Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2007
318 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-0003-7 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. německý text
000006037
Úvod 13 // I. POJEM A METODA FENOMENOLOGIE DUCHA // Milan Sobotka: V jakém smyslu je Hegelova Fenomenologie ducha „prvním dilem“ „vědy“, tj. filosofie? 27 // Jan Kuneš: Vědomí a duch. K pojmu Hegelovy fenomenologie ducha 49 // Martin Nitsche: Struktura vědomí v Úvodu k Hegelově Fenomenologii ducha 65 // Petr Přikryl: Problém začátku v Hegelově Fenomenologii ducha 75 // Richard Zika: Onto-theo-logický charakter Hegelovy filosofie v jeho výkladu „smyslové jistoty“ 83 // II. UZNÁNÍ, MRAVNOST A PRÁVO // Jindřich Karásek: Pohyb uznání. K Hegelově koncepci uznání ve Fenomenologii ducha 91 // Marek Skovajsa: Utváření sociality v kapitole Rozum Fenomenologie ducha 111 // Milan Znoj: „Právní stav“ podle Fenomenologie ducha 137 // III. UMĚNÍ A NÁBOŽENSTVÍ // Vlastimil Zátka: Umění jako forma dějinné sebereflexe ducha 161 // Jiří Hoblík: Představa na cestě a v cestě ducha. K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství 185 // Břetislav Horyna: Světlo bez počátku. „Das Lichtwesen“ ve Fenomenologii ducha a mystice 203 // IV. ABSOLUTNO A ŘEČ // Martin Vrabec: Omnis determinatio est negatio? Hegel a Spinoza 217 // Václav Umlauf: Řeč jako konkrétní bytí absolutna. K postavení jazyka v Hegelově filosofii 229 // Petr Koťátko: Kritika tradiční větné formy ve Fenomenologii ducha 243 // Ladislav Benyovszky: Apofantický
logos a emfatická jednota. K založení ducha u Hegela a Schellinga // V. POZDĚJŠÍ RECEPCE FENOMENOLOGIE DUCHA // Jiří Pechar: Kojèvova interpretace Fenomenologie ducha 257 // Hynek Janoušek: Zamyšlení nad Kojévovou interpretací negativity lidské existence 269 // Josef Fulka: Nejvznešenější z hysteriků 275 // Jakub Marek: Mezní zkušenosti. Jaspersův koncept mezní situace a jeho hegelovská inspirace 285 // O autorech

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC