Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2008
224 s. ; 21 cm + 2 CD

objednat
ISBN 978-80-246-1488-5 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografii na s. 222-224 a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000005313
ÚVODEM 11 // 1. O VIETNAMŠTINĚ 13 // 1.1 Lidé a jazyky na území Vietnamu 13 // 1.2 Jazyky národnostních menšin 14 // 1.3 Klasická čínština ve Vietnamu 15 // 1.4 Vietnamština - jazyk Vietů 17 // 1.4.1 Jižní znaky 19 // 1.4.2 Vznik vietnamského latinizovaného písma 20 // 2. ZÁKLADNÍ POJMY 25 // 2.1 Mluvidla 25 // 2.2 Tvoření hlásek 26 // 2.3 Slabika, hláska, morfém, foném 28 // 2.4 Typ písma moderní vietnamštiny 28 // 2.5 Vietnamská abeceda 29 // 2.6 Úpravy a doplnění základních písmen latinské abecedy 31 // 2.6.1 Diakritická znaménka pro hlásky 31 // 2.6.2 Znaménka pro tóny 33 // 2.6.3 Spřežky 33 // 2.7 Transkripce vietnamštiny 34 // 3. VIETNAMSKÁ SLABIKA 38 // 3.1 Fonetické jednotky slabiky 39 // 3.2 Struktura slabiky a slabičný „základ“ 40 // 3.3 Typy slabik 45 // 3.3.1 Podle přítomnosti počátečních hlásek a pretonály 45 // 3.3.2 Podle přítomnosti koncové souhlásky 46 // 5 // 4. TÓN // 47 // 4.1 Charakteristika 47 // 4.2 Očíslování tónů 48 // 4.3 Tónový registr 50 // 4.4 Tónový průběh (kontura) 51 // 4.5 Popis tónů 51 // 4.5.1 První tón 52 // 4.5.2 Druhý tón 53 // 4.5.3 Pátý tón 54 // 4.5.4 Šestý tón 55 // 4.5.5 Třetí tón 56 // 4.5.6 Čtvrtý tón 56 // 4.5.7 Označení tónů v transkripci 59 // 4.6 Tón a typ slabiky 62 // 4.6.1 Tón u slabiky otevřené 62 // 4.6.2 Tón u slabiky polootevřené 62 //
4.6.3 Tón u slabiky polozavřené 62 // 4.6.4 Tón u slabiky zavřené 63 // 4.7 Otázka intonace a přízvuku 63 // 4.7.1 Intonace 63 // 4.7.2 Přízvuk 64 // 5. POPIS HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU 67 // 5.1 Samohlásky 67 // 5.1.1 Klasifikace 68 // 5.1.2 Samohlásky jednoduché 70 // 5.1.3 Dvojhlásky (diftongy) 80 // 5.2 Pretonála o/u [-u-] 84 // 5.3 Počáteční souhlásky 86 // 5.3.1 b[b] 86 // 5.3.2 m [m] 88 // 5.3.3 v [v] 88 // 5.3.4 ph [f ] 89 // 5.3.5 d,gi[z] 89 // 6 // 5.3.6 d [d] 91 // 5.3.7 1[1] 91 // 5.3.8 n [n] 92 // 5.3.9 t [t] 93 // 5.3.10 th [ť] 93 // 5.3.11 x [s] 94 // 5.3.12 rfcj 94 // 5.3.13 s [g] 95 // 5.3.14 tr[t] 96 // 5.3.15 ch [c] 97 // 5.3.16 nh [p] 98 // 5.3.17 c/k/q [k] 98 // 5.3.18 g/gh [y] 99 // 5.3.19 ng/ ngh [q] 100 // 5.3.20 kh[x] 101 // 5.3.21 h [h] 101 // 5.4 Koncové hlásky 102 // 5.4.1 m [-m] 103 // 5.4.2 n [-n] 103 // 5.4.3 p [-p] 104 // 5.4.4 t [-t] 105 // 5.4.5 c/ch [-k] 105 // 5.4.6 ng/nh [-q] 107 // 5.4.7 i/y [-i] 108 // 5.4.8 o/u [-u] 109 // 6. DIALEKTY 111 // 6.1 Co je dialekt? 111 // 6.2 Kolik dialektů má vietnamština? 112 // 6.3 Stručný popis dialektů 114 // 6.3.1 Severní dialekt 114 // 6.3.2 Střední dialekt 115 // 6.3.3 Jižní dialekt 116 // 6.4 Otázka standardu vietnamštiny 118 // 7. NĚKOLIK PRAVIDEL 119 // 7.1 Pravopisná pravidla 119 // 7.1.1 Velká písmena 119 // 7.1.2 Umísténí diakritických znamének 121 //
7.2 Pravidla rýmování v tradičních básnických formách 122 // 7.2.1 Forma „luc bát“ 122 // 7.2.2 Forma „song thát luc bát“ 124 // 7.3 Slovní přesmyčka 127 // 7.4 Číslovky 128 // 7.4.1 Zména tónových registrů 128 // 7.4.2 Změna počátečních hlásek 128 // 7.4.3 Zkrácení 128 // 7.5 Zkratky v písemném projevu 129 // 7.5.1 Tvorba z počátečních souhlásek 129 // 7.5.2 Tvorba z části vietnamských slov 130 // 8. PRAKTICKÁ CVIČENÍ 131 // 8.2 CVIČENÍ PRVNÍ 133 // 8.2.1 Výslovnost prvního tónu (ngang) 133 // 8.2.2 Výslovnost druhého tónu (huyén) 133 // 8.2.3 Výslovnost třetího tónu (nga) 134 // 8.2.4 Výslovnost čtvrtého tónu (hoi) 134 // 8.2.5 Výslovnost pátého tónu {sád) 135 // 8.2.6 Výslovnost šestého tónu (nang) 135 // 8.3 CVIČENÍ DRUHÉ 136 // 8.3.1 Slabičné základy č. 1-9: otevřené slabiky s jednoduchými // samohláskami: a, i, e, ô, u, e, o, o, u 136 // 8.3.2 Základy Č. 10-12: otevřené slabiky s ia, ua. ua 144 // 8.3.3 Slovníček 146 // 8.4 CVIČENÍ TŘETÍ 147 // 8.4.1 Základy č. 13-26: slabiky s koncovou hláskou m [m]: am, // im, em, ôm, um, em, ??, ??, um, äm, am, iem, uöm, irom 147 // 8.4.2 Základy č.27-40: slabiky s koncovou hláskou [n]: an, än, in, // en, en, ôn, on, on, än, un, un, ien, uôn, uon 155 // 8.4.3 Slovníček 163 // 8.5 CVIČENÍ ČTVRTÉ 164 // 8.5.1 Základy č. 41-50 s koncovou polosamohláskou [i]:ai, ay, ai, äy, oi, ôi, ui, uôi, uai 164 //
8.5.2 Základy č. 51-59 s koncovou polosamohláskou [u]: ao, au, // äu, eo, eu, iu, uu, ieu, uou 169 // 8.5.3 * Slovníček 174 // 8.6 CVIČENÍ PÁTÉ 175 // 8.6.1 Základy č. 60-74 s koncovou souhláskou c/ch [k]: ac, äc, // äc, ec, ach, éch, ich, uc, uc, ôc, oc, ooc, iéc, uôc, uoc.175 // 8.6.2 Základy č. 75-89 s koncovou [g] ng/nh: ang, äng, äng, eng, // anh, énh, inh, ung, ung, ông, ong, oong, iéng, uông, uong.181 // 8.6.3 Slovníček 188 // 8.7 CVIČENÍ ŠESTÉ 189 // 8.7.1 Základy č. 90-101 s koncovou souhláskou p [p]: ap, äp, ap, // äp, ep, ep, ip, op, ôp, up, iep, uop 189 // 8.7.2 Slabičné základy č. 102-115 s koncovou souhláskou t [t]: // at, ät, ot, ät, et, et, it, ot, ôt, ut, ut, iet, uôt, not.194 // 8.7.3 Slovníček 200 // 8.8 CVIČENÍ SEDMÉ 201 // 8.8.1 Základy č. 116-122 s pretonálou v otevřených slabikách 201 // 8.8.2 Základy č. 122-123 s pretonálou a koncovkou [m] 203 // 8.8.3 Základy č. 124-130 s pretonálou a koncovkou [n] 204 // 8.8.4 Základy č. 131-136 s koncovou ng/nh [p] 207 // 8.8.5 Základy č. 140-144 s koncovou o/u [-u] 210 // 8.8.6 Základy č. 145-150 s pretonálou a koncovou c/ch [k] 211 // 8.8.7 Základy č. 151-157 s pretonálou a koncovou t [t] 213 // 8.8.8 Základy č. 158-160 s koncovou p [p] 215 // 8.8.9 Slovníček 216 // ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍČEK 217 // LITERATÚRA 222 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC