Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2008
362 s. : mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1608-9 (váz.)
Historie
Obsahuje bibliografii na s. 345-355, bibliografické odkazy a rejstřík
000008802
NEÚMORNOST DĚJIN aneb ÚVOD K POZNATELNOSTI FILOZOFIE DĚJIN ...15 // 1. KAPITOLA ...19 // Vídeňský kongres 1814-1815 * Systém rovnováhy * Princip legitimity * Německý spolek * Svatá Aliance a Quadruple Alliance * Závětří biedermeieru * Století Vlasti a Národa * Z barikády na Špilberk * Povstání v Řecku a Válka rusko-turecká a Červencový převrat ve Francii 1830 * Průmyslová revoluce Peníze dělají peníze * Povstání v Polsku * Nezávislost Belgie * Rusko upevňuje své pozice // 2. KAPITOLA ...34 // Jaro národů 1848-1849 * Ohrožení habsburského panství * Druhá republika ve Francii * Nepokoje ve Vídni * O Metternichovi * Volba říšského sněmu * Austroslavismus a Slovanský sjezd * Barikády v Praze * Konec nadějím s ústavou * Vyhlášení nezávislosti v Uhrách * Ruská armáda v roli četníka * Rozehnání frankfurtského parlamentu * Pruská celní unie * Střet zájmů na Blízkém východě * Krymská válka 1853-1856 * Příčiny prohry Ruska // 3. KAPITOLA ...46 // Zlatý věk viktoriánské Anglie * Cavourovo úsilí o jednotu Itálie * Válka s Rakouskem * Garibaldiho vítězné tažení * Vznik Italského království * Velmocenské ambice Pruska * Železem a krví * Válka jako prostředek sjednocení * Odstavení Rakouska * Bismarckova bitva s králem * Dualismus rakousko-uherské monarchie * Před rozhodující bitvou * Emžská depeše * Vyhlášení Německé říše * Půlstoletí bdělosti * Pařížská komuna //
4. KAPITOLA ...63 // Industrializace * Zmenšující se svět * Bismarckův systém * Spolek tří císařů * Válečný poplach * Sanstefanská smlouva * Berlínský kongres * Trojspolek * Zajišťovací smlouva * Přichází Vilém II. * O Bismarckovi * Vzestup Německa * Pocit nejistoty * Dvojdohoda * Třetí republika ve Francii * Následník jakobínů * Liberalismus a splendid isolation * Koloniální impérium * Na modrém Dunaji * Solidnost a jistota // 5. KAPITOLA ...77 // Svět včerejška * Rostoucí rivalita velmocí * Dobývání Dálného východu * Zajatce nebrat! * Německo hledá místo na slunci * Vstříc nepřátelským střelám * Muslimové za císaře * Srdečná dohoda * Rusko-japonská válka 1905 * Závody ve zbrojení * Balkánské války * Sarajevský atentát * Strach před katem * Válka, kterou nikdo nechtěl * Diplomatické šarády * Vpřed ve jménu Božím * Kdyby žila babička Viktorie // 6. KAPITOLA ...90 // Rozložení sil * Poziční válka * Zbytečné oběti * Nahlodávání Ruska * Bolševici trojským koněm * Sebevražda monarchie * Lenin a Trockij * Říjnová revoluce * Iluze o světové revoluci * Závěr války * Dvojnásobně vyhlášená republika * Štábní vagon Nr. 2419 D * Rozpad Rakouska-Uherska * Čtrnáct Wilsonových bodů * Vznik Československé republiky * Podmínky kapitulace * Nic není zapomenuto * Vzájemné zklamání * Divize znovu v pohotovosti * Jediný viník * Na troskách tří monarchií * Poučení z nedokonalosti //
7. KAPITOLA ...109 // Výmarská republika * Nacionální socialismus * Problémy do kolébky * Boje o sovětské Rusko * Polsko-sovětská válka * Maďarská republika rad * Malá dohoda * Neúprosné reparace * Konference v Janově * Německo-ruské sbližování * Rapallská bomba * Vznik SSSR * Italský fašismus * Pochod na Řím * Nástup diktátorů * Pokus o puč * Obsazení Porúří * Dawesův plán * Myšlenka Panevropy * Locarno * Ani jeden britský granátník * Mezi Berlínem a Moskvou * Reichswehr a Rudá armáda * Briand-Kellogův pakt // 8. KAPITOLA ...127 // Černý pátek * Evropská federace * Hlasy pro NSDAP * Konec reparací * Hitlerův vzestup * Cíle dosaženo * Bezmocnost Společnosti národů * Pakt čtyř * Krach odzbrojovacích jednání * Polská karta * Vídeňské zvraty * Německo-italské námluvy * Poslušnost až za hrob * Noc dlouhých nožů * Kolektivní bezpečnost * Královražda * Plebiscit o Sársku * Nebezpečná smířlivost * Smlouvy s Moskvou * Etiopské drama * Zaslepenost velmocí * Republikánské Španělsko * Vojenský převrat * Generál Franco * Občanská válka * Komu zvoní hrana * Skryté měření sil // 9. KAPITOLA ...143 // Osa z Evropy do Tokia * Na řadě je Rakousko * Ustup před násilím * Anšlus * Henlein a Runciman * Nátlak Británie a Francie * Spor ve vzdálené zemi * Sami uprostřed Evropy * Klamný mír * Rozpad Československa * V předvečer války * Británie opouští appeasement * Německo-sovětský pakt o neútočení * Molotov není Žid * Korespondence Hitler - Stalin * Sféry vlivu rozděleny * Selhání Británie a Francie * Machiavelliho radost //
10. KAPITOLA ...160 // Čtvrté dělení Polska * Podivná válka a Nr. 2419 D opět na kolejích * Pakt tří bez Moskvy * Raději zubař než Franco * Molotov u Hitlera * Bitva o Anglii * Italské fiasko * Pobít se mezi sebou * Dohoda s Británií? * Hessova mise * Přepadení SSSR * Atlantická charta * Protihitlerovská koalice * Pearl Harbor * Odložení druhé fronty * Bitva u Stalingradu a Kurska * Velká trojka v Teheránu // 11. KAPITOLA ...176 // Svobodná Paříž * Polská otázka * Postup Rudé armády a Čs.-sovětská smlouva o De Gaulle v Moskvě a Jalta symbolem rozdělené Evropy * Licitace jako v pokeru * Zájmy USA * Jedině možný přístup * Eisenhower dodržuje linii * Kdo nemá nárok na přežití * Až do vítězné prohry * O Hitlerovi * Postupimská konference * Trumanovy změny * Kapitulace Japonska // 12. KAPITOLA ...190 // Rozdělení Německa * Norimberský proces * Nároky Moskvy * Rozdílnost systémů * Formování sovětského impéria * Levicový odklon * Občanská válka v Řecku * Preventivní útok * Britsko-americké partnerství * Churchillův projev ve Fultonu // * Spouštění železné opony * O Churchillovi * Bizonie-Trizonie // * Trumanova doktrína * Konec výsluní * Marshallův plán * Nabídka k odmítnutí * Impulz k integraci * Založení Informbyra // 13. KAPITOLA ...208 // Spor o nezávislost Jugoslávie * Politické procesy a Špionománie * Mccarthismus * USA upevňují své postavení * Dvě rozdílné cesty * Letecký most * Vznik dvou německých států * Kosmický předstih SSSR * Atomová rovnováha * 38. rovnoběžka * Obranná politika SRN * Hnutí za jednotnou Evropu * Montánní unie * Neakceptovatelná neutralita * Pařížské dohody * Varšavský pakt * Výměna stráží * Nenaplněné osvobození * Následnické boje v Kremlu * Neutralita Rakouska * Duch Ženevy ...* ...a dloubání do žeber
14. KAPITOLA ...223 // XX. sjezd KSSS * Jeden den Ivana Děnisoviče * Výbuch v Polsku // * Maďarská bouře * Vojenské řešení * Západ nemá námitky * Nenarušovat status quo * Suezská krize * Britské Waterloo * Od EHS k Evropskému společenství * Návrat de Gaulla * Putování atomových hlavic * Chruščov v USA * Velmocenské ambice Francie * Sestřelení U 2 * Duel Kennedy - Chruščov * Berlínská zeď * Šok pro německou veřejnost * Svět na okraji propasti * Kubánské dobrodružství * Invaze v Zátoce sviní o Rakety míří na New York * Blokáda * Svornost vojensko-průmyslových lobby // 15. KAPITOLA ...241 // Elysejská dohoda * Myšlenka celoevropské konference * Studentská revolta kácí trůny * Pražské jaro * Nežádoucí destabilizace * Invaze * Ostpolitik * Smlouva s Moskvou * Německo-německé vztahy * Vítězství Willyho Brandta ...* ...a jeho pád // * Vztahy SRN - ČSSR * Politika détente a Helsinky * Karafiátová // revoluce * Likvidace posledních kolonií * Španělsko bez caudilla * Krize na Blízkém východě * Válka v Indočíně * Začátky kolapsu sovětského impéria // 16. KAPITOLA ...255 // Lidská práva * Tichá diplomacie * Bělehradská konference * Pokus o kontrolu zbrojení * Sovětská invaze v Afghánistánu * Polský kardinál papežem * Mimořádný stav v Polsku * Váznoucí odzbrojování * Reaganovo obrácení protivníka * Agónie gerontů * Gorbačovovo nové myšlení * Hvězdné války jako ve filmu * Zbrojení a odzbrojení * Nevydařená přestavba //
17. KAPITOLA ...267 // Vzájemné porozumění * Obavy z přestavby * Bez vměšování Moskvy * Posmrtné rehabilitace * Změny ve východní Evropě // * Půjde o všechno * Oslavy konce NDR * Pád berlínské zdi * 17. listopad 1989 v Praze * Rozpad Československa * Dominový efekt * Udržet Německo rozdělené * Respektovat přání lidu * Zrádce Gorbačov * Obavy ze sjednocení * 1 + 1 = 1 * Miliardy až na prvním místě * Tajná mise bankéřů * Jediný výsledek perestrojky // 18. KAPITOLA ...282 // Volby do evropského parlamentu * Společná měna * Směřování k Evropské unii a Hospodářský prostor o Rozpuštění Varšavské smlouvy * Nepředvídatelná politika * Podivný puč a konec SSSR * Rozpad jugoslávské federace * Kosovo * Proti vůli OSN * Nové zaměření OBSE * Partnerství pro mír * Levicový odklon západní Evropy * Multipolární svět? // 19. KAPITOLA ...293 // Soudní instance určuje prezidenta * Bin Ládinova akce * Hlava v krabici * Sjednotíme celý svět * Osa zla * Nutnost energetických zdrojů * Válka jako globální podnik * Souhlas i odpor // * Potřeba nepřítele * Quo vadis, Evropo? * Volební zvraty * Neviditelná ruka globalizace * Nechtění reprezentanti * Exkluzivní klub * Nezbytnost geopolitických systémů * Dlouhý pochod // DOSLOV prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. ...306 POZNÁMKY ...309 PŘÍLOHY ...338 // Královská Veličenstva a premiéři Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v 19. a 20. století ...338 // Císaři a prezidenti Francie v 19. a 20. století ...340 // Kancléři Německé říše, Spolkové republiky Německo a předsedové vlád Německé demokratické republiky ...341 // Vládcové Ruska, SSSR a Ruské federace v 19. a 20. století ...342 // Prezidenti USA ve 20. století ...343 // SEZNAM MAP ...344 // LITERATURA A PRAMENY ...345 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC