Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:94x 
BK
Vyd. 1.
Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006
351 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7372-140-6 (brož.) ISBN !80-7083-140-6 (chyb.)
Nad názvem: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, katedra tělesné výchovy
Obsahuje bibliografii na s. 301-340
Anglické resumé
000009952
OBSAH // Úvod 7 // 1 Koncept tělesné zdatnosti a základní motorické výkonnosti u jedinců školního věku 10 // 1.1 Tělesná zdatnost 10 // 1.2 Základní motorická výkonnost 11 // 1.3 Shrnutí 15 // 2 Charakteristika zdravotně orientované zdatnosti dětí školního věku 16 // 2.1 Koncepce zdravotně orientované zdatnosti 16 // 2.2 Základní komponenty zdravotně orientované zdatnosti 20 // 2.2.1 Aerobní zdatnost 20 // 2.2.2 Tělesné složení 26 // 2.2.3 Svalová síla a vytrvalost 26 // 2.2.4 Flexibilita 29 // 2.3 Shrnutí 31 // 3 Motorické hodnocení tělesně nezdatných jedinců školního věku 32 // 3.1 Respektování motorického vývoje při hodnocení tělesné zdatnosti 36 // 3.1.1 Motorický vývoj v prepubescenci 36 // 3.1.2 Motorický vývoj v pubescenci 40 // 3.2 Sekulární trendy 43 // 3.2.1 Sekulární trendy tělesných parametrů 43 // 3.2.2 Sekulární trendy tělesné zdatnosti 45 // 3.3 Hodnocení tělesné zdatnosti prostřednictvím testových baterií 49 // 3.3.1 Motorický test 51 // 3.3.2 Testové baterie pro děti školního věku 52 // 3.3.3 Testování zdravomě orientované zdatnosti u tělesně nezdatných dětí 56 // 3.3.4 Adekvátní použití testových baterií u tělesně nezdatných dětí 66 // 3.4 Vybraní ěinitelé podmiňující výsledky motorického testování 69 // 3.4.1 Chronologický věk 69 // 3.4.2 Pohlaví 70 // 3.4.3 Motivace 71 // 3.5 Hodnocení tělesně nezdatných dětí na základě kriteriálně
vztažených standardů 77 // 3.5.1 Normativně vztažené standardy 78 // 3.5.2 Kriteriálně vztažené standardy 79 // 3.5.3 Konkrétní způsoby stanovení kriteriálně vztažených standardů 83 // 3.6 Individuální přístup ? hodnocení tělesně nezdatných dětí 88 // 3.7 Shrnutí 89 // 3 // Tělesně nezdolné děti školního věku // 4 Identifikace a základní charakteristika tělesně nezdatných děti školního věku 91 // 4.1 Variabilita tělesné zdatnosti u děti školního věku 91 // 4.2 Identifikace tělesně nezdatných jedinců školního věku 93 // 4.3 Výzkum zaměřený na děti s nízkou úrovní základní motorické výkonnosti 96 // 4.3.1 Hodnocení úrovně základní motorické výkonnosti 97 // 4.3.2 Metoda výběru a charakteristika zkoumaných osob 99 // 4.3.3 Statistické metody zpracování dat 105 // 4.4 Individuální charakteristiky motoricky extrémníchjedinců školního věku 106 // 4.4.1 Kasuistiky chlapců s nízkou základní motorickou výkonností 107 // 4.4.2 Kasuistiky dívek s nízkou základní motorickou výkonností 111 // 4.5 Shrnutí 115 // 5 Hlavní ěinitelé podmiňující výskyt nízké úrovně tělesné zdatnosti v dětském věku 118 // 5.1 Dědičnost 120 // 5.1.1 Genetická podmíněnost motorické výkonnosti 122 // 5.1.2 Genetická podmíněnost somatických charakteristik 125 // 5.2 Biologická zralost 127 // 5.2.1 Koncept biologické zralosti u dětí školního věku 127 // 5.2.1.1 Metody ke stanovení
biologické zralosti 128 // 5.2.1.2 Komparace biologického a kalendářního věku 133 // 5.2.1.3 Hodnocení biologického věku v terénních podmínkách 134 // 5.2.2 Vztah biologického věku a motorické výkonnosti u dětí školního věku 138 // 5.2.3 Biologický věk dětí s nízkou základní motorickou výkonností 143 // 5.2.3.1 Růstový věk 143 // 5.2.3.2 Proporcionální věk 146 // 5.3 Somatická podmíněnost 152 // 5.3.1 Vztah somatických parametrů ? motorické výkonnosti dětí školního věku 153 // 5.3.1.1 Tělesná výška a hmotnost 154 // 5.3.1.2 Hmotnostně-výškové indexy 158 // 5.3.1.3 Somatické parametry dětí s nízkou základní motorickou výkonností 159 // 5.3.2 Vztah tělesného složení ? motorické výkonnosti dětí školního věku 163 // 5.3.2.1 Množství podkožního tuku 164 // 5.3.2.2 Tloušťka kožních řas dětí s nízkou základní motorickou výkonností 169 // 5.3.3 Vztah tělesného typu ? motorické výkonnosti dětí školního věku 172 // 5.3.3.1 Antropometrický somatotyp 175 // 5.3.3.2 Somatotyp dětí s nízkou základní motorickou výkonností 17 8 // 5.3.4 Somatické profily dětí s nízkou základní motorickou výkonností 190 // 4 // Obsah // 5.3.5 Obezita 193 // 5.3.5.1 Vznik obezity 193 // 5.3.5.2 Výskyt obezity a její přechod z dětství do dospělosti 195 // 5.3.5.3 Zdravotní rizika spojená s obezitou 198 // 5.3.5.4 Diagnostika obezity 200 // 5.3.5.5 Charakteristika obézních jedinců 202
5.3.5.6 Redukční programy a léčba obezity 208 // 5.4 Vnější prostředí 211 // 5.4.1 Školní prostředí 212 // 5.4.1.1 Učitel a tělesně nezdatný žák 216 // 5.4.1.2 Vztah školní výkonnosti ? tělesné zdatnosti a pohybové aktivitě 219 // 5.4.1.3 Školní prospěch dětí s nízkou základní motorickou výkonností 223 // 5.4.2 Rodinné prostředí 224 // 5.4.2.1 Význam rodinného prostředí pro tělesně nezdatné děti 229 // 5.4.2.2 Rodinné prostředí dětí s nízkou základní motorickou výkonností 230 // 5.4.3 Výživa ’ 236 // 5.4.3.1 Dietní strategie v dětství 237 // 5.4.3.2 Význam rodičů ve výživě dítěte 240 // 5.4.3.3 Celoživotní zaměření dietní strategie 242 // 5.5 Pohybová aktivita 245 // 5.5.1 Zdravotní význam pohybové aktivity 247 // 5.5.2 Přechod úrovně pohybové aktivity z dětství do dospělosti 251 // 5.5.3 Doporučení ? pohybové aktivitě dětí školního věku 253 // 5.5.4 Vybrané výzkumy pohybové aktivity dětí školního věku 257 // 5.5.5 Metody pro monitorování pohybové aktivity 259 // 5.5.6 Vztah pohybové aktivity a tělesné zdatnosti 264 // 5.5.7 Úroveň pohybové aktivity dětí s nízkou základní motorickou výkonností 269 // 5.6 Shrnutí 273 // 6 Intervenční kondiční programy pro tělesně nezdatné děti 275 // 6.1 Výzkumy efektivity kondičních programů 275 // 6.2 Tvorba a struktura kondičních programů 278 // 6.3 Realizace kondičních programů 281 // 6.4 Shrnutí 289
7 Závěry 290 // 8 Summary 296 // 9 Referenční seznam 301 // 10 Přílohy 341 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC