Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999
159 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7192-401-6 (brož.)
České katolické biblické dílo ; sv. 9
Biblistika
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy
000008588
Obsah // Předmluva... 7 // Na úvod... 9 // I. Po Osvětimi musí církev číst Starý zákon jinak... 10 // 1. Nový vztah církví k židovství... 10 // 2. Ve Starém zákoně jde o základy... 13 // 3. Změna paradigmat ve vztahu ke Starému zákonu... 17 // II. Je Bůh Starého zákona jiný než Bůh Ježíšův?... 22 // 1. Zásadní relativizace... 22 // 2. Námitky vůči mudroslovným knihám... 27 // 3. Malicherné výtky vůči „židovským“ žalmům... 30 // 4. Otázky křesťanským kritikům... 33 // III. „ Věčné“ klišé: Bůh pomsty a násilí?... 37 // 1. Miluje Hospodin opravdu násilí a válku?... 37 // 2. Křesťanští překladatelé často ještě zhoršují mnoho věcí... 42 // 3. Není Bůh exodu již „od počátku“ Bohem násilí?... 49 // 4. Problém se vyhrocuje v Novém zákoně!... 52 // 5. Dynamický obraz o Bohu: Boží láskaje větší než jeho spravedlnost. 55 // IV. Starý zákon - stará smlouva?... 65 // 1. Zvláštní výchozí situace... 65 // 2. Boží smlouvu s Izraelem Ježíš neprohlásil za „starou“... 67 // 3. Stará smlouvaje v podstatě neustále smlouvou „novou“... 81 // V. Je Starý zákon pouze „prehistorií“ a „přípravou “ Nového zákona?. 90 // 1. Potlačený problém tradované nauky... 90 // 2. Starý a Nový zákon nejsou ve vzájemném vztahu // zaslíbení a naplnění... 92 // 3. Starý a Nový zákon netvoří organickou jednotu... 99 // VI. Starý zákon, nebo První zákon ?...
105 // 1. „Starý“ zákon připouští dvojí „pokračování“: // v židovském Talmudu a křesťanském Novém zákoně... 105 // 2. Hledání nového označení pro „Starý zákon“... 108 // VII. O vlastní (relacionální) hodnotě Tenaku a Prvního zákona 116 // 1. Přijmout za své, nikoli však si přivlastnit jen pro sebe... 116 // 2. Zaměření konečné, kanonické podoby Tenaku... 121 // 3. Zaměření konečné, kanonické podoby Prvního zákona... 133 // ѴKK. Rozporuplná jednota křesťanské bible... 139 // 1. „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh...“ (Žid 1,1)... 139 // 2. Nezbytný dialog mezi oběma částmi křesťanské bible... 142 // 3. Kanonizovaný souhlas s teologickou důstojností židovství 149 // 4. Mesiánské společenství Izraele a církve... 154 // 157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC