Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2006
141 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-244-1501-1 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 139-141
Určeno pro studenty 3. roč. Všeobecného lékařství LF UP
000006584
Obsah // část - obecná // 1 Koncepce oboru Lékařské psychologie (Bouček)...11 // 2 Ontogeneze lidské psychiky (Cakirpaloglu)...15 // 2.1 Prenatální, novorozenecké, kojenecké období a období batolete.15 // 2.2 Předškolní období...17 // 2.3 Období mladšího školního věku...17 // 2.4 Období dospívání...18 // 2.5 Časná, střední a pozdní dospělost...19 // 2.6 Stáří...20 // 3 Psychické funkce člověka (Bouček)...23 // 4 Osobnost (Cakirpaloglu)...25 // 4.1 Jáství...26 // 4.2 Osobnostní typy...27 // 4.3 Měření osobnosti...28 // 4.4 Význam poznatků o osobnosti pro lékařskou praxi...29 // 5 Motivace (Cakirpaloglu)...31 // 5.1 Klasifikace...31 // 5.2 Komplexní teorie motivace...32 // 5.3 Frustrace...33 // 5.4 Konflikt motivů...34 // 5.5 Konflikty a obranné reakce...34 // 6 Obranné mechanizmy (Cakirpaloglu)...35 // 6.1 Druhy mechanizmů a jejich charakteristiky...35 // 7 Duševní hygiena (Cakirpaloglu)...39 // 7.1 Rodina...39 // 7.2 Škola...41 // 7.3 Profese...42 // 7.4 Nezaměstnanost...42 // 7.5 Workoholismus - závislost na práci...43 // 7.6 Psychohygienický aspekt zájmů, koníčků, humoru, her a zábavy..43 // II. část - speciální // 1 Psychologický přístup ? nemocnému (Pastucha)...47 // 1.1 Role lékaře, pacienta a jejich vztah...47 // 1.2 Role sestry...47 // 1.3 Prostředí zdravotnického zařízení...48 // 1.4 Vztahy mezi zdravotníky...48 // 1.5 Rozhovor s pacientem...49 // a) Techniky rozhovoru...49 // b) Fáze
rozhovoru...50 // 1.6 latropatogeneze...51 // 1.7 Placebo efekt...52 // 1.8 Syndrom vyhaslosti (vyhoření, burn out syndrom)...53 // 1.9 Sdělování informací o nemoci pacientovi a jeho rodině...53 // 2 Psychologický přístup ? nemocným (Kryl)...57 // 2.1 Psychologický přístup ? duševně nemocným...57 // 2.2 Psychologický přístup ? pacientům v ambulanci lékaře...57 // 2.3 Psychologický přístup ? hospitalizovaným pacientům...58 // 2.4 Psychologický přístup ? dlouhodobě nemocným...59 // 2.5 Psychologický přístup ? umírajícím...59 // 2.6 Sdělování nepříznivé zprávy pacientovi a jeho rodině...60 // 2.7 Psychologický přístup u problémových typů pacientů...61 // 3 Úzkost, strach (Ticháčková)...63 // 4 Deprese (Ticháčková)...67 // 5 Bolest (Janáčková, Pastucha)...71 // 6 Hněv a agresivita (Pastucha)...77 // 7 Truchlení (zármutek) (Ticháčková)...79 // 8 Paliativní péče (Ticháčková)...83 // 9 Behaviorální medicína (BM) (Bouček)...89 // 9.1 Charakteristika BM a rozložení zdravotní zátěže ve světě...89 // 9.2 Biopsychosociální přístup ? nemoci...90 // 9.3 Potřeby člověka, frustrace, reakce na frustraci, způsoby // chování jedince...90 // 9.4 Psychosomatická porucha, stádia nemoci, psychosomatická // anamnéza...92 // 10 Psychosomatická medicína...95 // A) Psychosomatická medicína - vývoj, teorie stresu, charakteristika // stresu, inventář životních událostí (Bouček)...95 // B) Aplikovaná
psychologie - psychosomatika (Bendová)...100 // 11 Psychoterapeutické metody a techniky (Bouček)...113 // 11.1 Charakteristika psychoterapie (PS), cíle...113 // 11.2 Metody PS - racionální PS...113 // 11.3 Behaviorální a kognitivní psychoterapie...114 // 11.4 Empatická a abreaktivní psychoterapie (EPS, APS)...115 // 11.5 Sugestivní a hypnotická psychoterapie (SPS, HPS)...116 // 11.6 Tréninková psychoterapie (TP S )...117 // 11.7 Psychoanalytická psychoterapie (PPS)...120 // 11.8 Interpersonální psychoterapie (IPS)...121 // 11.9 Eklektická, integrativní, syntetická psychoterapie...121 // 12 Psychosociální krize (Bouček)...123 // 12.1 Druhy krizí...123 // 12.2 Technika krizové intervence...124 // 13 Práva pacientů (Ticháčková)...125 // 14 Otázky z oboru Lékařská psychologie...137 // 15 Seznam použité literatury...139 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC