Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2006
220 s. : il., grafy ; 23 cm

objednat
ISBN 80-251-1301-9 (brož.)
Obálkový podnázev: ovládání programů Matlab a Simulink, datové typy, matice, polynomy, tvorba skriptů, funkcí, práce se soubory, vizualizace dat, výpočty derivací a integrálů, řešení diferenciálních rovnic, řešené úlohy z matematiky, dynamiky a elektroniky
Bibliografie na s. [215], rejstřík
MATLAB (software) - příručky
SIMULINK (software) - příručky
000009544
Obsah // Předmluva 9 // Obsah knihy 9 // Typografické konvence 10 // Informace o autorovi 10 // Poděkování Iq // KAPITOLA 1 // Úvod j i // Dostupná rozšíření Matlabu 13 // Alternativa zdarma - GNU Octave I3 // KAPITOLA 2 // Popis prostředí 15 // Matlab desktop 15 // Textový editor [Editor] 18 // Nápověda [Matlab Help] 19 // KAPITOLA 3 // První program v Matlabu 21 // Matlab jako kalkulačka 21 // Skript - vykreslení průběhu funkce sinus a cosinus 22 // KAPITOLA 4 // Přehled datových typů 25 // Proměnné a jejich pojmenování 25 // Číselné proměnné 26 // Celá čísla [integer] 26 // Desetinná čísla 27 // Konstanty 27 // Nekonečno a „NaN" 28 // Formát zobrazení 29 // Komplexní čísla 30 // Řetězcové proměnné 31 // Pole a struktury 33 // Pole buněk 33 // Struktury 35 // 4 Obsah // KAPITOLA 5 // Matice 39 // Úvod do maticového počtu 40 // Matice 40 // Vektory 41 // Čvercové matice 42 // Matice a vektory v Matlabu 43 // Zadání matice po prvcích 43 // Speciální druhy matic 43 // Operátor a funkce linspace 44 // Základní operace 45 // Výběr prvků matice a submatic 46 // Manipulace s maticemi 49 // Čvercové matice 50 // Soustavy rovnic a jejich řešení 52 // Řídké matice 53 // KAPITOLA 6 // Práce s polynomy 57 // KAPITOLA 7 // Skripty a funkce 61 // Tvorba skriptů a vlastních funkcí 61 // Komentáře 62 // Přerušení běhu programu 62 // Vybrané funkce ve skriptech 62 // Vlastní funkce 65 // Subfunkce 67
Anonymní funkce 67 // Řídící příkazy 68 // Příkaz if 68 // Cyklus for 69 // Cyklus while 71 // Příkaz switch-case 71 // Ošetření chyb - konstrukce try-catch 72 // KAPITOLA 8 // Práce se soubory 75 // Uložení a načtení dat 75 // Nízkoúrovňový vstup a výstup do souboru 77 // Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink // Obsah KAPITOLA 9 // Vizualizace dat 81 // Možnosti vizualizace dat 81 // Grafika ve 2D 82 // Styl čar, značky a barvy 83 // Styl grafu, mřížka, popisky os 85 // Tloušfka čar, velikost a barva značek 86 // Subplot 87 // Speciální typy 2D grafů 88 // Sloupcový graf 88 // Výsečový graf 89 // Histogram 90 // „Kompas" 90 // Logaritmický a semilogaritmický graf 91 // Vykreslení více grafů v jednom obrázku 92 // Grafika ve 3D 93 // Skalární funkce dvou proměnných 93 // Graf isočar a isoploch 94 // Plastické grafy 95 // Formát popisek 96 // Grafický subsystém 98 // Handle 98 // Vlastnosti 98 // Export obrázku 100 // KAPITOLA 10 // Výpočet integrálu a derivace 103 // Výpočet určitého integrálu 103 // Výpočet dvojného a trojného integrálu 105 // Výpočet derivace funkce 106 // KAPITOLA 11 // Řešení diferenciálních rovnic 109 // Jednoduchá obyčejná diferenciální rovnice 110 // Rešiče pro diferenciální rovnice ni // Nastavení řešičů 112 // KAPITOLA 12 // Příklady řešené v Matlabu 115 // Dynamika mechanických soustav 115 // Kmitání závaží na pružině 115 // Balíček
vypuštěný z letadla 117 // Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink // 6 // Obsah // Dráha projektilu po výstřelu z děla 121 // Funkce vystrel_z_dela: 123 // Dráha družice kolem země 125 // Funkce družice: 128 // Obecná dráha družice kolem země s respektováním její rotace 130 // Elektrotechnika 134 // Analýza obvodu pomocí metody smyčkových proudů 134 // Analýza obvodu pomocí metody uzlových napětí 136 // Obvod s harmonickým zdrojem napětí 138 // Rezonance 142 // Elektrotechnika - přechodné jevy v elektrických obvodech 144 // Přechodný děj v obvodu RC prvního řádu 144 // Přechodný jev v obvodu RLC druhého řádu 146 // Elektrotechnika - teorie elektromagnetického pole 149 // Elektrostatické pole v okolí bodového náboje 149 // Měření magnetického pole v okolí válcové cívky 150 // Rozložení proudové hustoty v kruhovém vodiči 152 // Rozložení potenciálu v deskovém kondenzátoru 153 // Rozložení potenciálu ve 2D-kondenzátoru řešeném pomocí MKD 156 // KAPITOLA 13 // Simulink 163 // Základní pojmy z teorie řízení 164 // Vnější popis 164 // Diferenciální rovnice 164 // Přenos 165 // Vnitřní popis 165 // Popis Simulinku 166 // Konstanta [Constant] 167 // Sinusový průběh (Sine-Wave) 168 // Zisk (Gain) 169 // Integrátor (Integrator) 169 // Skok (Step) 170 // Suma (Sum) 170 // Násobení (Product) 171 // Stavový prostor, dynamické rovnice (State Space) 171 // Přechodová funkce, přenos
(Transfer Fen) 172 // Osciloskop [Scope] 172 // Graf XY PCY Graph] 173 // Export do prostředí Matlabu (To Workspace) 173 // Vstup (In) 174 // Výstup (Out) 174 // Graf funkce sinus 175 // Základní operace 176 // Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink // Obsah // 7 // Ilustrativní příklady 177 // Přechodný jev v RC obvodu prvního řádu 177 // Systém popsaný dynamickými rovnicemi 180 // Obvod popsaný přenosem (přechodovou funkcí) 184 // KAPITOLA 14 // Příklady řešené v Simulinku 187 // Elektrický obvod 187 // Stejnosměrný motor 190 // Lorenzův atraktor 192 // KAPITOLA 15 // Příklady ? procvičení 195 // Příklady ? procvičení 195 // Operace s maticemi 195 // Grafy ve 2D 198 // Grafy ve 3D 199 // Programování 199 // Výpočet integrálu 200 // Výsledky 201 // Operace s maticemi 201 // Grafy ve 2D 203 // Grafy ve 3D 207 // Programování 209 // Výpočet integrálu 210 // PŘÍLOHA A: // Dostupná rozšíření Matlabu 213 // Matematické výpočty a optimalizace [Math and Optimization] 213 // Statistika a analýza dat [Statistics and Data Analysis] 213 // Návrh a analýza řídicích systémů [Control System Design and Analysis] 214 // Zpracování signálů a komunikace [Signal Processing and Communications] 214 // Zpracování obrazu [Image Processing] 214 // Měření a testování [Test & Measurement] 214 // Finanční analýza a modelování [Financial Modeling and Analysis] 214 // Tvorba aplikací [Application Deployment] 214
// Literatura 215 // Rejstřík 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC