Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.9) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 1996
181 s.

objednat
ISBN 80-7169-334-0 (brož.)
Asertivita - příručky
Komunikace řečová - vztahy společenské - příručky
Stres - příručky
000005954
1. Úvod 8 // 2. Komunikace, stres a sociální zdatnost 10 // 2.1 Komunikace 10 // 2.2 Stres (eustres a distres) 11 // 2.3 Sociální zdatnost 12 // 3. Základní pojmy: pasivita, agresivita, manipulace a asertivita 18 // 3.1 Pasivita 18 // 3.2 Agresivita 20 // 3.3 Manipulace 21 // 3.4 Asertivita 21 // 4. Stresory v mezilidské komunikaci 24 // 4.1 Stresory v rodině 26 // 4.2 Stresory v pracovních vztazích 28 // 4.3 Sociální izolace 29 // 4.4 Strach v sociálních situacích 30 // 5. Vliv kognitivního zpracování na prožívaný distres 33 // 5.1 Sebevědomí 36 // 5.2 Komplexy méněcennosti 38 // 5.3 Iracionální postoje, které vedou k pocitům // méněcennosti 41 // 6. Komunikační zlozvyky 44 // 6.1 Komunikační zlozvyky při naslouchání 46 // 6.2 Komunikační zlozvyky při sdělování 47 // 7. Dotazníky konverzačních schopností a sebeprosazení 55 // 7.1 Dotazník konverzačních dovedností 55 // 7.2 Dotazník sebeprosazení 55 // 8. Asertivní práva 60 // 9. Cíl nácviku asertivity 65 // 10. Praktická aplikace asertivity 69 // 10.1 Seznam osobních problémů (1. krok) 69 // 10.2 Sebeprosazující představy (2. krok) 72 // 10.3 Přenesení z představ do reálného života (3. krok) 74 // 10.4 Ohodnoťte svůj pokrok (4. krok) 74 // 11. Kognitivní rekonstrukce 76 // 11.1 Automatické myšlenky 78 // 11.1.1 Spojení automatických myšlenek se situací a s emocemi (1. krok) 78 // 11.1.2 Rozpoznání automatických myšlenek (2. krok) 81 // 11.1.3 Testování automatických myšlenek (3. krok) 82 // 11.1.4 Racionální odpověď (4. krok) 82 // 11.2 Přerámování 83 // 11.3 Zastírání emocí 85 // 11.3.1 Rozdíl mezi myšlenkami a pocity 86 // 11.4 Emoční mapa - vrstvy emocí 87 // 11.5 Zpracování sociální situace 94 // 12. Základní složky asertivního chování 96 // 12.1 Výraz v obličeji a mimika 97 //
12.2 Pohled a oční kontakt 98 // 12.3 Mluva těla 99 // 12.4 Vokální klíče 101 // 12.5 Doteky 102 // 12.6 Načasování reakce 104 // 12.7 Obsah a forma sdělení 104 // 12.8 Osobní upravenost 105 // 13. Jednoduché asertivní reakce 106 // 13.1 Reakce zpětnou vazbou 106 // 13.2 Vyjádření a přijetí komplimentu 109 // 13.3 Asertivní persistence 112 // 13.4 Jak říkat NE v souladu s tím, co chceme - asertivní NE 113 // 13.5 Schopnost žádat to, na co máme právo a vydržet u toho - neboli přeskakující gramofonová deska 117 // 13.6 Umění požádat o laskavost 122 // 13.7 Technika otevřených dveří - souhlasu 124 // 13.8 Negativní dotazování 127 // 13.9 Negativní aserce 130 // 14. Konverzační dovednosti 133 // 14.1 Aktivní naslouchání 133 // 14.2 Vedení asertivní konverzace 136 // 15. Umění empatického naslouchání 140 // 16. Metoda asertivních obligací 147 // 17. Přijímání a podávání kritiky 152 // 17.1 Přehled základních zlozvyků při reagování na kritiku 155 // 17.2 Jak přijímat oprávněnou kritiku bez vzdoru či sebeodsuzování 156 // 17.3 Jak reagovat na pravdivou, ale nevhodnou kritiku 159 // 17.4 Jak reagovat na nepravdivou kritiku 159 // 17.5 Jak reagovat na útočnou kritiku 160 // 17.6 Asertivní vyjádření kritiky neboli umění kritizovat // a přitom neponižovat 161 // 17.7 Umíte vyjádřit svůj hněv? 164 // 17.8 Jak vůbec reagovat na rozzlobeného jedince 166 // 18. Asertivní řešení konfliktů a problémů 168 // 18.1 Nečisté kroky při konfliktech 170 // 18.2 Konflikty a stereotypní řešení problémů v partnerském vztahu 173 // 18.3 Konstruktivní řešení problému 174 // 19. Závěr 180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC