Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2005
137 s.

objednat
ISBN 80-86791-16-5 (brož.)
Vydáno ve spolupráci s Jednotou klasických filologů a Kabinetem pro klasická studia při Filozofickém ústavu
Obsahuje rejstřík
Kultura antická - literatura odborná - Česko - bibliografie
Latina - literatura odborná - Česko - bibliografie
Literatura latinská - studie - Česko - bibliografie
Řečtina - literatura odborná - Česko - bibliografie
000008844
5 // Obsah // Conspectus libri // Předmluva - Praefatio... 7 // I. Metody a dějiny filologického bádání - Via et ratio indagationis, // historia philologiae... 9 // 1. Metody a dějiny filologie - Via et ratio, historia philologiae ... 9 // 2. Životopisy a oslavné sborníky - Biographiae, studia in // honorem v. d. oblata... 15 // II. Souborná díla o antice - Opera ad antiquitatem in universum // pertinentia... 19 // III. Písmo, rukopisy, papyry, nápisy, mince - Scriptura, codices, // papyri, inscriptiones, nummi... 21 // 1. Písmo a rukopisy - Scriptura et codices... 21 // 2. Papyry - Papyri... 22 // 3. Nápisy - Inscriptiones... 23 // 4. Mince - Nummi... 24 // IV. Jazyk - Linguistica... 26 // 1. Pojednání - Commentationes... 26 // 2. Učebnice - Libri ad usum scholarum... 31 // V. Literatura - Historia litterarum... 34 // 1. Autoři - Auctores... 34 // 2. Souborné práce a pojednání - Generalia... 49 // 3. Metrika a hudba - Ars metrica et musica... 53 // VI. Dějiny - Historia... 54 // 1. Pojednání - Commentationes... 54 // 2. Učebnice - Libri ad usum scholarum... 62 // VIL Stát a právo - Antiquitates publicae, iurisprudentia... 62 // VIII. Život soukromý, výchova, tělocvik - Vita privata, educatio, // gymnastica... 66 // IX. Náboženství, mytologie, divadlo - Religio, mythologia, theatrum 67 // 1. Náboženství a mytologie - Religio et mythologia... 67 // 2. Divadlo - Theatrum... 70 // X. Filozofie a estetika - Philosophia et aesthetica... 71
1. Pojednání - Commentationes... 71 // 2. Učebnice - Libri ad usum scholarum... 75 // XI. Přírodní vědy a technika - Scientiae naturales et technicae ... 756 // Obsah - Conspectus libri // XII. Zeměpis a topografie, cestování - Geographia et topographia, // itineraria... 76 // XIII. Archeologie a umění - Archaeologia et historia artium... 77 // XIV. Území České (a Slovenské) republiky ve starověku - Territorium // Rei Publicae Bohemicae (et Slovacae) temporibus antiquis ... 89 // XV. Novořecký jazyk a literatura - Litterae Neograecae... 90 // 1. Autoři - Auctores... 90 // 2. Souborné práce a pojednání - Generalia... 91 // XVI. Středověká latina - Latinitas medii aevi... 92 // 1. Autoři - Auctores... 92 // 2. Souborné práce a pojednání - Generalia... 97 // XVII. Humanismus a pozdější latina - Latinitas renascentis // posteri orumque aevorum... 102 // 1. Autoři - Auctores... 102 // 2. Souborné práce a pojednání - Generalia... 109 // XVIII. Vyučování klasickým jazykům - Ars et methodus docendi... Ill // XIX. Živá antika - Memoria antiquitatis viva... 113 // 1. Autoři - Auctores... 113 // 2. Souborné práce a pojednání - Generalia... 115 // Rejstřík osob - Index personarum... 121 // Seznam excerpovaných časopisů - Periodica... 133 // Zkratky - Abbreviationes... 135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC