Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:20x 
BK
1. české vyd.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1999
190 s. : il.

objednat
ISBN 80-85529-62-9 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje tabulky, předmluvu, úvod, poznámky, přílohy
Bibliografie: s. 173-176
Politika sociální - Česká republika - země EU - srovnání - pojednání
000009814
Kapitola 1 Úvod 11 // Rámec průzkumu 11 // Východiska a zaměřeni průzkumu 11 // Kapitola 2 Sociálně politický kontext 15 // Hospodárske a sociální tendence poslední doby 15 // Makroekonomické ukazatele 16 // Ukazatele trhu práce 16 // Sociálni výdaje 19 // Národní systémy sociálního zabezpečení 21 // Belgie 22 // Česká republika 23 // Nizozemí 24 // Norsko 26 // Tendence v počtu příjemců sociální pomoci 27 // Celkový počet oprávněných osob 27 // Skupiny příjemců pomoci 29 // Chudoba 33 // Úrovně finanční chudoby 33 // Důsledky pro sociální politiku 37 // Kapitola 3 Hustota sociální sítě 43 // Struktura sociální pomoci 43 // Zajištění dostatečného příjmu 45 // Stanovení „základní výše podpory" 45 // Dávky na děti 49 // Dávky na bydlení 53 // BOJ PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ // Peněžní dávky sociální pomoci 55 // Posloupnosti ekvivalence 56 // Další podpory 57 // Poskytování služeb 58 // Závěry 59 // Kapitola 4 Institucionání odpovědnost a motivace v politice // a praxi sociáni pomoci 61 // Úvod 61 // Poskytování sociální pomoci 62 // Stanovení výše dávek 62 // Finanční zodpovědnost za výdaje 65 // Velikost a počet obcí 67 // Respektování místních záměrů 68 // Pro a proti ke stanovení výše dávek na místní úrovni 68 // Samostatnost místních orgánů při stanovení dávek 69 // Efektivní řízení sociální pomoci 81 // Teoretické kompromisy mezi finanční samostatností obcí a centralizovaným řízením 81 // Místní správa sociální pomoci v praxi 82 // Koordinace určování politiky a její uplatnění v praxi 95 // Koordinace mezi subjekty uplatňujícími politiku v praxi 95 // Vývoj politiky 97 // Závěry 97 // Kapitola 5 Vyvarovat se dlouhodobé závislosti 101 // Úvod 101 // Finanění motivace k práci 102 // Míry náhrady 103 // Výše dávek a nízké výdělky 106 //
Částečný pracovní úvazek 109 // Pasti a kompenzace 111 // Důraz na hledání práce 112 // Administrativní opatření 112 // Pracovní kompenzace 116 // Strategie pro dlouhodobě nezaměstnané 116 // Strategie trhu práce 116 // Specifické rizikové skupiny 128 // б Neúplné rodiny 128 // Mládež 135 // Uprchlíci a přistěhovalci 141 // Závěry 143 // Alternativy přístupu v Belgii 144 // Alternativy přístupu v České republice 145 // Alternativy přístupu v Nizozemí 145 // Alternativy přístupu v Norsku 147 // Příloha // Kapitola 6 Závěry 155 // Přiměřenost sociální pomoci 155 // Struktura financování 157 // Opatření na trhu práce 159 // Poznámky 161 // Literatura 173 // Příloha I. Charakteristika žadatelů o sociální pomoc v Nizozemí 177 // Příloha II. Systém sociálních podpor v České republice 178 // Příloha III. Čisté sazby dávek pro příjemce sociální pomoci v Belgii, // České republice, Nizozemí a Norsku 187 // Seznam tabulek // 2.1 Ekonomické podmínky a vývojové tendence v posledních letech 15 // 2.2 Daňové zatížení svobodných pracovníků 19 // 2.3 Veřejné sociální výdaje pro občany v nedůchodovém věku v % HDP 20 // 2.4 Typ sociálního zabezpečení pro vybrané cílové skupiny 22 // 2.5 Historická řada počtu příjemců sociální pomoci v % populace produktivního věku 28 // 2.6 Významné skupiny příjemců sociálních dávek 33 // 2.7 Vliv sociálních dávek na procento chudých podle věku příjemců 34 // 2.8 Procento chudoby podle typu domácnosti 35 // 2.9 Procento chudoby podle věku hlavy domácnosti 36 // 3.1 Přehled dávek poskytovaných v závislosti na celkové majetkové situaci a na výši příjmu 44 // 3.2 Sociální minimum v České republice k 1.7. 1997 47 // 3.3 Příklady místní výše dávek a částek skutečně vyplácených svobodným žadatelům o sociální pomoc v Norsku, 1995 49 //
3.4 Výše přídavků na děti v Belgii 51 // 3.5 Podíl jednotlivých dávek na celkových výdajích na státní sociální podporu - prosinec 1996 52 // 3.6 Čistá výše dávek pro příjemce sociální pomoci, 1997 55 // 3.7 Index ekvivalence pro další členy rodiny vztažený k základní částce 57 // 4.1 Stanovení výše dávek 63 // 4.2 Procento prostředků na základní částku sociální pomoci // poskytované státní správou a samosprávou 66 // 4.3 Počet a průměrná velikost obcí 67 // 4.4 Cílové skupiny sociálního bydlení v Nizozemí 73 // 4.5 Struktura trhu bydlení v Norsku 74 // 4.6 Rozhodnutí sociálních pracovníků v hypotetických případech 75 // 4.7 Doplňkové platby sociální pomoci 77 // 4.8 Financování paragrafu 60 (7 } v Belgii 90 // 5.1 Míra náhrady pro příjemce dávek 103 // 5.2 Příjemci sociální pomoci (nebo její obdoby), kteří jsou osvobozeni od podmínky hledání zaměstnání 113 // 5.3 Výdaje na podporu zaměstnanosti ve zkoumaných zemích v % HDP 117 // 5.4 Tvorba pracovních míst v Norsku 128 // 5.5 Vzestup počtu domácností neúplných rodin 129 // 5.6 Charakteristika zaměstnanosti matek 130 // 5.7 Úprava podpor pro živitele neúplných rodin 131 // 5.8 Důvody pozastavení přechodného přídavku v Norsku 133 // 5.9 Výdaje na péči o děti a s tím související služby rodinám (1992 - 93) 134 // 5.10 Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti věkové skupiny 15 - 24 let 136 // 5.11 Podíl nestudující a nepracující mládeže ve věku 20 - 24 let podle pohlaví, 1994 137 // 5.12 Dávky dostupné pro mladé lidi 138 // 5.13 Měsíční příjmy dostupné pro mladé lidi v Nizozemí, 1996 Tabulky v příloze ke kapitole 5 139 // A. 1 Výdaje na zaměstnanost v Belgii 149 // A.2 Počet osob zapojených do aktivní politiky zaměstnanosti v Belgii 150 // A.3 Výdaje na zaměstnanost v České republice 150 //
A.4 Počet osob zapojených do aktivní politiky zaměstnanosti v České republice 151 // A.5 Výdaje na zaměstnanost v Nizozemí 151 // A.6 Počet osob zapojených do aktivní politiky zaměstnanosti v Nizozemí 152 // A. 7 Výdaje na zaměstnanost v Norsku 152 // A.8 Počet osob zapojených do aktivní politiky zaměstnanosti v Norsku 153 // Tabulky v přílohách // A1.1 Charakteristika žadatelů o sociální pomoc v Nizozemí 177 // A2.1 Systém státních sociálních podpor v České republice 182 // A3.1 Sazby dávek v Belgii 187 // A3.2 Sazby dávek v České republice 188 // A3.3 Sazby dávek v Nizozemí 189 // A3.4 Sazby dávek v Norsku 189 // A3.5 Příklady měsíčních „místních sazeb“ v Norsku, podle složení rodiny 190 // Seznam grafů // 2.1 HDP na obyvatele ve stálých cenách 16 // 2.2 Míra nezaměstnanosti a zaměstnanosti obyvatel ve věku 15 - 64 let v letech 1983 a 1993 - 96 17 // 2.3 Míra nezaměstnanosti a zaměstnanosti žen ve věku 25 - 54 let v letech 1983 a 1993 - 96 18 // 4.1 Systém sociální pomoci v Belgii 64 // 4.2 Systém sociální pomoci v České republice 64 // 4.3 Systém sociální pomoci v Nizozemí 65 // 4.4 Systém sociální pomoci v Norsku 65 // 5.1 Minimální mzdy v poměru k průměrným mzdám 107 // A2.1 Účinek revalvace životního minima na státní sociální podpory 184 // Seznam rámečků // 2.1 Přísun a úbytek příjemců sociální pomoci v Nizozemí 32 // 2.2 Chudoba příjemců sociální pomoci v Nizozemí 39 // 2.3 Iniciativy boje proti chudobě v Belgii a Nizozemí 41 // // 3.1 Výživné a dávky sociální pomoci 50 //
4.1 Vztahy mezi sociálními úřady a úřady práce 88 // 5.1 Pian ďaccompagnement des chômeurs - tzv. doprovodný plán 119 // 5.2 Snížení příspěvků na sociální zabezpečení v Belgii 121 // 5.3 Reintegrace v Helmondu 124 // 5.4 Místní politika zaměstnanosti v Norsku 127 // 5.5 Nová úprava příspěvku pro osamělé rodiče v Norsku 133 // 5.6 Koordinovaná opatření pro etnické a kulturní menšiny ve Vlámsku 142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC