Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Příručka
1. vyd.
Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007
190 s. ; 30 cm + periodická soustava prvků (1 dvoulist)

objednat
ISBN 978-80-87029-17-6 (brož.)
Chci se dostat na VŠ!
000007136
1 PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 5 // 1.1 Periodický zákon 5 // 1.2 Oxidační číslo prvku 5 // 1.3 Stavba elektronového obalu prvků // 1.3.1 Prvky 17. skupiny // 1.3.2 Prvky 16. skupiny // 1.3.3 Prvky 15. skupiny 12 // 1.3.4 Prvky 14. skupiny 13 // 1.3.5 Prvky 13. skupiny 14 // 1.3.6 Prvky 2. skupiny 15 // 1.3.7 Prvky 1. skupiny 16 // 1.4 Oxidační číslo v PSP 16 // 1.5 Elektronegativita 18 // 1.6 Rozdělení prvků v PSP 19 // 1.7 Testy 21 // 2 NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÉ CHEMIE 24 // 2.1 HALOGENIDY 24 // 2.2 Oxidy 25 // 2.3 Ostatní binární sloučeniny 26 // 2.4 Zásady 27 // 2.5 Kyseliny 28 // 2.5.1 Oxokyseliny 28 // 2.5.2 Polykyseliny 29 // 2.5.3 Peroxokyseliny 30 // 2.5.4 Halogenokyseliny 30 // 2.5.5 Thiokyseliny 30 // 2.5.6 Bezkyslíkaté kyseliny 32 // 2.5.7 Přehled kyselin a zásad 32 // 2.6 Soli 33 // 2.6.1 Soli bezkyslíkatých kyselin 33 // 2.6.2 Soli kyslíkatých kyselin 34 // 2.6.2.1 Odvozování vzorce solí 35 // 2.6.2.2 Odvozování názvu solí 37 // 2.6.2.3 Přehled solí oxokyselin 38 // 2.6.3 Hydrogensoli 39 // 2.6.4 Hydráty solí 40 // 2.6.5 Podvojné soli 40 // 2.6.5.1 Podvojné soli s více kationty 40 // 2.6.5.2 Podvojné soli s více anionty 41 // 2.6.6 Triviální názvy 41 // 2.7 Koordinační sloučeniny 42 // 2.7.1 Koordinační sloučeniny s neutrálním ligandem 43 // 2.7.2 Koordinační sloučeniny s aniontovým ligandem 44 // 2.7.3 Koordinační sloučeniny se smíšenými ligandy 45 // 2.8 Testy 46 // 3 ROVNICE V ANORGANICKÉ CHEMII 50 // 3.1 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ REAKCE 50 // 3.1.1 Oxidy 51 // 3.1.2 Hydroxidy : 54 // 3.1.3 Kyseliny 55 // 3.1.4 Soli 56 // 3.2 VÝZNAMNÉ TYPY REAKCÍ 58 // 3.2.1 Acidobazické reakce 58 // 3.2.1.1 Síla kyselin a zásad 60 // 3.2.1.2 Kyselost a zásaditost roztoků 62 // 3.2.1.3 Acidobazické vlastnosti prvků 3. periody 64 // 3.2.1.4 Acidobazické vlastnosti prvků v PSP 65 //
3.2.1.5 Hydrolýza solí 65 // 3.2.1.6 Elektrolytická disociace 66 // 3.2.2 Komplexotvorné reakce 68 // 3.2.3 Srážecí reakce 69 // 3.2.4 Redoxní reakce 71 // 3.2.4.1 Oxidační a redukční činidla 72 // 3.2.4.2 Úprava redoxní rovnice 77 // 3.3 Chemická rovnováha 81 // 3.4 Testy 84 // 4 NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE 89 // 4.1 Názvoslovné princípy 89 // 4.1.1 Substituční princip 89 // 4.1.2 Aditivní princip 90 // 4.2 Uhlovodíky 92 // 4.2.1 Alkany 92 // 4.2.2 Alkeny a alkyny 93 // 4.2.3 Alicyklické uhlovodíky 94 // 4.2.4 Aromatické uhlovodíky 94 // 4.3 Heterocyklické sloučeniny 96 // 4.4 Organoprvkové sloučeniny 97 // 4.5 Halogensloučeniny 98 // 4.6 Dusíkaté sloučeniny 99 // 4.6.1 Nitrosloučeniny 99 // 4.6.2 Aminy 99 // 4.7 Kyslíkaté deriváty 100 // 4.7.1 Hydroxysloučeniny 100 // 4.7.2 Ethery 101 // 4.7.3 Karbonylové sloučeniny 102 // 4.7.3.1 Aldehydy 102 // 4.7.3.2 Ketony 103 // 4.7.4 Karboxylové kyseliny 104 // 4.7.5 Substituční deriváty karboxylových kyselin 104 // 4.7.5.1 Halogenkyseliny 105 // 4.7.5.2 Hydroxykyseliny 105 // 4.7.5.3 Oxokyseliny 105 // 4.7.5.4 Aminokyseliny 105 // 4.7.6 Funkční deriváty karboxylových kyselin 107 // 4.7.6.1 Soli karboxylových kyselin 107 // 4.7.6.2 Estery karboxylových kyselin 108 // 4.7.6.3 Halogenidy kyselin 108 // 4.7.6.4 Anhydridy kyselin 108 // 4.1.65 Amidy kyselin 109 // 4.7.6.6 Nitrily karboxylových kyselin 110 // 4.7.7 Deriváty kyseliny uhličité 110 // 4.8 SlRNÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 110 // 4.9 Sacharidy 111 // 4.9.1 Monosacharidy 111 // 4.9.2 Oligosacharidy 112 // 4.9.3 Polysacharidy 112 // 4.10 Lipidy 112 // 4.11 Isomerie 113 // 4.12 Testy 114 // 5 ROVNICE V ORGANICKÉ CHEMII 123 // 5.1 Rozdělení reakcí v organické chemii 123 // 5.1.1 Rozdělení reakcí podle druhu reagujících látek 123 // 5.1.1.1 Vznik vazeb 123 // 5.1.1.2 Zánik vazeb 124 //
5.1.2 Rozdělení reakcí podle typu reakce 126 // 5.1.2.1 Adice 126 // 5.1.2.2 Eliminace : 127Obsah // 5.1.2.3 Substituce 128 // 5.1.2.4 Přesmyk 129 // 5.1.2.5 Redoxní reakce 130 // 5.2 Uhlovodíky 131 // 5.2.1 Alkany 131 // 5.2.2 Alkeny 133 // 5.2.3 Alkyny 135 // 5.2.4 Arény 136 // 5.3 HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY 138 // 5.4 HALOGENSLOUČENINY 138 // 5.5 Organokovové sloučeniny 139 // 5.6 Dusíkaté deriváty uhlovodíků 139 // 5.7 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků 141 // 5.7.1 Hydroxysloučeniny 141 // 5.7.2 Ethery 142 // 5.7.3 Karbonylové sloučeniny 142 // 5.7.4 Karboxylové kyseliny 144 // 5.8 Syntetické polymery 145 // 5.9 Sacharidy 146 // 5.10 Lipidy ! 148 // 5.11 Testy 149 // 6 CHEMICKÉ VÝPOČTY 160 // 6.1 LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ 160 // 6.2 Koncentrace roztoků 166 // 6.2.1 Přepočet koncentrací c aw 168 // 6.2.2 Míšení roztoků 170 // 6.3 VÝPOČTY ZE VZORCE 174 // 6.4 ČTENÍ CHEMICKÉ ROVNICE 176 // 6.5 VÝPOČTY Z ROVNICE 178 // 6.6 Testy 184

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC