Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:32x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, c2005
xv, 368 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-7262-315-X (Galén ; brož.)
ISBN 80-246-1112-0 (Karolinum ; brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 345 a rejstříky
Vydavatel: Univerzita Karlova
000005154
ZKRÁCENÝ OBSAH : PODĚKOVÁNÍ 1 // PŘEDMLUVA 5 // Sestry a porodní asistentky ve službách zdraví 7 // Gynekologie // 1. HISTORICKÉ OBJEVY VE FUNKCI RODIDEL - HISTORICKÉ OTÁZKY ŽENSKÉHO ZDRÁVI (J. Kobilková) 13 // 2. VÝVOJ, ANATOMIE ŽENSKÉHO TÉLA A TOPOGRAFIE ŽENSKÝCH REPRODUKČNÍCH ORGÁNŮ (J. Kobilková, J. E. Jirásek) 15 // 2.1. Vývoj zevních rodidel 15 // 2.2. Vývoj vnitřních rodidel 15 // 2.3. Vývoj mléčné žlázy a determinace pohlaví. 17 // 2.4. Anatomie ženského reprodukčního systému 18 // 2.4.1. Zevní rodidla (organa genitalia extema) - vulva 18 // 2.4.2. Vnitřní rodidla 20 // 2.4.3. Zbytky embryonálních orgánů 23 // 2.4.4. Ostatní orgány malé pánve 23 // 2.4.5. Pánevní dno a pánevní vazivo 24 // 2.4.6. Pobřišnice - výstelka břišní dutiny (peritoneum) 25 // 3. ŘÍZENÍ ČINNOSTI ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU (J. Kobilková, J. Živný) 26 // 3.1. Fyziologie rodidel a klinické rysy jejich funkce 26 // 3.2. Neuroendokrinní regulace funkce reprodukčního systému v období zralosti 26 // 3.2.1. Mozková kůra (cortex) 27 // 3.2.2. Hypotalamus 27 // 3.2.3. Hypofýza 29 // 3.2.4. Genitální cyklus a jeho fáze. Menstruační cyklus 31 // 3.2.5. Cyklické změny v děloze - endometriální cyklus 37 // 3.2.6. Cyklické změny v pochvě - vaginální cyklus 38 // 3.2.7. Cyklické změny v mléčné žláze 39 // 3.2.8. Modulace genitálního cyklu 39 // 3.2.9. Cyklické změny na ostatních orgánech 40 // 3.3. Reprodukční endokrinologie a fyziologie v životních obdobích 42 // 3.3.1. Období novorozenecké a dětské 42 // 3.3.2. Puberta a adolescence 42 // 3.3.3. Generační období 47 // 3.3.4. Zdraví a starší žena (období klimakteria, perimenopauzy, senia) 47 // 3.3.5. Regulace estrogenů v postmenopauze 49 // 3.3.6. Postmenopauzální syndrom - péče o starší ženu 49 //
4. VYŠETŘOVACÍ METODY V GYNEKOLOGII (J. Kobilková) 54 // 4.1. Obecné vyšetřovací metody 54 // 4.2. Gynekologické vyšetření 55 // 4.3. Preventivní vyšetření prsů a děložního hrdla (cervixu) 56 // 4.4. Vyšetřovací metody v gynekologické endokrinologii 58 // 4.5. Speciální metody v gynekologii a porodnictví - přístrojová technika 60 // 4.6. Zobrazovací metody 61 // 5. VLIV ZDRAVOTNÍHO STAVU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PLODNOST - REPRODUKCI (PATOLOGIE V GYNEKOLOGII, DIAGNOSTIKA A TERAPIE) (J. Kobilková, J. E. Jirásek, J. Mašata) 63 // 5.1. Vývojové anomálie rodidel 63 // 5.1.1. Chromosomálně podmíněné vady 63 // 5.1.2. Poruchy vývoje ovaria 65 // 5.1.3. Hypoplazie dělohy, adnex a mammy 66 // 5.1.4. Poruchy pohlavní diferenciace 66 // 5.1.5. Vady v diferenciaci embryonálního základu 67 // 5.2. Poruchy steroidogeneze 68 // 5.2.1. Syndrom polycystických ovarií (syndrom Steinův-Leventhalův) 68 // 5.2.2. Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) (dříve adrenogenitální syndrom) 69 // 5.3. Nepravidelné polohy rodidel - děložní deviace 70 // 5.3.1. Vertikální deviace 70 // 5.3.2. Horizontální posun dělohy (positio) 73 // 5.3.3. Poruchy děložního sklonění (versio) 74 // 5.3.4. Nepravidelnosti ve flexi dělohy 74 // 5.3.5. Stočení dělohy (torsio uteri) 75 // 5.3.6. Vyvrácení dělohy (inversio uteri) 76 // 5.4. Záněty reprodukčního systému u ženy (J. Mašata) 76 // 5.4.1. Onemocnění lokalizovaná jen na vulvu 81 // 5.4.2. Onemocnění postihující zároveň vulvu a pochvu 84 // 5.4.3. Zánět děložního hrdla (cervicitis, endocervicitis) 95 // 5.4.4. Zánět dělohy (endometritis, myometritis, perimetritis) 96 // 5.4.5. Pánevní zánětlivá nemoc 96 // 5.4.6. Tuboovariální abscesy 100 // 5.4.7. Actinomyces israeli - příčina hnisavých procesů 102 // 5.4.8. Specifické záněty rodidel 102 //
6. ŽENY VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PÉCI PRO PREKANCERÓZY, NEPRAVÉ A PRAVÉ NÁDORY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (J. Kobilková) 108 // 6.1. Třídění nádorů ženských pohlavních orgánů 108 // 6.2. Prekancerózy, pseudotumory a nádory vulvy 109 // 6.2.1. Prekancerózy zevních rodidel 109 // 6.2.2. Nepravé nádory vulvy 110 // 6.2.3. Pravé nádory zevních rodidel 110 // 6.2.4. Prekancerózy, nepravé a pravé nádory pochvy 111 // 6.3. Prekancerózy, nepravé a pravé nádory cervixu 112 // 6.3.1. Prekancerózy děložního hrdla (cervixu) 112 // 6.3.2. Nepravé nádory cervixu 114 // 6.3.3. Pravé nádory cervixu 114 // 6.4. Prekancerózy, nepravé a pravé nádory dělohy 117 // 6.4.1. Prekancerózy endometria 117 // 6.4.2. Nepravé nádory děložního těla 118 // 6.4.3. Pravé nádory dělohy 118 // 6.5. Prekancerózy, pseudotumory a pravé nádory vaječníků a vejcovodů 120 // 6.5.1. Prekancerózy ovaria 120 // 6.5.2. Nepravé nádory vaječníků 121 // 6.5.3. Pravé nádory vaječníků 121 // III. Nádory z povrchového epitelu ovaria (common) 123 // 6.6. Prekancerózy, nepravé a pravé nádory mléčné žlázy 126 // 6.6.1. Prekancerózy mléčné žlázy 126 // 6.6.2. Nepravé nádory prsů 126 // 6.6.3. Pravé nádory mléčné žlázy 127 // 6.7. Výskyt nádorů u žen podle lokalizace 130 // 7. ENDOMETRIÓZA A ADENOMYÓZA (ENDOMETRIOSIS A ADENOMYOSIS) (J. Kobilková) 131 // 7.1. Endometrióza 131 // 7.2. Adenomyóza - endometrióza dělohy 133 // 8. FAKTORY, KTERÉ MAJl VLIV NA OTĚHOTNĚNÍ, PORUCHY ČINNOSTI OVARIA (J. Kobilková) 135 // 8.1. Poruchy v nástupu a ukončení menstruační cykličnosti 135 // 8.1.1. Menarche (menstruatio) praecox 136 // 8.1.2. Předčasná puberta 136 // 8.1.3. Opožděná menarche (menstruatio tarda) 137 // 8.1.4. Předčasná menopauza 137 // 8.1.5. Pozdní menopauza 137 //
8.2. Poruchy menstruačního cyklu v generačním období 137 // 8.2.1. Poruchy při Zachovalé cykličnosti (při zachovaném rytmu krvácení) 138 // 8.2.2. Poruchy frekvence menstruačního krvácení 139 // 8.2.3. Poruchy intenzity menstruačního krvácení 140 // 8.2.4. Acyklické krvácení (metrorrhagia) 140 // 8.2.5. Amenorea (amenorrhoea) 141 // 8.2.6. Dysmenorea (dysmenorrhoea) 147 // 8.2.7. Premenstruační syndrom 148 // 9. STERILITA A INFERTILITA (J. Kobilková, J. Mašata)) 149 // 9.1. Sterilita manželského a partnerského páru 149 // 9.2. Neplodnost muže 150 // 9.3. Ženská neplodnost 153 // 9.3.1. Ovariální příčiny neplodnosti a jejich léčení 153 // 9.3.2. Vejcovodové (tubární) příčiny 154 // 9.3.3. Uterinní faktory ženské sterility 156 // 9.3.4. Cervix jako příčina neplodnosti 156 // 9.3.5. Vaginální faktory sterility 157 // 9.4. Vyšetřovací postupy u sterility 157 // 9.5. Infertilita 157 // 10. SEXUÁLNÍ A REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ. SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE (J. Kobilková) 159 // 10.1. Základy lidské sexuality 159 // 10.1.1. Sexuální identifikace (příslušnost) 159 // 10.1.2. Sexuální orientace (zaměření) 159 // 10.1.3. Sexuální emoce (citové vzrušení) 160 // 10.1.4. Sexuální chování člověka 160 // 10.2. Sexuální dysfunkce 160 // 10.2.1. Třídění sexuálních dysfunkcí 161 // Obsah // XI // 10.2.2. Sexuální dysfunkce u ženy 161 // 10.3. Reaktivita žen na sexuální aktivitu 162 // 10.4. Poruchy sexuálního chování 162 // 10.5. Sexuální delikvence 162 // 10.6. Hygiena pohlavního soužití 163 // 11. PATOLOGIE V GYNEKOLOGICKÉ UROLOGII (A. Marian) 164 // 11.1. Záněty močových cest 164 // 11.2. Nádory uretry a močového měchýře 165 // 11.2.1. Nepravé nádory 165 // 11.2.2. Pravé nádory 165 // 11.3. Poruchy vyprazdňování močového měchýře (mikční poruchy) 165 // 11.3.1. Retence moči 165 //
11.3.2. Inkontinence moči 166 // 11.3.3. Rozdělení inkontinence moči 171 // 11.3.4. Příčiny mikčních poruch 172 // 11.3.5. Diagnóza inkontinence 173 // 11.3.6. Terapie urgentní inkontinence 178 // 11.3.7. Terapie stresové inkontinence 180 // 12. PÉCE O PACIENTKY PŘIPRAVOVANÉ KE GYNEKOLOGICKÉ OPERACI (J. Kobilková, A. Marian) 181 // 12.1. Příprava k operaci 181 // 12.1.1. Somatická příprava 181 // 12.1.2. Psychická příprava 182 // 12.1.3. Příprava k operačnímu výkonu 182 // 12.2. Pooperační ošetření 182 // 12.3. Přehled operačních výkonů 183 // 12.3.1. Vaginální (poševní) operace 184 // 12.3.2. Abdominální (břišní) operace - laparotomie 185 // 12.3.3. Ambulantní operační techniky a »one day surgery« 187 // 13. PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ - ANTIKONCEPCE V RŮZNÝCH FÁZÍCH ŽIVOTA (J. Kobilková, J. Malata) 189 // 13.1. Lékařské metody kontracepce 189 // 13.1.1. Hormonální (steroidní) antikoncepce 189 // 13.1.2. Intrauterinní antikoncepce 191 // 13.1.3. Bariérová antikoncepce 192 // 13.1.4. Chirurgické metody kontracepce 193 // 13.2. Obecné antikoncepční prostředky - metody volně dostupné 193 // 13.2.1. Chemická antikoncepce 193 // 13.2.2. Přirozená kontracepce - fyziologická (natural family planning) 193 // 13.3. Spolehlivost kontracepce 194 // 14. REHABILITACE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ A PODPŮRNÉ TERAPEUTICKÉ METODY V GYNEKOLOGII (J. Kobilková, J. Živný) 195 // 14.1. Léčebný tělocvik 195 // 14.2. Fyzikální léčba 195 // 14.2.3. Léčba svčtlem 196 // 14.3. Lázeňská léčba 197 // 15. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ OTÁZKY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ ŽENY. POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI ŽENY U GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (J. Kobilková) 198 // 15.1. Poruchy funkce rodidel 198 // 15.2. Záněty rodidel 198 // 15.2.1. Záněty zevních rodidel 198 // 15.2.2. Záněty vnitřních rodidel 198 //
15.3. Pracovní neschopnost po chirurgické léčbě 199 // 15.3.1. Břišní operace 199 // 15.3.2. Poševní operace 199 // 15.4. Pracovní zatížení žen se zhoubnými nádory rodidel 200 // 16. GYNEKOLOGIE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH (J. Kobilková) 201 // 16.1. Srůsty stydkých pysků (synechiae vulvae infantům) 201 // 16.2. Cizí těleso v pochvě (corpus alienum vaginae) 202 // 16.3. Antikoncepce v adolescenci 202 // 16.4. Forenzní otázky v dětské gynekologii 202 // 16.5. Úrazy rodidel v dětském věku 203 // Porodnictví // 17. HISTORIE PORODNICTVÍ VE SVĚTĚ (J. Kobilková) 207 // Historie porodnictví v našich zemích 209 // 18. ZDRAVÍ PŘED POČETÍM (FYZIOLOGICKÉ TĚHOTENSTVÍ, DIAGNÓZA A PRŮBĚH) (J. Kobilková) 211 // 18.1. Vývoj gamet - pohlavních buněk 211 // 18.2. Oplození 212 // 18.2.1. Implantace a nidace vajíčka 213 // 18.2.2. Vývoj oplozeného vajíčka po nidaci 213 // 18.3. Diagnóza těhotenství 216 // 18.4. Růst plodu v těhotenství 217 // 18.5. Plodové vejce 218 // 18.6. Tehotenské změny v organismu ženy 222 // 18.6.1. Změny na rodidlech 222 // 18.6.2. Změny na uropoetickém systému 223 // 18.6.3. Vliv těhotenství na ostatní orgány 224 // 19. TEORETICKÝ RÁMEC PRO PORODNÍ ASISTENCI (PORODNÍ CESTY) (J. Kobilková) 227 // 19.1. Tvrdé porodní cesty 227 // 19.1.1. Anatomie ženské pánve 227 // 19.1.2. Měření pánve 228 // 19.1.3. Patologické pánve 230 // 19.2. Měkké porodní cesty 230 // 19.3. Uložení plodu v děloze 230 // 20. PROGRAM A POSKYTOVÁNI PÉCE O TĚHOTNÉ PŘED PORODEM (J. Kobilková) 232 // 20.1. Prenatální vyšetření těhotné ženy. Péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím 232 // 20.1.1. Zevní porodnické vyšetření těhotné 235 // 20.1.2. Vnitřní vyšetření těhotné ženy 237 // 20.1.3. Délka těhotenství a výpočet termínu porodu 238 // 20.2. Metody určující zralost plodu 238 //
20.3. Životospráva a hygiena těhotné ženy 240 // 20.4. Základy statistiky v prenatální a perinatální péči 241 // 21. FYZIOLOGICKÝ POROD A PORODNÍ ASISTENCE (J. Malata,J. Kobilková) 243 // 21.1. Mechanismus porodu plodu v poloze podélné záhlavím (flexní) 244 // 21.1.1. Hlava donošeného plodu 244 // 21.1.2. První porodní doba - doba otevírací 246 // 21.1.3. Druhá porodní doba - doba vypuzovací 248 // 21.1.4. Třetí porodní doba - doba k lůžku (ad secundinas) 248 // 21.2. Lékařské vedení porodu plodu v poloze podélné záhlavím 250 // 21.3. První pomoc při překotném porodu (partus praecipitatus) 253 // 21.4. Porod plodu v poloze koncem pánevním 254 // 21.5. Tlumení porodních bolestí 257 // 21.6. Ošetření novorozence a péče v týmovém kontextu 258 // 22. HODNOCENÍ STAVU ŽENY V ŠESTINEDĚLÍ (J. Kobilková) 261 // Involuce dělohy 261 // Očistky (lochia) 262 // Poporodní změny na dalších orgánech 264 // Lékařská péče o šestinedělku, hygiena v šestinedělí a úloha porodní asistentky 264 // Laktace a kojení 265 // 23. KOMPLIKACE PŘI PORODU. DIAGNÓZA A ASISTENCE (PORUCHY PORODNÍHO MECHANISMU PŘI POLOZE PODÉLNÉ ZÁHLAVÍM) (J. Kobilková) 266 // Abnormální rotace 266 // Hluboký příčný stav 267 // Dystokie ramének 267 // Vysoký přímý stav (positio alta occipitalis) 267 // Asynklitismus 268 // Kefalopelvický nepoměr 269 // 24. DEFLEXNÍ POLOHY (PORUŠENÉ DRŽENI HLAVIČKY PLODU) (A. Marian, J. Kobilková) 270 // Poloha předhlavím 271 // Poloha čelní 271 // Poloha obličejová 271 // Mechanismus porodu deflexních poloh 271 // 25. POLOHY PŘÍČNÉ A ŠIKMÉ (J. Kobilková) 272 // Poloha šikmá 272 // Polohy příčné 272 // 26. VÍCEČETNÉ TĚHOTENSTVÍ (J. Kobilková) 274 // Dvojčata (gemini) 274 // Průběh porodu u ženy s vícečetným těhotenstvím 277 //
Péče o těhotnou s vícečetným těhotenstvím 277 // 27. RIZIKOVÉ FAKTORY A PATOLOGICKÉ TĚHOTENSTVÍ (J. Kobilková) 278 // Nadměrný vývoj plodu 278 // Plod v děloze s vývojovou vadou 279 // 27.3. Choroby matky v těhotenství 279 // 27.3.1. Těhotenská gestóza (praeeclampsia) 279 // 27.3.2. HELLP syndrom 282 // 27.3.3. Diabetes mellitus a těhotenství 283 // 28. NEOČEKÁVANÉ UDÁLOSTI V TĚHOTENSTVÍ A ZA PORODU -ÚKOLY PRO PORODNÍ ASISTENCI (J. Kobilková) 286 // 28.1. Patologie placenty 286 // 28.2. Patologie plodových blan 287 // 28.3. Nepravidelnosti a patologie pupečníku 288 // 28.4. Patologie plodové vody 288 // 29. PORUCHY VYPUZOVACÍCH SIL A JEJICH HODNOCENÍ (A. Marian, J. Kobilková) 290 // Slabá děložní činnost 290 // Nadměrná děložní činnost 291 // Nepravidelná děložní činnost (dystokia) 292 // Kontrakce a retrakce 292 // 30. PATOLOGIE V DÉLCE TRVÁNI TĚHOTENSTVÍ, ÚLOHA ZDRAVOTNÍHO PERSONÁLU, PORODNÍCH ASISTENTEK A SESTER (J. Kobilková) 293 // 30.1. Potrat (abortus) 293 // 30.1.1. Samovolný potrat (abortus spontaneus) 293 // 30.1.2. Průběh spontánního potratu a jeho léčba 294 // 30.1.3. Umělý potrat (abortus arteficialis) 295 // 30.2. Předčasný porod (partus praematurus) 295 // 30.3. Předčasný odtok plodové vody 297 // 30.4. Opožděný porod (partus serotinus) 298 // 30.5. Mimoděložní (ektopické) těhotenství (graviditas extrauterina) 299 // 31. NOVOROZENEC VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PÉČI (PATOLOGICKÉ STAVY PLODU, POŠKOZENI PLODU) (J. Kobilková) 302 // 31.1. Hypoxie a asfyxie plodu 302 // 31.2. Porodní trauma plodu 304 // 31.3. Intrauterinní infekce plodu 304 // 31.4. Vrozené vývojové vady a zrůdné plody 305 // 31.5. Poruchy růstu plodu -intrauterinní retardace (intrauterine growth retardation) 306 // 31.6. Intrauterinní smrt plodu 309 // 31.7. Plod při Rh izoimunizaci 310 //
32. PATOLOGICKÉ KRVÁCENÍ, KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ, ZA PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ (J. Kobilková, J. Živný) 313 // 32.1. Předčasné odlučování lůžka (abruptio placentae) 313 // 32.2. Vcestné lůžko (placenta praevia) 314 // 32.3. Poruchy v odlučování placenty 314 // 32.4. Porucha krevní srážlivosti - koagulopatie 315 // 32.5. Porucha retrakce děložního svalu (atonie) 316 // 32.6. Jiné příčiny krvácení v těhotenství, za porodu a v šestinedělí 317 // 33. PORODNÍ PORANĚNÍ RODIDEL, RIZIKOVÉ FAKTORY A POSKYTOVÁNÍ PÉČE // (J. Kobilková) 318 // 33.1. »Fyziologické« poranění rodidel 318 // 33.2. »Patologická« poranění rodidel při porodu 318 // 33.2.1. Poranění zevních rodidel (hráze a pochvy) 318 // 33.2.2. Poranění dělohy 319 // 33.2.3. Poranění tkání v okolí dělohy a pochvy 320 // 33.2.4. Poranění pánevních kostí 321 // 34. ZÁNĚTLIVÉ KOMPLIKACE V ŠESTINEDĚLÍ - PUERPERÁLNÍ INFEKCE (J. Kobilková) 322 // 34.1. Zdroje puerperálních zánětů 322 // 34.2. Třídění zánětů v šestinedělí 323 // 34.3. Ložiskové infekce 323 // 34.4. Celková infekce - septický šok (sepsis puerperalis) 325 // 34.5. Zánět prsu (mastitis puerperalis) 326 // 35. KRITICKÉ SITUACE V TĚHOTENSTVÍ, ZA PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ (J. Kobilková) 327 // Embolie - vmetek 327 // Šok v porodnictví 327 // Selhání kardiovaskulárního systému 328 // Krvácení do mozku 328 // 36. NEODKLADNÉ (AKUTNÍ) A VOLITELNÉ OPERACE V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM, PORODEM A ŠESTINEDĚLÍM. STANOVENÍ PRIORIT (J. Kobilková) 329 // 36.1. Operace ukončující těhotenství 329 // 36.1.1. Přerušení těhotenství (interrupce) 329 // 36.1.2. Operační ukončení těhotenství 330 // 36.1.3. Operace v souvislosti se spontánním (samovolným) potratem 330 // 36.2. Operace ukončující porod 331 // 36.2.1. Přípravné operace 331 //
36.2.2. Obrat a extrakce plodu 331 // 36.2.3. Porodnické kleště (forceps) 332 // 36.2.4. Vakuumextrakce 333 // 36.2.5. Zmenšovací operace (embryotomie) 333 // 36.2.6. Císařský řez břišní cestou (sectio caesarea abdominalis) 333 // 36.3. Operace ve třetí době porodní 335 // 37. ZHOUBNÉ NOVOTVARY SPOJENÉ S TĚHOTENSTVÍM (TROFOBLASTICKÁ NEMOC - TN) (J. Kobilková) 336 // Perzistující trofoblastická invaze 336 // Mola hydatidosa - zásněť hroznová 336 // Choriocarcinoma - chorioepiteliom 337 // 38. BOJ PROTI NÁVYKOVÝM LÁTKÁM. VYTVÁŘENÍ ZDRAVÝCH NÁVYKŮ A POTŘEB (J. Kobilková) 338 // Kouření - tabakismus 338 // Alkohol 339 // Marihuana 339 // Kokain 339 // Narkotika 339 // Halucinogeny 340 // Léky působící poškození plodu - // teratogeny 340 // Zásady aplikace léčiv těhotným 341 // 39. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE O ŽENY V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM, PORODEM A ŠESTINEDĚLÍM (J. Kobilková) 342 // Posouzení pracovní zátěže po potratu 342 // Nebezpečí krvácení v těhotenství 342 // Těhotenské gestózy a pracovní schopnost 342 // Specifická rizika v těhotenství a pracovní neschopnost 343 // Komplikace v šestinedělí a pracovní neschopnost 343 // Sociální zajištění těhotných a rodiček 343
cnb001631943

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC