Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2007
330 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-7028-321-9 (Moravské zemské muzeum ; v knize neuvedeno ; váz.)
ISBN 978-80-254-0954-1 (Ústav archeologie a muzeologie ; váz.)
Pod názvem: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Archeologickým ústavem Moravského zemského muzea, Národním ústavem památkové péče, územní pracoviště Brno
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský text, německá resumé
000009042
Milan Salaš: IX. konference doba popelnicových polí a doba halštatská, Bučovice 3-6. 10. 2006 -- Zuzana Baarová: Platěnické pohřebiště s komorovými hroby v Pustiměři -- Jozef Bátora Knut Rassmann: Nález železného nožíka v objekte zo záveru doby bronzovej -- v Rybníku -- Zuzana Bláhová-Sklenářová Jan Prostředník: Chronologie sídliště lužické kultury -- v Turnově-„Maškových zahradách" -- Jan Bouzek Drahomír Koutecký: Vikletice kompletně prozkoumaná štítarská osada v oblasti -- Nechranické přehrady -- Pavel Fojtík Martin Golec: Počátek platěnické kultury na základě nálezů z Prostějovská -- Václav Furmánek Vladimír Mitáš: Sacie nádoby juhovýchodných popolnicových polí -- Ondřej Chvojka: Žlabovité objekty na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové v jižních Čechách -- Jiří Juchelka: Mohylové pohřebiště lužické kultury na katastru obce Hněvošice (okr. Opava) ---
Drahomír Koutecký: Vlivy kultury bylanské na kulturu platěnickou ve východních Čechách -- Milan Kuchařík Hynek Švácha: Keramická dýza z Prahy 6 Ruzyně. Příspěvek k metalurgii bronzu v mladší době bronzové -- Mária Novotná: Militáriá stredodunajských popolnicových polí na Slovensku -- Ondrej Ožďáni Peter Ušiak Tomáš Zachar: Ďalší depot bronzových predmetov zo Zvolena -- David Parma: Pohřebiště Hoštice 4 (okr. Vyškov). Příspěvek k poznání variability pohřebního ritu -- v mladší době bronzové -- Miluše Dobisíková: Antropologické posouzení hrobů z mladší doby bronzové -- Michal Přichystal: Zpracování jantaru na sídlišti z halštatského období kultury lužických -- popelnicových polí v Kralicích na Hané (okr. Prostějov) -- Milan Salaš: Dva nové bronzové depoty z Boskovic. Příspěvek k otázce středodunajských vlivů -- v severomoravské větvi KLPP a lokálních koncentrací depotů ---
Lubor Smejtek: K interpretaci knovízských plochých talířovitých misek s tordovaným okrajem -- Miloš Vávra Dražen Šťastný: Halštatská osada ve Velimi na Kolínsku -- Vendula Vránová Jakub Vrána: Výzkum pohřebiště a sídliště kultury lužických popelnicových -- polí v Olomouci-Slavoníně -- Miluše Dobisíková Josef Hložek Jakub Likovský: Sídliště z mladší doby bronzové na katastru obce Tuchoměřice, okr. Praha-západ -- Petr Kočár Romana Kočárová: Rostlinné zbytky z mladobronzových lokalit na katastru obce -- Tuchoměřice -- Zdeňka Sůvová Josef Hložek: Tuchoměřice: archeozoologická analýza materiálu ze sídliště -- mladší doby bronzové (kultura knovízská/štítarská) -- Lucia Šulová: Žárové pohřebiště kultury knovízské v Tuchoměřicích (Praha-západ) -- předběžná zpráva

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC