounské kolonii -- Stavební vývoj Šalomounské kolonie -- Zahrady, pole a hornická hospodářství -- Životní podmínky a bytový standard obyvatel Šalomounské kolonie -- POPULAČNÍ VÝVOJ ŠALOMOUNSKÉ KOLONIE (1890-1930) -- Vývoj populačních poměrů -- Teritoriální původ obyvatel Šalomounské kolonie -- Biologické struktury obyvatel Šalomounské kolonie -- Struktura obyvatelstva podle pohlaví -- Struktura obyvatelstva podle věku -- Struktura obyvatelstva podle rodinného stavu -- Kulturní struktury obyvatel Šalomounské kolonie -- Struktura obyvatelstva podle národnosti -- Struktura obyvatelstva podle náboženského vyznání -- Struktura obyvatelstva podle vzdělání -- Sociální struktury obyvatel Šalomounské kolonie -- Struktura obyvatelstva podle ekonomické aktivity -- Struktura obyvatelstva podle příslušnosti
k odvětví -- Struktura rodiny a domácnosti v Šalomounské kolonii -- Nerodinná domácnost -- Rodinná domácnost -- Polootevřená rodinná struktura: nocleháři podnájemníci PRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ -- A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU V ŠALOMOUNSKÉ KOLONII -- Pracoviště obyvatel Šalomounské kolonie -- Vzdělávací zařízení v Šalomounské kolonii a okolí -- Kostely a církevní instituce v okolí Šalomounské kolonie -- Pečovatelská zařízení a služby: obchody a živnosti -- Šalomounské hospody -- Místa odpočinku a volného času -- SPOLKOVÝ A POLITICKÝ ŽIVOT V ŠALOMOUNSKÉ KOLONII -- Sociální orientace obyvatel Šalomounské kolonie Spolkový život v Šalomounské kolonii: bezvěrci a ochotníci Odborové organizace a politický život v Šalomounské kolonii -- KAŽDODENNÍ ŽIVOT ŠALOMOUNSKÉ KOLONIE -- Faktor prostoru: vymezení, komunikační možnosti a činnosti v prostoru Šalomounské kolonie -- Faktor času: každodennost volný čas rytmus dne, týdne -- Šalomounská kolonie dětskýma očima -- Patriarchální tvář Šalomounské kolonie -- Dívčí a ženský svět -- Sousedství a staří lidé -- Zvyky a rodinné slavnosti šalomounských obyvatel Strava a oblékání -- Polozapomenutá tvář Šalomounské kolonie: kriminalita, prostituce, alkoholismus -- Postavy a postavičky z Šalomouny

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC