Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
3. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983
645 s. : il., plány ; 24 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000005590
Úvod // Stručně o konstruktivních soustavách // Několik slov o prostoru // Odkaz devatenáctého století // Tvorba v zajetí historismu // Školení a postavení architektů // Ke kritice historismu // Gottfried Semper // Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc // Rozvoj železných konstrukcí // Pronikání železných konstrukcí // První stavby z typových prvků // Soutěž ve velikosti rozponů // Eiffelova věž // Nové konstrukce a starý vkus // Na cestě ke skeletovým stavbám // William Le Baron Jenney // Chicagská škola // Louis H. Sullivan // Novoty konstruktivní a obecně technické // Vynález betonu a železového betonu // Nová technika vnitřního zařízení // John Ruskin // Anglické hnutí Arts and Crafts // Přínos architektury devatenáctého století // Obbodné tendence secesní architektury // Počátky secese // Victor Horta // Henry van de Velde // Secese se šíří Evropou // Otto Wagner // J. M. Olbrich a darmstadtská kolonie // Secesní architektura v našich zemích // Konec secese // Znovuoživení starých tradic // Nový historismus v USA // Geoffrey Scott // Obnovení tradic v západní Evropě // Auguste Perret // Vznik tradicionální architektury v SSSR // Teorie socialistického realismu // Význam a ráz tradicionální architektury v SSSR // Ivan A. Fomin // Ivan V. Žoltovskij // Alexej V. Šěusev // Národní tradicionální formy v SSSR // Sovětská tradicionální stavba měst // Konec tradicionálního pojetí v SSSR // Tradicionalismus v Československu8 // 135 Architektura exppresionismu // 135 Amsterodamská skupina Wendingen // 135 Německý expresionismus // 137 Bruno Taut // 138 Arbeitsrat für Kunst a Novembergruppe // 1?3 Erich Mendelsohn // 145 český kubismus a rondokubismus // US Kubismus a architektura // 151 - OČISTNÉ SNAHY V OBDOBÍ MODERNY // 151 Hermann Muthesius a německý Werkbund //
153 Představitelé individualistické moderny // 157 Jan Kotěra a česká moderna // 159 Výtvarný ráz individualistické moderny // 159 Adolf Loos // 165 Český purismus // 167 J. J. P. Oud a skupina De Stijl // 173 - Funkcionalismus jako architektura vědecká // 175 Teorie funkcionalismu // 178 Organizace CIAM // 179 Bauhaus // 181 Walter Gropius // 190 Hannes Meyer // 193 Šíření funkcionalistické architektury // 196 Funkcionalistická architektura v Československu // 209 Vzhled funkcionalistických staveb // 210 Ke kritice funkcionalismu // 212 - Architektura sovětské avantgardy // 215 Vysoká škola VCHUTEMAS // 216 K. Malevič a V. Tatlin // 217 Architektonické organizace // 217 Teorie konstruktivismu a M. J. Ginzburg // 219 Bratři Vesninové // 222 Další představitelé sovětské avantgardy // 229 Ilja A. Golosov // 231 Konstantin S. Melnikov // 233 Zakládání nových sovětských měst // 234 Urbanisté a dezurbanisté // 235 Miljutinovo pásmové město // 237 K významu sovětské avantgardy // 240 Technické rozvinutí funkcionalismu // 240 Stavební typ a stavební produkce v historii // 240 Typizace a industrializace v naší době // 242 Zprůmyslněné stavebnictví a politika // 243 Přednosti zprůmyslněného stavebnictví // 244 Od řemesla k průmyslové velkovýrobě // 244 Racionalizace tradičních prací // 244 Stavby z velkých bloků // 245 Stavby montované z panelů // 248 Montované stavby skeletové // 249 Montované stavby smíšeného typu // 249 Stavby montované z prostorových dílců // 250 Proudová výstavba // 251 Dosavadní meze industrializace // 251 Industrializace a obytná výstavba v SSSR // 256 Industrializace a obytná výstavba v ČSSR // 257 Industrializace a architektonické projektování // 259 Vzhled montovaných staveb // 260 Zpestření hromadné výstavby //
265 Další pokroky ve stavební technice // 271 - VÝTVABNÉ ROZVINUTÍ FUNKCIONALISMU // 271 Architektonický tým TAC // 273 Marcel Breuer // 276 Organizace UIA // 277 Nové okolnosti politické a sociální // 278 Nové typy zástavby // 285 Vzhled pozdně funkcionalistických staveb // 291 Nový výskyt symbolismu // 292 Nové jevy v urbanismu // 298 Nové myšlenky v územním plánování // 299 - Od funkcionalismu // K MODERNÍMU KLASICISMU // 299 Ludwig Mies van der Rohe // 315 Architektonický podnik SOM // 318 Philip C. Johnson // 322 Moderni klasicismus v západní Evropě // 324 Moderní klasicismus ve východní Evropě // 330 Vzhled staveb moderního klasicismu // 330 Ke kritice moderního klasicismu // 331 - Mezi racionalismem a emocí // 331 Le Corbusierova mladá leta // 332 Raná teorie Le Corbusiera // 335 - Le Corbusierova koncepce bydlení // 340 Le Corbusierův meziválečný urbanismus // 343 Le Corbusierova meziválečná architektura // 352 Zvláštní díla meziválečná // 352 Le Corbusierova poválečná architektura // 357 Le Corbusierův poválečný urbanismus // 360 Modulor // 362 Ke kritice a významu Le Corbusiera // 363 Pierre Jeanneret // 364 Úsilí o výraznou formu // 364 Le Corbusier a mladí Brazuci // 364 Oscar Soares Niemeyer // 374 Le Corbusier a Japonci // 374 Nový zájem o tvar10 374 - Michail V. Posochin // 379 Eero Saarinen // 383 Architektura skulpturální // 386 - CÍLE A FOBMY NOVÉHO BEUTALISMU // 386 Brutalisté a rozpad СТАМ // 388 Teorie brutalismu // 388 - Vzory a ráz brutalistní architektury // 394 Paul Rudolph // 397 Urbanistický koncept brutalismu // 400 - VÝZNAM A VÝKAZ NOVÝCH KONSTRUKCÍ // 400 Pojem skořepiny // 401 Nejstarší skořepiny // 402 Skořepiny jednoho zakřivení // 403 Skořepiny dvojího souhlasného zakřivení // 407 Skořepiny dvojího nesouhlasného zakřivení //
410 Felix Candela // 413 - Skořepiny vlnité // 414 Pier Luigi Nervi // 417 Lomeniee // 420 Zvláštní případy skořepin // 424 Zavěšené střechy // 432 Stanové konstrukce // 433 Pneumatické konstrukce // 435 Konstrukce z plastických hmot // 437 Trojrozměrné příhradové konstrukce // 439 Fullerovy geodetické kopule // 442 Obecně k významu nových konstrukcí // 443 - Architektura technické koncepce // 443 Sant’Elia a italský futurismus // 447 Strojová estetika a strojové formy // 449 Fullerovo technické obydlí // 451 Yona Friedman a prostorový urbanismus // 454 Anglická skupina Archigram // 457 Sovětské studie architektonické prognostiky // 458 Moskevská skupina NER // 460 Sovětská Skupina mladých vědců // 460 Další sovětští vizionáři // 462 Ke kritice technicistní koncepce // 463 Architektura organické koncepce // 463 Sullivanova organická koncepce // 464 Frank Lloyd Wright // 486 K významu a vlivu Wrightovy architektury // 487 Wrightův žák Paolo Boleri // 489 Richard J. Neutra // 492 Hugo Haring a Hans Scharoun // 497 Alvar Aalto // 502 K významu a kritice organické architektury // Nový vztah k historii // Nový výskyt historizujících tendencí // Zříceniny a fragmenty // Kenzo Tange a japonská tradice // Japonští metabolisté // Národní a romantizující pojetí v SSSR // Ráz sovětských národních snah // Diskuse kolem národního pojetí v SSSR // Teorie J. S. Jaralova // Historismus v rozvojových zemích // K významu současného historismu a romantismu // Současné tendence protifunkcionaeistické // Matthew Nowicki // Louis I. Kahn // K významu a vlivu L. I. Kalina // Robert Venturi // Architektura a kybernetika // Teorie architektury, teorie informace a sémantika // Teorie informace a estetika architektury // Počítače ve stavebnictví // Počítače v architektonickém navrhování // ZÁVĚR // Poznámky // Rejstřík
(OCoLC)39591471
cnb000001780

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC