Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
V Ostravě : Ostravská univerzita, 2007
151 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-396-2 (brož.)
Nad názvem: Projekt OP RLZ - opatření 3.2, Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace, č. projektu CZ.04.1.03/3.215.1/0103
V tiráži nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text
000006201
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY REALIZACE PROJEKTŮ NA VÝZKUM A -- VÝVOJ -- Kamila Beňová -- SK-CZ MEDZIVLÁDNA V-T SPOLUPRÁCA V OBLASTI -- EXPERIMENTÁLNEHO VÝSKUMU ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI -- MATERIÁLOV -- Otakar Bokůvka, Ludvík Kunz -- MODELOVÁNÍ SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ S VYUŽITÍM METODY SYSTÉMOVÉ DYNAMIKY Eva Burianová -- SOFTWAROVÉ PROSTŘEDKY PRO PŘÍPRAVU A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Rostislav Fojtík -- ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI UNIVERZIT V MSK Z HLEDISKA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V LETECH 2001-2005 Jana Handlová, Jan Nevima -- OCEŇOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ Petr Holec -- EFEKTIVITA VZDĚLÁVÁNÍ MYŠLENKY VÝZKUMU JE NUTNÉ UMĚT -- PRODAT -- Petr Kazík -- UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V PRAXI Vladimír Kebo -- VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU ESF „SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A JEHO REALIZACE Cyril Klimeš ---
TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ František Koliba -- KURZ JAK PSÁT PROJEKT A STUDENTSKÉ REFLEXE Helena Kolibová -- PROCESNÍ POHLED NA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Krajčík -- E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ SPOLUPRÁCE PRACOVNÍKŮ VĚDY A VÝZKUMU S PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY Miloslav Kubiš -- DOTACE Z FONDŮ EU „DÁLNICE" K PROSPERITĚ ČESKÝCH -- UNIVERZIT? -- Václav Lukeš -- O ŠÍŘCE PROJEKTŮ, ANEB PROČ VYBRALI GAGARINA Milan Mareš -- STRUKTURÁLNÍ FONDY EU A JEJICH VYUŽITÍ PŘI MODERNIZACI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Miroslav Miller -- PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7.RP EU V PODMÍNKÁCH ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY Anna Mittnerová -- DATABÁZE ABSOLVENTŮ KURZŮ ŘEŠENÝCH V RÁMCI ESF PROJEKTU OP RLZ Petr Nemeth -- ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PRO VĚDU, VÝZKUM A VYSOKÉ ŠKOLY Lubomír Pospíšil -- ŘÍZENÍ PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V PROSTŘEDÍ MALÉ ---
SPOLEČNOSTI -- Tomáš Sochor, Martin Malčík -- ZKUŠENOSTI S VÝUKOU ORGANIZAČNÍCH DOVEDNOSTÍ FORMOU E-LEARNINGU -- Tomáš Sochor -- PŘÍNOSY VÍCEDRUHOVÝCH MEDÍÍ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ Zdeněk Svoboda -- TRANSFORMACE ČESKÉ VĚDY Z POHLEDU GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY Josef Syka -- PRÁVNÍ RÁMEC PRO UPLATŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ LIDSKÉ TVOŘIVOSTI Milada Štejková -- NĚKTERÉ AKTIVITY PRO PODPORU VAV NA ZČU Jiří Vacek -- HODNOCENÍ EFEKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ Jindřich Vaněk -- VÝSKŮM NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Libor Vozár -- NĚKTERÉ OTÁZKY VÝZKUMU A VÝVOJE V OBLASTI IT PRO SMB FIRMY A JEJICH DODAVATELE Dominik Vymetal

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC