Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Beroun : MH, 2004
96 s. : barev. il., portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 80-86720-11-X (váz.)
Keltský svět ; sv. 1
Pod názvem: Sdružení LUGH
Obsahuje barevné fotografie
000008229
Obsah // Po stopách Keltů - nejen v bájích v pověstech ( 5 ) // Maric Holečková // O Keltech a Lughnasadhu ( 11-12 ) // O svátku zvaném Lughnasadh vystupovali Keltové na vrchy a vzdávali hold bohu Lughovi, patronu umění, řemesel a dovedností. A tak // členové občanského sdružení Lughnasadh vždy v předvečer před // 1. srpnem sezvou malíře a výtvarníky, aby se pochlubili, jak jejich // tvorbu inspiruje keltský odkaz. A také aby trochu slavili. 1 když - jak // už to bývá, vše je ještě trochu jinak. // Josef Ryzec, předseda Občanského sdružení LUGH a autor projektu // Keltové v historii, pověstech i záhadách ( 14-23 ) // Existují slovníky keltských jazyků? Jsou Valachové Kelti? Proč se // Keltům na Berounsku líbilo? Jak se škatulkuje historie? Znala panna // z Kotýzu irskou druidku Brigitu? A co Bivoj? Ovlivňuje klima historii? Otázky při besedě byly různorodé a hosté se je snažili všechny // zodpovědět. // Dana Frantálovd // Ze skály na koni skočil už Damil ( 25-35 ) // Krok, Teta a Ludmila. Sv. Ludmila a kříž ze střechy. Magie tetínských kamenů. Trest pro kněžku, která zhřešila. Zámecké hodiny // o smutné lásce. V Neumětelích se věří... Trasa výletu z Tetína přes // Tmaň a Neumětely do Želkovic připomněla nejrůznější historické // doby, události i záhady. // Dana Frantálovd // Od Kotýzu к Bacimi - za tajemstvím ( 37-45 ) // V této kapitole se dozvíte, že se ve Zlaté
jeskyni tak dlouho ztráceli // hledači pokladů, až ji naši předkové zazdili a pojmenovali podle // MUDr. Jana Axamita. Najdete tu odpověď na otázku, jestli v České // krasu žily opice a také to, že kopec Bacín zřejmě byl místem, kde se // odehrávaly dávné rituály. // Dana Frantálová’ ___’V // ы // Bacín - pravěké kultovní místo ( 47-51 ) // Koncem 20. století vrch Bacín v Českém krasu prozkoumali nejprve // speleologové a posléze se mu velice systematicky věnovali také archeologové. A výsledek? Nálezy potvrdily, že ho lze „s velkou pravděpodobností interpretovat jako pravěké kultovní místo (svatyni) // s pozoruhodně dlouhou tradicí“. // Václav Matoušek // Zlatý kůň geografa Jiřího Krále ( 53-59 ) // Nádherné, tajemné a z pohledu historie mimořádně zajímavé // Berounsko přitahovalo odedávna odborníky i laické nadšence všeho // druhu. Geolog Jiří Král byl jedním z nich a protože to byla osobnost // nadmíru zajímavá, připravil pro nás Václav Cílek zkrácený text jedné // jeho zprávy o Českém krasu a připsal krátkou informaci o tomto svérázném člověku. // Jiří Král, Václav Cílek // Stopy bohyně Kotys v české krajině ( 61-63 ) // Slov, v nichž najdeme kořen -chat- a -kot- je v českém jazyce mnoho, stejně tak v názvech míst různě rozesetých po republice. Existují // mezi nimi vazby i jiné než jen jazykové? // Jan Kroča // Klima v době slávy Keltů ( 65-67
) // Podle čeho zjišťují odborníci, jaké bylo počasí před mnoha tisíci lety? A co Keltové? Topili se v přívalech dešťů? Opékalo je horké slunce? Nebo si libovali v průměru? Kdo může potvrdit výsledky bádání // klimatologů? // Jiří Svoboda // Co nás zajímá aneb Žádná otázka nezapadne ( 69-81 ) // Odkud známe život Keltů? Jak okolní národy Kelty popisovaly, hodnotily? Co znamená, když se řekne: pták Kuhán nad Tetínem? Jaký // měli Keltové vztah к vodě, pramenům a studánkám? Souvisí představa Zlatého koně, Šemíka a dalších koňských prvků z Českého krasu // s pohádkami ? // Anna Bauerová, Josef Ryzec a Otomar Dvořák. // 8iěis Épj // Z Neumětel na Bacín - tentokrát půjdeme pěšky f 83-84 ) // Trasu dvou výletů, které jsme projeli autobusem vždy zajedno krátké odpoledne, můžete absolvovat také pěšky. Celodenní výlety vás // nejen zavedou do nádherných a tajuplných míst, ale také odkryjí nebývalé výhledy na Berounsko. Kudy? Připravili jsme pro vás jednoduché trasy. // Marie Stránská // Historické osobnosti, o nichž byla řeč ( 87-88 ) // ssfl Malý přehled nejvýznačnějších osobností, o nichž jsme se v textu // zmínili: Bohuslav Balbín, Jan Dubravius, Václav Hájek z Libočan, // Hérodotos z Halikarnasu, Josef Krasoslav Chmelenský, // Václav Krolmus, Josef Kunský, Jaroslav Petrbok. // Na Berounsko se vrátíme ( 89 ) // Dana Frantálová // Odborníci, kteří
přispěli do publikace Kulatý stůl Keltů ( 91-93 ) // To, že lidé. kteří kormidlovali dějiny byli z masa a kostí a měli své // přednosti i slabosti už víme, ale kdo nám přibližuje prastaré dějinné // události? Připravili jsme základní informaci o Anně Bauerové, Josefu // Ryzcovi, Jiřím Svobodovi, Otomaru Dvořákovi, Josefu Kročovi, // Václavu Cílkovi a Josefu Wolfovi. Třeba se i tato znalost jednou hodí. // m // // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC