Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
2., opr. a dopl. vyd.
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956
265 s., 46 s. obr. příl. : il., portréty, noty, faksim. ; 24 cm

objednat
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Brněnský musikolog přistoupil po dvou menších studiích o Beethovenovi, vydaných v letech 1927 a 1929, k sepsání této monografie s úmyslem podat čtenáři nejen zhuštěný obraz Beethovenova života a díla v rámci tří vývojových období jeho tvůrčí práce, nýbrž i se záměrem vystopovat Beethovenovy vztahy k české a slovanské hudební kultuře a naopak vztahy české hudby a slovanských hudebních kultur k Beethovenovu dílu. Přitom se autor soustřeďuje k otázce růstu skladatelovy revolučně hrdinské ideje a k uskutečnění dokonalé synthesy obsahu a formy, která je jedním z hlavních zdrojů umělecké monumentality Beethovenových skladeb. Rozbory jednotlivých skladeb jsou doplněny hojnými notovými příklady..
Německé a ruské resumé
000007736
Předmluvy // Úvodem // Beethovenův lidský a tvůrčí typ - Jednota života a umění - Problém geniality a genia - Revoluční a hrdinský charakter Beethovenova díla - Společenské a politické dění, za něhož se vyvíjel // Beethoven člověk a umělec - Periodisace tvůrčího růstu Beethovenova - Genealogie Beethovenova rodu. // I. // Dětství - Rodinné prostředí v Bonnu - Dojmy z přírody - Prvé základy hudební výchovy, učitelé hudby - Christian Gottlob Neefe - Skladby z let 1782-85 - Studijní cesta do Vídně (1787) // Rodinné poměry - Republikánská a revoluční tradice v Porýní - Vliv Velké francouzské revoluce - Kulturně politické proudy a společenské prostředí v Bonnu v druhé polovině 18. století - Osvícenské a racionalistické ideje na bonnském kurfiřtském dvoře - Dvorská kapela a její hudební repertoár - Beethovenův vztah k české hudební emigraci, zvláště ke škole mannheimské - Opera a činohra v Bonnu - Literární a filosofické hnutí v bonnské vzdělané společnosti - Bonnská universita a Beethoven - Růst revolučního vzdoru - Beethovenovy skladby z let 1787-92 - Překonávání vlivů a úsilí o formulaci svébytné hudební mluvy - Odchod z Bonnu a příjezd do Vídně (1792) Ethnické, kulturně historické, umělecké a společenské prostředí tehdejší Vídně - Prvé vídeňské skladby - Beethovenovy pobyty v Praze - Příznaky sluchové choroby -
Počátek duchovní a mravní krise - Pathetická sonáta c moll, op. 13 (1799) - Problém beethovenovské sonátové formy - Prvá symfonie C dur, op. 21 ( 1800) - Komorní a klavírní skladby z doby kolem roku 1800 - Klavírní sonáty Es dur a cis moll (Mondscheinsonate), op. 27 (1801) - Heiligenstadtská závěť - Druhá symfonie D dur, op. 36 (1802) // II. // Utváření hrdinského hudebního výrazu - Kořeny Eroiky Houslové a klavírní skladby z doby kolem roku 1802-05 - Beethovenovy styky s Moravou a Slezskem - Třetí symfonie Es dur, op. 55 (Eroica, 1804) - Beethovenovy styky s českými hudebními umělci ve Vídni - Klavírní sonáty C dur, op. 53 (Valdštejnská) a f moll, op. 57 (Appassionata) - Opera Fidelio, op. 72 - Čtvrtý klavírní koncert G dur, op. 58 (1805) - Ruské smyčcové kvartety, op. 59 - Houslový koncert D dur, op. 61 (1806) Čtvrtá symfonie В dur, op. 60 (1806) - Coriolanus, op. 62 (1807) - Pátá symfonie c moll, op. 67 (Osudová, 1807-08) Beethovenovo finale - Monothematická skladebná práce Šestá symfonie F dur, op. 68 (Pastorální, 1808) - Klavírní sonáta Es dur, op. 81 a (Les adieux, 1809-10) - Pátý klavírní koncert Es dur, op. 73 (1809) - Okupace Vídně francouzským vojskem - Beethoven a Goethe - Egmont, op. 84 (1810) - Zříceniny athénské, op. 113 (1811) - Beethoven v Čechách - Setkání s Goethem v Teplicích - Sedmá symfonie A dur, op. 92 (1812) - Osmá symfonie F dur, op. 93 (1812) -
Lidové prvky v Beethovenově skladebném díle - Vídeňský kongres (1814) Projevy Beethovenova demokratického a politického smýšlení Klavírní sonáta A dur, op. 101 (1806) // III. // Údobí tvůrčího oddechu (t. zv. „suchá léta“, 1813-18) - Beethovenovo tonální cítění v posledním údobí jeho tvorby - Poslední klavírní sonáty В dur, op. 106, E dur, op. 109, As dur, op. 110, c moll, op. ni (1818-22) - Chorobné stavy a nové komposiční plány - Slavnostní mše D dur, op. 123 (1823) - Beethovenův vztah k Bohu a náboženství - Devátá symfonie d moll, op. 125 (1823) - Poslední smyčcové kvartety Es dur, op. 127, В dur, op. 130, cis moll, op. 131, a moll, op. 132, a F dur, op. 135 (1824 až 1826) - Onemocnění a smrt. // Doslov 172 // Hodnocení Beethovenova životního díla a tvůrčího zápasu Lidský základ a mravní řád Beethovenova umění - Způsob Beethovenovy tvůrčí práce a jeho skladatelský typ — Národní charakter Beethovenovy hudby - Vývoj sociálního cítění - Programm a ideová podstata Beethovenových skladeb - Beethovenův monothematismus a variační princip - Význam díla Beethovenova v dějinném vývoji novodobé světové hudby. // Nejdůležitější beethovenovské prameny a literatura 182 // Překlady cizojazyčných citátů a textů 191 // Résumé (rusky) 202 // Résumé (německy) 209 // Rejstřík Beethovenových skladeb 217 // Rejstřík jmenný 221 // Rejstřík jmenný k bibliografii 257 // Rejstřík místní 260 // Seznam vyobrazení 261 // Obsah 264
(OCoLC)85454238
cnb000723381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC