Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2001
189 s. : il.

objednat
ISBN 80-200-0012-7 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, doslov (Petr Ulrich), údaje o autorovi a jeho fotografii
Architektura - stati
000005573
I. Aspekty modernosti - úvod - současné vyhlídky - od politického pluralismu k architektonické pluralitě - autorita architekta v demokracii - k soužití doktrín - architektův kategorický imperativ ...11 // II. Povaha architektonického objektu - res publica, res privata skutečné stavby a takzvané stavby - definice architektonického objektu - skutečné a zdánlivé architektonické monumenty - technologie a architektonický výraz - souhrn pojmů a konceptů ...25 // III. Kritika modernistické ideologie - jak funkční znehodnocení změní zřejmou věc v absurdní - modernismus jako antikonformismus establishmentu - historismus a modernismus - modernismus a pokrok - neřešitelný rozpor modernismo - modernismus a funkcionalismus - modernismus a formalismus - „zeitgeist" neboli duch doby - modernismus a konzervace. „benátská charta" a organizace docomomo - doba po modernismu ...51 // IV. Vyhlídky nového urbanismu-způsoby růstu měst - nedělitelnost ekologie a urbanismu - kritika plánování průmyslového rozvoje a zónování podle průmyslového využití - urbanizace předměstí potřeba reformy stavebních programů - územní plán a jeho definice - územní plán jako nástroj veřejného zájmu ...75 // V. Polycentrické město a městské komunity - města ve městě - komponenty uspořádání městských čtvrtí, městského obvodu, města a metropole - uspořádání a forma městské čtvrti - schémata utváření města - umístění budov v bloku na náměstích a v ulicích - typ, tvar a charakter městských prostorů - domy na jedné nebo více parcelách a jejich architektura - hierarchie uspořádání veřejných prostor a dopravního provozu - polycentrické rozložení funkcí - výška zástavby - problém míry využití pozemku - umělé osvětlení veřejných prostor ...107 //
VI. Modernost tradiční architektury - tradiční kultura a idea pokroku - architektura a politika - osud tradiční architektury věčná platnost principů tradiční architektury - nové, jedinečné, tektonické, originální - venustas - firmitas - utilitas ...153 // VII. Obecná potřebnost moderní řemeslné výroby neboli 4. průmyslová revoluce - kritika zprůmyslňování stavebnictví - hodnocení staveb podle jejich životní historie - vědomosti a zručnost a potřeba moderního řemesla - závěr ...169 // Léon Krier - Volba nebo osud, aneb město jako soubor staveb odlišujících se svou důležitostí (Petr Urlich) ...182

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC