Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
2 CD-ROM ; 12 cm

objednat
ISBN !978-80-7368-550-8 (chyb.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, esf, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
"Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji" - projekt Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, opatření 3.3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje "--Rub tit. s.
Název z titulní obrazovky
Obsahuje bibliografii
1 CD-R. Studijní opora -- 2 CD-R. Prezentace
Vydáno též jako kniha
Požadavky na systém: Adobe Acrobat 7.0 Document, Microsoft PowerPoint
000008026
1. Didaktická média v dějepisném vyučování -- 1.1. Význam didaktických médií pro výuku dějepisu -- 1.2. Klasifikace didaktických médií -- 1.3. Moderní edukační média -- 1.4. Didaktická technika -- 2. Učebnice dějepisu. Funkce a strukturní prvky -- 2.1. Definice -- 2.2 Didaktické funkce učebnice -- 2.3. Didaktická vybavenost učebnice struktura učebnice -- 2.4. Pracovní sešit -- 3. Výzkum a hodnocení učebnic -- 3.1. Výzkum učebnic -- 3.2. Hodnocení učebnic dějepisu -- 3.2.1. Evaluace na základě strukturních prvků učebnice -- 3.2.2. Vlastnosti textu učebnice -- 3.2.3. Problém transformace vědeckého obsahu do učebnice -- 3.2.4. Hodnocení obsahu učebnic -- 4. Didaktizované písemné prameny -- 4.1. Textová média -- 4.2. Písemné prameny a jejich klasifikace -- 4.3. Využití písemných pramenů ve výuce dějepisu -- 5. Využití krásné a populárně naučné literatury ve výuce dějepisu -- 5.1. Význam historické literatury -- 5.2. Populárně naučná literatura -- 5.3. Využití populárně naučné literatury v dějepisném vyučování -- 5.4. Krásná literatura jako zdroj historického poznání -- 5.5. Práce s krásnou literaturou ve výuce dějepisu -- 6. Oral history -- 6.1. Pojem -- 6.2. Oral history ve výuce dějepisu -- 7. Práce s hmotnými prameny ve výuce dějepisu -- 7.1. Terminologické vymezení -- 7.2. Specifika využití hmotného pramene v rámci dějepisné výuky -- 7.3. Sběr hmotných pramenů
-- 7.4. Práce s hmotnými prameny v dějepisném vyučování -- 7.5. Stavební památka a památník -- 8. Vizuální média. Obraz v dějepisném vyučování -- 8.1. Význam vizuálních pramenů -- 8.2. Typologie vizuálních médií -- 8.3. Obraz jako historický pramen -- 8.4. Didaktický aspekt využití vizuálních médií v dějepisné výuce -- 8.5. Analýza a interpretace obrazu -- 8.6. Další možnosti práce s vizuálními prostředky -- 9. Fotografie v dějepisném vyučování -- 9.1. Pojem, vlastnosti a typologie -- 9.2. Historická fotografie -- 9.3. Didaktické využití historické fotografie -- 10. Historická karikatura -- 10.1. Původ, definice a znaky -- 10.2. Historická karikatura -- 10.3. Symbolika v karikaturách -- 10.4. Práce s historickou karikaturou ve výuce dějepisu -- 11. Plakát v dějepisném vyučování -- 11.1. Plakát jako zdroj historického poznání -- 11.2. Práce s plakátem v dějepisném vyučování -- 12. Komiks v dějepisném vyučování -- 12.1. Komiks jako grafická literatura -- 12.2. Historický komiks -- 12.3. Využití komiksu v dějepisném vyučování -- 13. Auditivní a audiovizuální média -- 13.1. Význam auditivních médií -- 13.2. Zvukový dokument -- 13.3. Hudba a píseň v centru pozornosti dějepisné výuky -- 13.4. Rozhlasové hry -- 13.5. Audiovizuální médium televize -- 14. Film a školní dějepis -- 14.1. Film jakožto historický pramen -- 14.2. Využití filmu v dějepisném vyučování --
15. Grafická média -- 15.1. Význam grafických médií v dějepisném vyučování -- 15.2. Časová přímka -- 15.3. Využití kartografických prostředků ve výuce dějepisu -- 15.3.1. Historická a dějepisná mapa -- 15.3.2. Historický kartogram -- 15.4. Využití statistických přehledů ve výuce dějepisu -- 16. Využití moderních technologií ve výuce dějepisu -- 16.1. Didaktické aspekty práce s výpočetní technikou -- 16.2. CD-ROM v dějepisném vyučování -- 16.3. Využití internetu ve výuce dějepisu -- Korespondenční úkol -- Seznam literatury -- Použité ikony

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC