Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2007
259 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-190-8 (váz.)
Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 58
němčina
Přeloženo z němčiny
000005939
Obsah // Základ všeho vědosloví // Úvodní poznámka ke druhému vydání...8 // Předmluva...9 // První díl. Zásady všeho vědosloví...13 // § 1. První, naprosto nepodmíněná zásada...13 // § 2. Druhá, z hlediska obsahu podmíněná zásada...21 // § 3. Třetí, z hlediska formy podmíněná zásada ...24 // Druhý díl. Základ teoretického vědění ...37 // § 4 První poučka ...37 // A. Určení syntetické věty, jež má být analyzována...39 // B. Syntéza protikladů, jež jsou ve stanovené větě obsaženy, // vůbec a obecně...40 // C. Syntéza protikladů, jež jsou obsaženy v první z protikladných vět, uskutečněná jejich vzájemným určováním ... 43 // D. Syntéza protikladů, jež jsou obsaženy ve druhé z protikladných vět, uskutečněná jejich vzájemným určováním . 48 // E. Syntetické sjednocení protikladnosti obou stanovených // způsobů vzájemného určování...54 // Dedukce představy...121 // Třetí díl. Základ praktické vědy...136 // § 5 Druhá poučka...136 // § 6 Třetí poučka. V usilování Já je zároveň kladeno protikladné // usilování Nejá, jež je udržuje v rovnováze...164 // 5 // § 7 Čtvrtá poučka. Usilování Já, protikladné usilování Nejá a // rovnováha mezi nimi musí být kladeny...166 // § 8 Pátá poučka. Pocit sám musí být kladen a určován...168 // § 9 Šestá poučka. Pocit musí být dále určován a ohraničován . . . 174 // § 10 Sedmá poučka. Pud sám
musí být kladen a určován...177 // § 11 Osmá poučka. Samy pocity musí moci být protikladeny . . . 192 // Dodatek // Nárys vědosloví zvláštního se zřetelem na teoretickou schopnost, jako rukopis pro vlastní posluchače // § 1 Pojem teoretického vědosloví zvláštního...199 // § 2 První poučka.Uvedené faktum je kladeno počitkem, // neboli dedukce počitku...202 // § 3 Druhá poučka. To, co čije, je kladeno názorem, // neboli dedukce názoru ...205 // § 4 Názor je určován v čase, a to, co je nazíráno, v prostoru ... 243 Závěrečná poznámka...258 // Poznámka překladatele...259 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC