Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
2 CD-ROM ; 12 cm

objednat
ISBN !978-80-7368-540-9 (chyb.)
"Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji - projekt Operačního programu Rozvoje lidských zdojů, opatření 3.3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2"--Rub tit. s.
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, esf, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název z titulní obrazovky
Obsahuje bibliografii
1 CD-R. Studijní opora -- 2 CD-R. Prezentace
Vydáno též jako kniha
Požadavky na systém: Adobe Acrobat 7.0 Document, Microsoft PowerPoint
000008024
1. Metody dějepisného vyučování a jejich klasifikace -- 1. 1. Definice výukové metody -- 1. 2. Klasifikace výukových metod -- 1. 3. Výukové metody z hlediska specifik dějepisného vyučování -- 1. 4. Výběr výukové metody -- 2. Didaktické hry a soutěže -- 2. 1. Didaktická hra a její cíle -- 2. 2. Příklady her vhodných pro výuku dějepisu -- 3. Dramatická výchova v dějepise -- 3. 1. Dramatická výchova a její cíle -- 3. 2. Základní typy metod dramatické výchovy -- 3. 3. Členění metod podle použitých výrazových prostředků -- 4. Kritické myšlení -- 4. 1. Metody rozvíjející kritické myšlení -- 4. 2. Čtením a psaním ke kritickému myšlení v dějepise -- 4. 3. Praktické tipy -- 5. Aktivizující dialogické metody -- 5. 1. Sokratický a heuristický rozhovor -- 5. 2. Typologie úloh podle V. Čapka -- 5. 3. Technika kladení otázek -- 5. 4. Diskuse a její modifikace -- 5. 5. Brainstorming -- 6. Problémové vyučování a autentický výzkum -- 6. 1. Cíle problémového vyučování -- 6. 2. Problémové vyučování v dějepise -- 6. 3. Autentický výzkum -- 7. Samostatná práce žáků -- 7. 1. Individuální a individualizovaná výuka -- 7. 2. Praktické tipy pro zadávání samostatné práce -- 7. 3. Učební koutky a smlouvy o učení -- 8. Skupinové vyučování -- 8. 1. Skupinová a kooperativní výuka -- 8. 2. Rozdělení do skupin -- 8. 3. Role učitele při kooperativním vyučování -- 8. 4. Metody práce
ve skupinách -- 9. Projektové vyučování -- 9. 1. Definice projektového vyučování -- 9. 2. Cíle projektového vyučování -- 9. 3. Typy projektů -- 9. 4. Fáze projektového vyučování -- 10. Projektová metoda v praxi -- 10. 1. Projekty v hodinách dějepisu -- 10. 2. Projekty jako forma integrace předmětů -- 10. 3. Dějepisná témata v projektových dnech škol -- Řešení úloh -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC