Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34) Půjčeno:34x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2007
183 s. : il., grafy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1383-3 (brož.)
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 175-181, bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000005707
OBSAH // ÚVOD ... 7 // 1. KONCEPTY TRHU PRÁCE... 11 // 1.1 Komponenty trhu práce ... 12 // 1.2 Teorie lidského kapitálu a její kritika... 21 // 1.3 Segmentace trhu práce... 31 // 2. PODMÍNĚNOST TRHU PRÁCE... 39 // 2.1 Národnostní a demografické vlivy ... 40 // 2.2 Pracovní migrace... 45 // 2.3 Vzdělání a práce ... 61 // 2.3.1 Rezidua vzdělanostního vývoje... 61 // 2.3.2 Současná vzdělanostní struktura ... 67 // 2.3.3 Otázky dalšího vývoje... 74 // 2.4 Změny odvětvové a profesní struktury ... 76 // 2.4.1 Změny v odvětvové a oborové struktuře práce... 78 // 2.4.2 Změny ve skupinách povolání... 85 // 2.4.3 Změny ve složitosti práce ... 91 // 2.4.4 Vzájemný vztah skupin povolání a složitosti práce ...103 // 2.4.5 Změny v postavem v řízení...106 // 3. DYNAMIKA ZAMĚSTNANOSTI ...111 // 3.1 Zaměstnatelnost...113 // 3.2 Toky pracovních sil ...116 // 4. NEJISTOTY TRHU PRÁCE...129 // 4.1 Vnímání nejistot...V 130 // 4.2 Rizikové skupiny ...139 // 4.2.1 Nekvalifikovaná pracovní síla...139 // 4.2.2 Ženy...143 // 4.2.3 Vlivy fází životního cyklu ...146 // 4.2.3.1 Absolventi škol ...146 // 4.2.3.2 Předdůchodový věk...153 // 4.2.4 Osoby se zdravotním postižením...155 // 4.2.5 Romové ...158 // 4.2.6 Možnosti a meze politiky zaměstnanosti...161 // ZÁVĚR...165 // SUMMARY ...169 // POUŽITÁ LITERATURA ...175 // POUŽITÉ DATOVÉ SOUBORY . . .’...183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC