Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bibliografie
Vyd. 1.
Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Státní vědecká knihovna, 1988
342 s., [32] s. obr. příl. : il., faksim., 1 mapa ; 25 cm

objednat
Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 15
Bibliografie regionální - Jihlava (Česko : okres)
Jihlava (Česko) - dějiny a geografie - bibliografie
Jihlava (Česko : okres) - dějiny a geografie - bibliografie
Jihlava-oblast (Česko) - dějiny a geografie - bibliografie
Vysočina (Česko : kraj) - dějiny a geografie - bibliografie
000008766
PŘEDMLUVA 13 // SPRÁVNÍ VÝVOJ OKRESU JIHLAVA ...15 // SOUPIS PUBLIKACÍ A ČLÁNKU ...33 // JIHLAVSKO 1-926 34 // 1 Všeobecné materiály 1-90 ...34 // 1.1 Souborné práce 1-33 ...34 // 1.2 Průvodce 34-58 ...35 // 1.3 Mapy a plány 59-78 36 // 1.4 Bibliografie 79-90 37 // 2 Příroda. Přírodní vědy 91-192 ...37 // 2.1 Souborné práce 91-96 ...37 // 2.2 Vodopis 97-100 ...37 // 2.3 Nerosty, geologie a mineralogie 101-116 ...37 // 2.4 Meteorologie 117-122 ...38 // 2.5 Flora 123-157 38 // 2.6 Fauna 158-177 40 // 2.7 Ochrana přírody 178-192 40 // 3 Dějiny a národopis 193-568 41 // 3.1 Dějiny 193-400 41 // 3.1.1 Historiografie, vlastivěda 193-206 42 // 3.1.2 Pomocné vědy historické 207-212 42 // 3.1.3 Pravěk. Archeologie 213-222 42 // 3.1.4 Období feudalismu 223-243 42 // 3.1.5 Období kapitalismu 244-257 43 // 3.1.6 Dějiny dělnického hnutí a KSČ do r. 1939 258-340 ...43 // 3.1.7 Období 1939-1945, protifašistický odboj, osvobození 341-376 46 // 3.1.8 Období od osvobození 1945 377-400 ...47 // 3.2 Národopis 401-568 48 // 3.2.1 Celkově 401-415 48 // 3.2.2 Zaměstnání a práce lidu 416-420 48 // 3.2.3 Lidové stavitelství a umění 421-427 ...49 // 3.2.4 Lidový oděv 432-449 ...49 // 3.2.5 Lidová duchovní kultura 450-489 50 // 3.2.6 Lidová píseň a tanec 490-528 51 // 3.2.7 Lidová slovesnost 529-568 53 // 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 569-672 54 // 4.1 Obyvatelstvo 569-622 54 // 4.2 Státní správa, národní výbory 623-634 56 // 4.3 Politické strany 635-641 57 // 4.4 Společenské organizace 642-650 57 // 4.5 Zdravotnictví 651-665 57 // 4.6 Sociální péče 666-672 58 // 5 Hospodářský život 673-825 ...58 // 5.1 Všeobecně 673-702 58 // 5.2 Průmyslová výroba. Řemesla 703-724 ...59 // 5.3 Služby. Obchod. Cestovní ruch 725-736 ...60 // 5.4 Zemědělská výroba 737-806 60 //
5.5 Doprava. Spoje 807-825 ...63 // 6 Kulturní život 826-926 ...63 // 6.1 Všeobecně 826-841 63 // 6.2 Školství 842-852 64 // 6.3 Mimoškolní vzdělávání. Zájmová činnost 853-863 64 // 6.4 Knihovny 864-872 65 // 6.5 Archívy 873 65 // 6.6 Muzea 874-877 65 // 6.7 Památková péče 878-885 65 // 6.8 Jazyk a literatura 886-899 66 // 6.9 Výtvarné umění. Architektura 900-905 66 // 6.10 Divadlo. Hudba 906-907 66 // 6.11 Tělovýchova 908-926 66 // JIHLAVA 927-3970 67 // 1 Všeobecné materiály 927-1041 67 // 1.1 Celkové práce 927-989 ...67 // 1.2 Adresáře, průvodce, seznamy ulic 990-1017 ...69 // 1.3 Mapy, plány, pohledy 1018-1041 ...70 // 2 Příroda. Přírodní vědy 1042-1106 ...71 // 2.1 Příroda. Ochrana přírody 1042-1098 ...71 // 2.2 Přírodovědci 1099-1106 ...73 // 3 Dějiny a národopis 1107-1922 ...74 // 3.1 Celkově 1107-1151 ...74 // 3.2 Pomocné vědy historické 1152-1239 ...75 // 3.2.1 Onomastika. Rodopis 1152-1183 ...75 // 3.2.2 Městský znak 1184-1204 ...76 // 3.2.3 Numismatika 1205-1239 ...77 // 3.3 Pravěk. Archeologie 1240-1255 ...78 // 3.4 Období feudalismu 1256-1609 ...79 // 3.4.1 Celkové práce 1256-1304 79 // 3.4.2 Založení města 1305-1349 ...81 // 3.4.3 Období 1250-1526. Reformace 1350-1438 ...83 // 3.4.4 Období 1527-1650, 1439-1542 ...66 // 3.4.5 Období 1651-1847, 1543-1609 ...91 // 3.5 Kapitalismus 1848-1918 1610-1660 ...93 // 3.6 Období 1918-1938 1661-1753 ...95 // 3.7 Období 1939-1945 1754-1826 ...98 // 3.8 Období od osvobození 1945 do února 1948 1827-1855 100 // 3.9 Národopis 1856-1922 101 // 3.9.1 Celkově 1856-1899 101 // 3.9.2 Hornický průvod 1900-1922 ...102 // 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 1923-2374 103 // 4.1 Celkové práce. Obyvatelstvo 1923-1933 103 // 4.2 Politické organizace. Národní fronta 1934-1982 103 // JIHLAVA-ANTONÍNOV DOL 3809-3812 175 //
JIHLAVA-ČERVENÝ KŘÍŽ ...175 // JIHLAVA-HENCOV 3813-3816 ...175 // JIHLAVA-HEROLTICE 3817-3821 ...175 // JIHLAVA-HORNÍ KOSOV 3822-3831-3833 176 // JIHLAVA-HYBRÁLEC 3834-3841 176 // JIHLAVA-KOSOV 3842-3849 176 // JIHLAVA-MALÝ BERANOV 3850-3857 ...! 177 // JIHLAVA-PÁVOV 3858-3867 177 // JIHLAVA-PÍSTOV 3868-3872 I77 // JIHLAVA-POPICE 3873-3876 177 // JIHLAVA-RANČÍŘOV 3877-3888 178 // JIHLAVA-SASOV 3889-3890 178 // JIHLAVA-SMRČNÁ 3891-3893 178 // JIHLAVA-STARÉ HORY 3894-3965 179 // Motorpal 3922-3965 180 // JIHLAVA-VYSOKÁ 3967-3968 181 // JIHLAVA-ZBORNÁ 3969-3970 181 // ARNOLEC 3971-3974 175 // BATELOV 3975-4046 181 // BEZDĚČÍN 4047 183 // BÍLÝ KÁMEN 4047a-4050 183 // BÍTOVČICE 4051-4060 183 // BOHUSLAVICE 4061-4062 184 // BORŠOV 4063 -4069 184 // BRTNICE 4070-4250 184 // 1 Všeobecné materiály 4070-4075 184 // 2 Příroda 4076-4083 184 // 3 Dějiny a národopis 4083?-4170 184 // 4 Politický a veřejný život 4171-4179 ...187 // 5 Hospodářský život 4180-4198 188 // 6 Kultura. Tělovýchova. Sport 4199-4250 188 // BRTNICE-JESTŘEBÍ 4251-4256 190 // BRTNICE-UHŘINOVICE 4257-4260 190 // BRZKOV 4261 ...190 // CEJLE 4262-4284 ...191 // CEJLE-DVORCE ...191 // CEJLE-HUTĚ 4285 ] 191 // CEREKVIČKA 4285a-4286 191 // CEREKVIČKA-ROSICE 4286a-4289 192 // Černíc 4290-4291 ...192 // ČERNÍC-MYSLOVKA 4292 192 // ČERNÍC-SLAVIBOŘ 4293 192 // DLOUHÁ BRTNICE 4294-4302 192 // DOBRONÍN 4303-4324 193 // DOBROUTOV 4325-4326 ...! ! 193 // DOLNÍ CEREKEV 4327-4337 193 // DOLNÍ CEREKEV-NOVÝ SVĚT 4338 194 // DOLNÍ CEREKEV-SPĚLOV 4339-4340 194 // DOLNÍ SMRČNÉ 4341-4343 ...194 // DOLNÍ VILÍMEC 4344-4347 ...194 // DUDÍN 4348 194 // DUŠEJOV 4349-4369 194 // HLADOV 4370-4371 195 // HLAVKOV 4372-4375 195 // HODICE 4376 -4387 195 // HOJKOV 4388-4396b ...196 // HORNÍ DUBENKY 4397-4424 196 // HOSTĚTICE 4425-4426 197 //
HOSTĚTICE-ČASTKOVICE 4427 197 // HRBOV 4428 197 // HUBENOV 4429-4431 197 // JAMNĚ 4432-4444 198 // JAMNĚ-LIPINA 4445 198 // JERSÍN 4446-4448 198 // JEŽENA 4449-4451 199 // JIHLÁVKA 4452-4459 199 // JINDŘICHOVICE 4460 199 // JIŘÍN 4461-4462 199 // KALHOV 4462a ...197 // KALIŠTĚ 4463-4466 198 // KALISTĚ-BÝKOVEC 4467-4468 198 // KAMENICE 4469-4510 199 // KAMENICE-VRŽANOV 4511 200 // KAMENICKÁ 4512-4517 200 // KAMENNÁ 4518-4523 201 // KLATOVEC 4524-4530 201 // KNÍNICE 4531 201 // KNÍNICE-BOHOSOUDOV 4532-4534 201 // KOMÁROVICE 4535-4540 202 // KOSTELEC 4541-4553 202 // KOSTELNÍ MYSLOVÁ 4554-4561 202 // KOZLOV 4562-4572 202 // KRAHULČÍ 4573-4576 203 // KRASONICE 4577-4586 203 // LHOTKA 4587-4600 203 // LOVĚTÍN 4601-4604 204 // LUKA NAD JIHLAVOU 4605-4679 204 // LUKA NAD JIHLAVOU-OTÍN 4680-4682 206 // LUKA NAD JIHLAVOU-PŘEDBOR 4683-4685 206 // LUKA NAD JIHLAVOU-SVATOSLAV 4686-4688 206 // MARKVARTICE 4689-4691 206 // MEŠÍN 4692-4693 ...207 // MEZIŘÍČKO 4694-4696 207 // MILÍČOV 4692a ...207 // MIROŠOV 4697-4704 207 // MIROŠOV-JEDLOV 4705-4707 207 // MRÁKOTÍN 4708-4738 207 // MRÁKOTÍN-DOBRÁ VODA 4739-4749 208 // MRÁKOTÍN-PRASKOLESY 4750-4751 209 // MYSLETICE 4752-4753 209 // MYSLETICE-OLŠÍ 4754 ...209 // MYSLETICE-ZADNÍ VYDŘÍ 4755 ...209 // MYSLIBOŘ 4756-4759 209 // NADĚJOV 4760-4765 209 // NEVCEHLE 4766-4771 210 // NOVÁ ŘÍŠE 4772-4858 210 // Klášter 4815-4858 211 // NOVÁ VES 4859-4860 ...213 // OLŠANY 4861-4863 213 // OPÁTOV 4864 213 // OŘECHOV 4865-4869 ...213 // OTÍN 4870-4871 214 // PANSKÁ LHOTA 4872-4906 ...214 // Rokštejn 4882-4906 214 // PANSKÁ LHOTA-MALÉ 4907-4909 215 // PANSKÉ DUBENKY 4910-4912 215 // PAVLOV 4913-4924 215 // PAVLOV-BEZDĚKOV 4925 215 // PAVLOV-STAJIŠTĚ 4926 215 // FLANDRY 4927 216 // POLNÁ 4928-5239 216 // 1 Všeobecné materiály 4928-4938 216 // 2 Příroda 4939-4950 216 //
3 Dějiny a národopis 4951-5089 . 216 // Polenský proces 5067-5089 220 // 4 Politický a veřejný život 5090-5114 220 // 5 Hospodářský život 5115-5144 221 // 6 Kulturní život 5145-5239 ...222 // POLNÁ-JANOVICE 5240-5244 225 // POLNÁ-NOVÉ DVORY 5245-5246 ...225 // POLNÁ-SKRÝŠOV 5247 225 // POLNÁ-STÁJ 5248-5252 . 225 // POLNÁ-ZÁBORNÁ 5253 ...225 // PRISEKA 5254-5263 225 // PUKLICE 5264-5282 ...226 // PUKLICE-PETROVICE 5283-5289 226 // PUKLICE-STUDÉNKY 5290-5291...227 // RÁCOV 5292-5296 ...227 // RANTÍŘOV 5296-5300 , 227 // ROHOZNÁ 5301-5312 227 // ROZSEČ 5313-5316 ...228 // RYBNÉ 5317-5318 ...228 // Řásná 5319-5327 228 // ŘEHOŘOV 5328-5331 228 // ŘÍDELOV 5332-5337 228 // SEDLATICE 5338 229 // SEDLEJOV 5339-5343 ...229 // STARÁ ŘÍŠE 5344-5377 229 // STARÁ ŘÍŠE-NEPOMUKY 5378-5379 230 // STONAŘOV 5380-5426 230 // Meteorický déšť 1808 5405-5426 231 // STONAŘOV-SOKOLICKO 5427-5429 232 // STŘÍTĚŽ 5430-5437 232 // STŘÍŽOV-PŘÍMĚLKOV 5438-5444 232 // SUCHÁ 5445-5447 ...233 // SUCHÁ-BERANOVEC 5448 233 // SUCHÁ-PROSTŘEDKOVICE 5449-5450 233 // SVOJKOVICE 5451-5455 233 // ŠIMANOV 5456-5457 233 // ŠVÁBOV 5458-5460 ...233 // TELČ 5461-5975 .../. 234 // 1 Všeobecné materiály 5461-5498 ...234 // 2 Příroda 5499-5514 ...235 // 3 Dějiny a národopis 5515-5684 ...235 // 3.1 Pomocné vědy historické. Archeologie. Historikové 5515-5542 ...235 // 3.2 Feudalismus 5543-5609 ...236 // 3.3 Období 1848-1948 5610-5659 ...238 // 3.4 Národopis 5660-5684 ...239 // 4 Politický a veřejný život 5685-5721 ...240 // 5 Hospodářský život 5722-5771 ...241 // 6 Kulturní život 5772-5975 ...243 // 6.1 Školství 5772-5811 // ... // a literatura 5846-5877 ...245 // 6.4 Umění 5878-5968 ...246 // 6.4.1 Celkové práce. Architektura 5878-5916 246 // 6.4.2 Výtvarné umění 5917-5945 ...247 //
6.4.3 Hudba. Divadlo 5946-5968 ...248 // 6.5 Tělovýchova. Sport 5969-5975 ...249 // TELČ-BOROVNÁ 5976-5977 249 // TELČ-DOLNÍ DVORCE 5978 249 // TELČ-DOUPĚ 5979-6004 ...249 // TELČ-DYJICE 6005-6008 ...250 // TELČ-DYJIČKA 6009 250 // TELČ-HORNÍ MYSLOVÁ 6010-6012 ...250 // TELČ-RADKOV 6013-6016 ...251 // TELČ-STRACHOŇOVICE 6017 ...251 // TELČ-STRANNÁ 6018 ...251 // TELČ-STUDNICE 6019-6022 ...251 // TELČ-VANOV 6023-6028 251 // TELČ-VANOVEK 6029 251 // TELČ-VOLEVČICE 6030-6032 ...251 // TELČ-ZVOLENOVICE 6033-6037 ...252 // TŘESŤ 6038-6616 ...252 // 1 Všeobecné materiály 6038-6056 ...252 // 2 Příroda 6057-6094 252 // 3 Dějiny a národopis 6095-6327 ...253 // 3.1 Pomocné vědy historické. Archeologie 6095-6120 ...253 // 3.2 Dějiny do r. 1938 6121-6163 ...254 // 3.3 Dějiny d... // // 5 Hospodářský život 6369-6473 260 // 5.1 Všeobecně 6369-6384 260 // 5.2 Družstevnictví. Komunální služby. Obchod 6385-6422 ...261 // 5.3 Doprava. Spoje. Energetika. Průmyslová výroba 6423-6461 ...262 // 5.4 Zemědělství 6462-6473 ‘ 263 // 11 // 6 Kulturní život 6474-6616 ...263 // 6.1 Všeobecně. Školství 6474-6492 263 // 6.2 Kulturně výchovná zařízení. Památková péče 6493-6508 264 // 6.3 Jazyk a literatura 6509-6543 264 // 6.4 Umění 6544-6601 265 // 6.4.1 Architektura. Výtvarné umění. Užité umění 6544-6579 ...265 // 6.4.2 Hudba. Divadlo. Film 6580-6601 266 // 6.5 Tělovýchova. Sport 6602-6616 267 // TŘESŤ-BUKOVÁ 6617-6624 267 // TŘEŠT-ČENKOV 6625-6631 268 // TŘEŠT-JEZDOVICE 6632-6649 268 // TŘEŠT-PANENSKÁ ROZSÍČKA 6650-6654 268 // TŘEŠŤ-ROŽENÁ 6655 268 // TŘEŠŤ-SALAVICE 6656-6662 269 // TŘEŠT-TŘEŠTICE 6663-6672 269 // URBANOV 6673-6674 269 // ÚSTÍ 6675 269 // VÁPOVICE 6676 269 // VELKÝ BERANOV 6677-6691 269 // VELKÝ BERANOV-BRADLO 6692-6695 270 // VELKÝ BERANOV-JECLOV 6696 270 //
VĚTRNÝ JENÍKOV 6697-6703 270 // VĚTRNÝ JENÍKOV-VELEŠOV 6704 270 // VĚZNICE 6705-6710 271 // VĚŽNIČKA 6711 271 // VÍLANEC 6712-6716 271 // VÍLANEC-CÍŽOV 6717-6718 271 // VÍLANEC-LOUČKY 6719-6723 271 // VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 6724-6749 271 // VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU-ROUNEK 6750 273 // VYSOKÉ STUDNICE 6751-6759 273 // VYSTRČENOVICE 6760-6764 273 // ZBILIDY 6765-6767 273 // ZBINOHY 6768 273 // ZDEŇKOV 6769 273 // ZHOR 6770-6774 274 // ŽATEC 6775 274 // ŽDÍREC 6776-6777 274 // SOUPIS NOVIN A ČASOPISŮ ...275 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...307 // OBOROVÝ REJSTŘÍK ...333 // PŘEHLED EXCERPOVANÝCH CASOPISŮ a SBORNÍKŮ ...338 // ZKRATKY ...342
(OCoLC)39433368
cnb000043330

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC