Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(39) Půjčeno:39x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Triton, 2007
168 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7254-926-9 (váz.)
Psyché ; sv. č. 49
Obsahuje bibliografii na s. 137-140 a bibliografické odkazy
000006046
OBSAH // 1 Mýtus, nebo realita?... 13 // 2 Situace v ČR a stav současné diskuze... 16 // 2.1 Obecné problémy související s výzkumy mediálního vlivu ... 20 // 3 Jak vlastné média působí? ... 23 // 3.1 Obecné teorie agrese... 25 // 3.2 Typologie agrese... 30 // 3.3 Hledisko vývojové psychologie... 34 // 3.4 Stručný vývoj teorií mediálního vlivu... 38 // 3.5 Vybrané teze účinků mediálního násilí... 41 // 3.6 Některé longitudinální studie a výzkum „do vlastních řad“ . . 46 // 3.7 Studie Kolumbijské univerzity... 50 // 3.8 Opomíjené efekty televizního násilí, reklama a pornografie . . 57 // 4 Nebezpečné násilí, divácká riziková skupina a související efekty // televizního násilí ... 62 // 5 Možnosti kontroly, regulace a prevence... 68 // 6 Televize a agrese v klinické praxi... 73 // 6.1 Průzkum mínění odborné veřejnosti ... 73 // 6.2 Dvě kazuistiky z klinické praxe ... 78 // 7 Přehled hlavních teoretických a praktických problémů výzkumu . . 87 // 8 Zkoumaný soubor... 89 // 9 Aplikovaná metodika... 92 // 9.1 Použité metody ... 92 // 9.2 Úskalí výzkumu... 96 // 10 Výsledky práce... 98 // 10.1 Kvantitativní hodnocení... 98 // 10.2 ? ověření předpokladů...111 // 10.3 Kvalitativní hodnocení aneb Co pro děti znamená televize ... 113 // 11 Diskuze...123 // 12 Závěry a shrnutí výzkumu...127 // 13 Nejdůležitější poznatky ...129 // 14 Použitá literatura a prameny ...137 // Přílohy ...
// Příloha I. Dotazník průzkumu mínění odborné veřejnosti . // Příloha II. Celkový přehled tabulek ? Autorskému dotazníku // sledovacích návyků ... // Příloha III. Tabulky s časy, skóry AV/D a IR ... // Příloha IV. Tabulka biseriální korelace... // Příloha V. Autorský dotazník sledovacích návyků ... // Příloha VI. Původní Caprarovy testy agresivity - // Tolerance vůči násilí... // Příloha VII. Původní Caprarovy testy agresivity - Iritabilita . . // Příloha VIII. Autorsky upravené Caprarovy testy agresivity — // Tolerance vůči násilí... // Příloha IX. Autorsky upravené Caprarovy testy agresivity - // Iritabilita... // 141 // 143 // 144 149 130 132 // 157 // 160 // 163 // 166

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC