Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(62) Půjčeno:62x 
BK
České Budějovice : Dona, 2007
335 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7322-109-6 (Dona ; váz.)
Obálkový podnázev: canisterapie, hiporehabilitace, felinoterapie, další zvířecí druhy v zooterapii
Obsahuje bibliografické odkazy
Vydalo nakl. Dona za spolupráce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice
000007370
2 OBSAH // 1 ÚVOD... 5 // 1.2 Poslání knihy...6 // 2 OBSAH...7 // 3 ETOLOGIE...13 // 4 ZOOTERAPIE...27 // 4.1 Historický vývoj zooterapie a její současný stav...27 // 4.2 Terminologie v zooterapii...30 // 4.2.1. Deset základních kritérií pro definice zooterapie...30 // 4.2.2. Definice dle zvířecího druhu...31 // 4.2.3. Definice typů zooterapie dle metody...32 // 4.2.4. Definice forem zooterapie...36 // 4.2.5. Kombinované a návazné činnosti...37 // 4.3 Pozitivní zooterapie...38 // 4.4 Zastřešující organizace v zooterapii...44 // 4.4.1 International Association of Human-Animal Interaction // Organizations (IAHAIO)...44 // 4.4.2 Delta Society...v?...44 // 4.4.3 Asociace zastánců odpovědného vztahu ? malým zvířatům (AOVZ)... 45 // 4.4.4 Canisterapeutická asociace (???)...45 // 4.4.5 European Society for Animal Assisted Therapy (ESAAT)...46 // 4.4.6 Česká hiporehabilitační společnost (ČHS)...46 // 4.5 Legislativní úprava týkající se praktikování zooterapie...47 // 4.6 Citovaná literatura...50 // 4.7 Související literatura...52 // 5 CANISTERAPIE... // 5.1 Etologie psa... // 5.2 Canisterapie - terminologie... // 5.3 Účastníci canisterapie... // 5.4 Plemena psů využívaná pro canisterapii, výběr vhodných psů. // 5.5 Příprava canisterapeutického týmu na praktikování canisterapie, // výběr vhodného nasazení... // 54 // 54 // 60 // 61 // 65 // 68 // 7 // 5.6 Metodika canisterapie...72 // 5.6.1 Organizace canisterapie...72
// 5.6.2 Podmínky, pravidla a předpoklady praktikování canisterapie...74 // 5.6.3 Indikace a cíle canisterapie...77 // ’ 5.6.4 Formy canisterapie...81 // 5.6.4.1 Individuální canisterapie...81 // 5.6.4.2 Skupinová canisterapie...81 // 5.6.4.3 Návštěvní program...84 // 5.6.4.4 Jednorázové canisterapeutické a kynologické aktivity...99 // 5.6.4.5 Pobytový program...99 // 5.6.4.6 Rezidentní forma ...107 // 5.6.4.7 Krizová intervence...109 // 5.7 Canisterapie jako podpůrná rehabilitační metoda...112 // 5.7.1 Stručný vývoj canisterapie v ČR...112 // 5.8 Využití psa ve zdravotně sociální oblasti...114 // 5.8.1 Psi servisní...115 // 5.8.2 Psi canisterapeutičtí...116 // 5.8.3 Psi diagnostičtí...117 // 5.8.4 Psi záchranářští...117 // 5.9 Veterinární péče o canisterapeutického psa...125 // 5.10 Praktická canisterapie...129 // 5.10.1 Canisterapie v dětském věku a vliv psa na vývoj dítěte...129 // 5.10.2 Canisterapie v ústavním zařízení pro děti...133 // 5.10.3 Canisterapie u seniorů žijících v domově důchodců...135 // 5.10.4 Canisterapie v dětské psychiatrii...140 // 5.10.5 Canisterapie a autismus...143 // 5.10.6 Canisterapie u klienta s hyperkinetickým syndromem...150 // 5.10.7 Využití canisterapie při epilepsii...155 // 5.10.8 Canisterapie u klienta s mentálním postižením...160 // 5.10.9 Canisterapie u klienta se zrakovým postižením...163 // 5.10.10 Canisterapie u klienta se sluchovým postižením, // využití
canisterapie v logopedii...165 // 5.10.11 Canisterapie u klienta s elektivním mutismem - kazuistika...169 // 5.10.12 Canisterapie u klienta s tělesným postižením...172 // 5.10.13 Canisterapie u klienta s vícečetným, kombinovaným postižením ... 174 // 5.11 Metodicky popsané postupy a konkrétní canisterapeutické // aktivity (techniky)...177 // 5.11.1 Polohování...177 // 5.11.2 Odbourání strachu ze psů - možné postupy...182 // 5.11.3 Cílené canisterapeutické aktivity (techniky)...184 // 5.12 Působení canisterapie...192 // 5.12.1 Podpora tělesných potřeb a dovedností, fyzické a fyziologické // účinky...193 // 8 // 5.12.2 Podpora psychických potřeb a dovedností, psychické účinky...194 // 5.12.3 Podpora sociálních potřeb a dovedností, sociální účinky...195 // 5.13 Evaluace a objektivizace výsledků v canisterapii...198 // 5.14 Informační zdroje v canisterapii...200 // 5.15 Citovaná literatura...201 // 5.16 Související literatura...211 // 6 HIPOREHABILITACE...213 // 6.1 Etologie koně... 213 // 6.2 Terminologie...215 // 6.3 Historický vývoj...216 // 6.3.1 Symbolika koně a jeho význam v psychologické rovině...216 // 6.3.2 Poselství mýtů...218 // 6.3.3 Historie využití koně pro terapii...220 // 6.4 Členění hiporehabilitace...222 // 6.4.1 Hipoterapie v systému rehabilitace...222 // 6.4.2 Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění...222 // 6.4.3 Parajezdectví...229 // 6.5 Účastníci procesu hiporehabilitace...232
// 6.5.1 Hipoterapie...232 // 6.5.2 Léčebně pedagogické ježdění (LPPJ)...234 // 6.5.3 Paradrezura, paravoltiž...235 // 6.6 Plemena koní využívaná pro hiporehabilitaci, výběr vhodného // koně...236 // 6.6.1 Plemena koní užívaných při hipoterapii...237 // 6.7 Metodika hiporehabilitace... 239 // 6.7.1 Indikace a cíle stanovené v hiporehabilitaci...239 // 6.7.2 Způsoby práce při hipoterapii...241 // 6.7.3 Ekonomické aspekty hipoterapie...243 // 6.7.4 Hipoterapeutické středisko...244 // 6.7.5 Nejčastější problémy v hipoterapeutické praxi...245 // 6.7.6 Bezpečnost práce při hipoterapii...245 // 6.7.7 Nástin právní problematiky provozu hipoterapie...246 // 6.8 Praktická hiporehabilitace - hiporehabilitace u jednotlivých // skupin klientů...247 // 6.8.1 Dětská mozková obrna (DMO)...247 // 6.8.2 Vadné držení těla...249 // 6.8.3 Roztroušená skleróza...250 // 6.8.4 Skolióza...250 // 6.8.5 Poruchy kyčli...251 // 6.8.6 Stavy po úrazech páteře...251 // 9 // 6.9 Využití postupů přirozeného partnerství člověka a koně (horsmanship) v psychoterapii... // 6.9.1 Co to je horsmanship... // 6.9.2 Uplatnění horsmanship v psychoterapii... // . 6.9.3 Klientela... // 6.10 Citovaná literatura... // 252 // 252 // 254 // 256 // 258 // 7 FELINOTERAPIE...259 // 7.1 Etologie kočky...259 // 7.2 Felinoterapie, návštěvní služba...263 // 7.2.1 Felinoterapie v České republice...263 // 7.3 Účastníci felinoterapie... 264 // 7.4 Plemena
koček využívaná pro felinoterapii...265 // 7.5 Výběr koček pro návštěvní službu...268 // 7.6 Metodika felinoterapie...269 // 7.6.1 Podmínky, pravidla a předpoklady praktikování felinoterapie.269 // 7.6.2 Indikace a cíle stanovované ve felinoterapii...272 // 7.6.3 Formy felinoterapie a konkrétní aktivity ve felinoterapii...272 // 7.6.3.1 Návštěvní služba...272 // 7.6.3.2 Loutkové pohádky se živými zvířaty...273 // 7.6.3.3 Dočasné umístění kočky v cílovém zařízení...275 // 7.7 Psychologické a zdravotně sociální aspekty felinoterapie...276 // 7.7.1 Význam u seniorů...276 // 7.7.2 Význam u dětí...276 // 7.7.3 Význam u vedoucího (člena) návštěvního týmu...277 // 7.7.4 Význam u zvířete...277 // 7.8 Informační zdroje ve felinoterapii...278 // 7.9 Citovaná literatura...279 // 7.10 Související literatura...280 // 8 VYUŽITÍ DALŠÍCH ZVÍŘECÍCH DRUHŮ V ZOOTERAPII..281 // 8.1 Úvod do problematiky...281 // 8.2 Papoušci - ornitoterapie...282 // 8.2.1 Úvod...282 // 8.2.2 Inteligence a schopnosti papoušků - vytvoření pouta s člověkem..282 // 8.2.3 Ornitoterapie - pozitivní vliv papoušků na lidskou psychiku...284 // 8.2.4 Praktická terapie pomocí papoušků...285 // 8.2.5 Papoušci vhodní pro ornitoterapii...286 // 8.2.6 Metodika ornitoterapie...287 // 8.2.7 Výklad některých znaků ptačího chování...288 // 8.2.8 Závěr...289 // 10 // 8.3 Delfinoterapie...290 // 8.4 Malá zvířata...292 // 8.4.1 Králík...292
// 8.4.2 Morče...295 // 8.4.3 Činčila...296 // 8.4.4 Ostatní hlodavci...297 // 8.4.5 Fretka...298 // 8.5 Ovce a kozy...299 // 8.6 Poštovní holub...304 // 8.7 Farmingterapie, farming therapy - „terapie prací na farmě“.305 // 8.8 Citovaná literatura... 306 // 8.9 Související zdroje...307 // 9 PROPOJENÍ (KOMBINACE) VYUŽITÍ RŮZNÝCH DRUHŮ // ZVÍŘAT...308 // 9.1 Citovaná literatura...310 // SLOVNÍK POJMŮ A ZKRATEK...311 // Slovník pojmů...311 // Slovník zkratek...312 // PŘÍLOHY...313 // Metodika aktivit se psem jako součást ucelené rehabilitace...313 // Etický kodex canisterapeutického týmu ???...322 // AUTOŘI MONOGRAFIE...??? // ii

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC