Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:27x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 1997
112 s. : il.

objednat
ISBN 80-7200-059-4 (brož.)
V kostce
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, mapky
Bibliografie: s. 113
Biologie - učebnice středošk.
000009915
Obsah // Obecná biologie // Biologie jako věda // Historický vývoj // Rozdělení biologie // A) Podle druhu zkoumaného organismu // B) Podle hlediska studia // C) Hraniční obory // D) Aplikované vědy // Metody biologického studia a výzkumu // Obecná charakteristika organismů // Obecné vlastnosti organismů // Chemické složení organismů // Buněčná stavba // Metabolismus // Růst a vývin // Rozmnožování a dědičnost // Dráždivost // Pohyb // Autořegulace // Vývoj // Rozdělení organismů // Podle stupně složitosti // Systematické dělení // Mikrobiologie // Nebuněční Subcellulata // Viry // Stavba // Reprodukce viru // Systematické dělení virů // Viroidy // Priony // Nadříše Prokaryota Procaryotae // Říše Archebaktérie Archebacteria // Říše Eubaktérie Aubacteria // Podříše Baktérie Bacteria // Podříše Sinice Cyanobacteria // (= Cyanophyta) // Botanika // Anatomie a morfologie rostlin // Stélka = thallus // Tělo = kormus // Rostlinná pletiva // Dělivá pletiva = meristémy // Trvalá pletiva // Rostlinné orgány // Kořen = radix // Stonek = kaulom // List = fylom // Květ = flos = anthos // Semeno = semen // Plod = fructus // Fyziologie rostlin // Výživa rostlin // Způsob výživy // Vodní režim rostlin // Minerální výživa // Dýchání rostlin = respirace ... 56 // Růst a vývin rostlin ... 56 // Rozmnožování rostlin ... 58 // Nepohlavní rozmnožování ... 58 // Pohlavní rozmnožování ... 59 // Rodozměna = metageneze ... 60 // Dráždivost a pohyby rostlin ... 60 // Pohyby ... 62 // Systematika rostlin ... 62 // Nadříše Eukaryota Eucaryotae ... 62 // Říše Rostliny Plantae ... 62 // Podříše Nižší rostliny ... 62 // Podříše Vyšší rostliny ... 65 // Mykologie ... 75 // Říše Houby Fungi ... 75 // Ekologie ... 80 // Ekologie jako věda ... 80 // Rozdělení ekologie ... 80 // ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY ... 80 //
Organismy a prostředí ... 80 // Ekologická valence ... 80 // Areály ... 81 // Abiotické podmínky života ... 82 // Sluneční záření ... 82 // Teplo ... 82 // Vzduch ... 83 // Voda ... 84 // Půda = pedosféra ... 86 // Biotické podmínky života ... 87 // Populace ... 87 // Společenstvo = biocenóza ... 88 // Ekosystém ... 90 // Biomy ... 92 // Biosféra ... 93 // Ochrana a tvorba životního prostředí ... 96 // Problematika stavu životního prostředí ... 96 // Problematika znečištění ovzduší ... 96 // Problematika znečištění půdy ... 97 // Problematika znečištění vody ... 97 // Problematika odpadů ... 98 // Problematika nadměrného hluku ... 98 // Ochrana přírody ... 98 // Chráněná území ... 98 // Mezinárodní konference a úmluvy týkající // se ochrany přírody ...99 // Mezinárodní organizace zabývající se // ochranou přírody ...99 // zákony a vyhlášky,platné v České republice ... 99 // Instituce zabývající se ochranou přírody v České republice // Geny malého účinku ... 102 // MOLEKULÁRNI ZÁKLADY DĚDIČNOSTÍ ... 102 // Rozdělení genů ... 103 // Genetika na úrovni buňky ... 103 // Genetika prokaryotické buňky ... 103 // Genetika eukaryotické buňky ... 104 // Jaderná DNA ... 104 // Genetika na úrovni organismu ... 104 // Dědičnost monogenních znaků ... 105 // Dědičnost kvalitativních znaků ... 105 // Vazba genů ... 107 // Dědičnost polygenních znaků ... 108 // Genové interakce ... 108 // Dědičnost kvantitativních znaků ... 108 // Mimojaderná dědičnost ...! ... 109 // Proměnlivost organismů = variabilita ... 109 // Mutace ... 109 // Genetika populací ... 110 // Genetická struktura populace ... 110 // Velká panmiktická populace ... 110 // Autogamická populace ... 111 // Malá populace ... 111 // Genetika člověka ... 111 // Metody studia ... 111 // Dědičné choroby ... 112 //
Gonozomální choroby ... 112 // Genetická prevence ... 112 // Seznam literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC